Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Vasarsvētki: sākums Baznīcas misijai pasaulē
07.06.2006 pl. 11:44

Svētdien, 4. jūnijā, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests Benedikts XVI savā Vasarsvētku homīlijā pievērsa uzmanību atvērtības uz Svēto Garu nozīmei, kā arī Dieva un cilvēka, un cilvēku savstarpējās vienības nozīmei.

Vasarsvētki: sākums Baznīcas misijai pasaulē
Klusā Sestdiena
15.04.2006 pl. 09:40

Priesteris Jaceks Salijs OP

Jāzeps ņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā, ko viņš bija izcirtis klintī, un viņš pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja. (Mt 27,59-60)

Klusā Sestdiena
Lielā Piektdiena
13.04.2006 pl. 13:17

Priesteris Jaceks Salijs OP

Lielās Piektdienas Sv. Mises lasījumi.
Ja mums nāktos kļūt par kāda piesišanas krustā aculiecinieku, tad mūs droši vien vēl daudzas naktis pēc kārtas mocītu murgi, bet šāda pārdzīvojuma šoks atstātu neizdzēšamas pēdas mūsos. Kungs Jēzus labprātīgi uzņēmās izciest šo briesmīgo sodu. Un to darīt Viņš varēja tikai visnopietnāko iemeslu dēļ. Padomāsim, kādi bija šie iemesli.

Lielā Piektdiena
Lielā Ceturtdiena
13.04.2006 pl. 09:00

Kunga Pēdējo vakariņu Mises lasījumi. 

Jēzus, zinādams, ka ir pienākusi Viņa stunda aiziet no šīs pasaules pie Tēva, iemīlējis savējos, kas bija pasaulē, mīlēja viņus līdz galam. (Jņ 13, 1)

Lielā Ceturtdiena
Konsekrētie cilvēki ir kā sargkareivji, kas saskata un sludina jauno dzīvi
04.02.2006 pl. 17:34

2. februāra vakarā, Kunga prezentācijas svētkos, ko tautā sauc arī par Sveču dienu, pāvests vadīja svinīgu Svēto Misi Vatikāna bazilikā. Uz šo dievkalpojumu īpašā veidā bija aicināti konsekrētās dzīves institūtu locekļi, jo tie bija arī viņu svētki.

Konsekrētie cilvēki ir kā sargkareivji, kas saskata un sludina jauno dzīvi
Dieva majestātes slavinājums 144. psalmā – pāvesta katehēzes temats vispārējā audiencē
01.02.2006 pl. 20:23

Trešdienas vispārējā audiencē pāvests skaidroja 144. psalmu, kuru caurvij dievišķās Majestātes slavinājums. Šai psalmā ir vērojami divi atšķirīgi momenti, kas atbilst divām poētiskām un garīgām kustībām.

Dieva majestātes slavinājums 144. psalmā – pāvesta katehēzes temats vispārējā audiencē
Pāvests: Komūnija ar Kristu ir ekumēniskās kustības avots un pamats
19.01.2006 pl. 13:16

„Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību lūgsim Dievu, lai Viņš dāvā mums mīlestības garu pret visiem, kuri tic Jēzum Kristum. Mēs ticam Viņa vārdiem: „Kur divi vai trīs ir pulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū”. Lai Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes. Lai slavēts Jēzus Kristus” – vēršoties pie poļu svētceļniekiem, teica pāvests.

Pāvests: Komūnija ar Kristu ir ekumēniskās kustības avots un pamats
Baznīca svin: Kunga Parādīšanās svētki jeb Zvaigznes diena (6.janvāris)
06.01.2006 pl. 12:11

Pāvests Benedikts XVI

„Iegājuši mājā, viņi atrada Bērnu un Viņa māti Mariju; un Viņu, zemē nometušies, pielūdza" (Mt 2:11)

Baznīca svin: Kunga Parādīšanās svētki jeb Zvaigznes diena (6.janvāris)
Baznīca svin: Svētās ģimenes svētki (30.decembris)
30.12.2005 pl. 12:03

Dievs, kas esi katras auglības avots debesīs un virs zemes, Tēvs, kas esi Mīlestība un Dzīvība, liec, lai caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu, dzimušu no sievietes, un caur Svēto Garu, dievišķās mīlestības dāvātāju, katra ģimene uz šīs zemes kļūst par patiesu dzīvības un mīlestības svētnīcu paaudzēm, kas nemitīgi atjaunojas.

Baznīca svin: Svētās ģimenes svētki (30.decembris)
Svētais Stefans - pirmais moceklis (26. decembris)
26.12.2005 pl. 11:25
Svētais Stefans (1.gs.) piederēja vienai no pirmajām Jeruzalemes kristiešu draudzēm apustuļu laikā. Mācekļu skaitam pieaugot, septiņi no viņu vidus ar roku uzlikšanu tika apustuļu iesvētīti par diakoniem, lai palīdzētu sludināšanā, kalpošanā un žēlsirdības darbos. Starp šiem diakoniem bija arī Stefans.
Svētais Stefans -pirmais moceklis (26. decembris)
Lapas:iepriekšējā123...891011nākamā