Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Pāvesta Benedikta XVI katehēze: apustulis Jānis – mīlestības skolotājs
08.07.2006 pl. 11:44

Pāvesta Benedikta XVI teikto katehēžu sērijā par apustuļu personībām šoreiz kārta bija apustulim Jānim. Viņš atgādināja, ka Jānis ir Zebedeja dēls un Jēkaba brālis. Viņa vārds ir tipiski ebrejisks un nozīmē „Kungs ir izrādījis žēlastību”. Jānis kārtoja tīklus Tiberiādes ezera krastā, kad Jēzus viņu sauca kopā ar viņa brāli.

Pāvesta Benedikta XVI katehēze: apustulis Jānis – mīlestības skolotājs
Pāvesta katehēze: Apustulis Jēkabs Jaunākais. Viņa piedāvātais kompromiss starp ebreju un citu tautību kristiešiem.
01.07.2006 pl. 18:00

Pāvests Benedikts XVI turpina katehēzes mācību par apustuļu devumu kristietības vēsturē. Šoreiz Svētais tēvs iepazīstināja ar Jēkaba Jaunākā personību. Arī viņš ir to divpadsmit vidū, kurus personīgi izraudzījās Jēzus.

Pāvesta katehēze: Apustulis Jēkabs Jaunākais. Viņa piedāvātais kompromiss starp ebreju un citu tautību kristiešiem.
Pāvesta Benedikta XVI homīlija svēto Pētera un Pāvila svētkos
29.06.2006 pl. 20:29

29. jūnijā, svēto Pētera un Pāvila svētkos, pāvests Benedikts XVI vadīja Euharistijas svinības Vatikāna bazilikā. Šo svinību laikā viņš pasniedza pallijus 27 arhibīskapiem - metropolītiem.

Pāvesta Benedikta XVI homīlija svēto Pētera un Pāvila svētkos
Pāvests Benedikts XVI par Jēzus Sirds kulta nozīmi mūsdienās
22.06.2006 pl. 17:35

23. jūnijā Baznīca svin Vissvētās  Jēzus  Sirds svētkus.

„Un jūs smelsit ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem”. Ar šiem pravieša Isajas vārdiem sākas enciklika Haurietis aquas, kurā pāvests Pijs XII atskatījās uz pirmajiem simts gadiem, kopš Baznīcā ieviesti Jēzus Sirds svētki.

Pāvests Benedikts XVI par Jēzus Sirds kulta nozīmi mūsdienās
Svētā Tēva Benedikta XVI uzruna jauniešiem Krakovas Buloņā 2006. gadā 27. maijā
19.06.2006 pl. 20:28

Mani dārgie draugi!

Sirsnīgi jūs sveicinu! Mani iepriecina jūsu klātbūtne. Pateicos Dievam par to, ka satikos ar jūsu neparasto sirsnību. Zinām, ka, ”kur divi vai trīs sapulcējušies Jēzus vārdā, tur Viņš ir viņu vidū.” (sal. Mt 18,20) Bet jūsu šeit ir vairāk.

Svētā Tēva Benedikta XVI uzruna jauniešiem Krakovas Buloņā 2006. gadā 27. maijā
Vasarsvētki: sākums Baznīcas misijai pasaulē
07.06.2006 pl. 11:44

Svētdien, 4. jūnijā, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests Benedikts XVI savā Vasarsvētku homīlijā pievērsa uzmanību atvērtības uz Svēto Garu nozīmei, kā arī Dieva un cilvēka, un cilvēku savstarpējās vienības nozīmei.

Vasarsvētki: sākums Baznīcas misijai pasaulē
Klusā Sestdiena
15.04.2006 pl. 09:40

Priesteris Jaceks Salijs OP

Jāzeps ņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā, ko viņš bija izcirtis klintī, un viņš pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja. (Mt 27,59-60)

Klusā Sestdiena
Lielā Piektdiena
13.04.2006 pl. 13:17

Priesteris Jaceks Salijs OP

Lielās Piektdienas Sv. Mises lasījumi.
Ja mums nāktos kļūt par kāda piesišanas krustā aculiecinieku, tad mūs droši vien vēl daudzas naktis pēc kārtas mocītu murgi, bet šāda pārdzīvojuma šoks atstātu neizdzēšamas pēdas mūsos. Kungs Jēzus labprātīgi uzņēmās izciest šo briesmīgo sodu. Un to darīt Viņš varēja tikai visnopietnāko iemeslu dēļ. Padomāsim, kādi bija šie iemesli.

Lielā Piektdiena
Lielā Ceturtdiena
13.04.2006 pl. 09:00

Kunga Pēdējo vakariņu Mises lasījumi. 

Jēzus, zinādams, ka ir pienākusi Viņa stunda aiziet no šīs pasaules pie Tēva, iemīlējis savējos, kas bija pasaulē, mīlēja viņus līdz galam. (Jņ 13, 1)

Lielā Ceturtdiena
Konsekrētie cilvēki ir kā sargkareivji, kas saskata un sludina jauno dzīvi
04.02.2006 pl. 17:34

2. februāra vakarā, Kunga prezentācijas svētkos, ko tautā sauc arī par Sveču dienu, pāvests vadīja svinīgu Svēto Misi Vatikāna bazilikā. Uz šo dievkalpojumu īpašā veidā bija aicināti konsekrētās dzīves institūtu locekļi, jo tie bija arī viņu svētki.

Konsekrētie cilvēki ir kā sargkareivji, kas saskata un sludina jauno dzīvi
Lapas:iepriekšējā123...89101112nākamā