Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Adventa I svētdiena: Ticība - aicinājums kopībai ar Kristu
03.12.2017 pl. 15:58

Priesteris Mihails Volohovs

Priestera komentārs (03.12.2017)

Pēc aizvadītā gada plašās un pamatotās kritikas Romas pilsēta šīgada Ziemassvētkiem bija nolēmusi gatavoties īpaši laicīgi: pirmā egle tika uzstādīta 9. oktobrī (!), šādi laikam jau pārspējot ikvienu no mums.

Adventa I svētdiena: Ticība- aicinājums kopībai ar Kristu
Mūsu Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis
26.11.2017 pl. 07:53

Priesteris Edijs Silevičs

Priestera komentārs (26.11.2017)

Zemes dzīves laikā Kristus pasaulei atklājās pazemīga kalpa izskatā, bet šajā Baznīcas svētku dienā mēs raugāmies uz Viņu kā uz visas radības Valdnieku un Tiesnesi. Viņš ir nosēdies savas godības tronī, un Viņa priekšā tiek sapulcinātas visas tautas, ikviens cilvēks, kas dzīvojis šajā pasaulē.

Mūsu Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis
Svētais Meinards - Latvijas aizbildnis
14.08.2017 pl. 08:00

Priesteris Ronalds Melkers

Priestera komentārs (14.08.2017)

Svētā Meinarda svētki noteikti šķiet lieliski piemērots brīdis, kad palūkoties uz kristīgās ticības saknēm mūsu zemē. Tas nenoliedzami būtu aizraujošs stāsts ar lieliski atdzejotām rindām no Atskaņu (Rīmju) hronikas, kā arī citātiem no Lībekas Arnolda Slāvu un Indriķa hronikām.

Svētais Meinards - Latvijas aizbildnis
Jēzus kā ārsts mums piedāvā zāles – savu Miesu un Asinis
15.06.2017 pl. 07:50

Priesteris Juris Jalinskis

Priestera komentārs Kristus Vissvētās Miesas un Asinis svētkos (15.06.2017)

Šodien, svinot Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkus, Baznīca mūs aicina ieklausīties Jēzus vārdos: “Es esmu Dzīvā maize, kas nākusi no Debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžam. Un maize, kuru Es jums došu, ir mana Miesa par dzīvi pasaulei... Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tas paliek manī un Es – viņā.”

Jēzus kā ārsts mums piedāvā zāles– savu Miesu un Asinis
Dzīve Svētajā Garā ir līdzdalība paša Dieva dzīvē
04.06.2017 pl. 10:47

Priesteris Edijs Silevičs

Priestera komentārs Vasarsvētkos (04.06.2017)

Pēc augšāmcelšanās un īsu brīdi pirms uzkāpšanas debesīs Jēzus mācekļiem pavēlēja nekur neiet un neko nesākt, kamēr viņi nebūs saņēmuši Svētā Gara spēku: “Neaizejiet no Jeruzalemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu; jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” (Apd 1, 4.8) Saskaņā ar Dieva gribu apustuļiem bija jākļūst par Baznīcas pamatu (Ef 2, 20) un jānes Evaņģēlijs visām tautām (Mt 28, 19), taču, lai īstenotu Dieva gribu, ir vajadzīgs Dieva spēks.

Dzīve Svētajā Garā ir līdzdalība paša Dieva dzīvē
Adventa IV svētdiena: Viņš jau te bija – mēs tikai piedzīvojām Viņa atklāšanos
18.12.2016 pl. 12:15

Priesteris Ronalds Melkers

Priestera komentārs (18.12.2016)

Viņu nosauks vārdā Emanuēls – kas tulkojumā ir “Dievs ar mums”. (Mt 1, 23)
Šis ir viens no tiem retajiem gadiem, kad varam izbaudīt Adventa 4. nedēļu visā tās garumā (nākamgad tā ilgs tikai vienu dienu).

Adventa IV svētdiena: Viņš jau te bija– mēs tikai piedzīvojām Viņa atklāšanos
Adventa II svētdiena: Iziet no savas vienaldzības un iestigšanas ierastajā dzīvesveidā
04.12.2016 pl. 10:40

Priesteris Andris Marija Jerumanis

Priestera komentārs (04.12.2016)

Mēs visi esam raduši mierināt cilvēkus, kad tie atrodas grūtībās. Arī Svētajos Rakstos tādi mierinājuma vārdi kā nebīstieties vai paļaujieties uz Dieva žēlsirdību ir lasāmi daudzviet. Tomēr Svētie Raksti ir jālasa pareizi. Saskaņā ar paradoksālo domāšanas veidu, kas ir sastopams Svētajos Rakstos, katram apgalvojumam ir pretējā puse un patiesība apvieno divus aspektus, kas tikai pirmajā skatījumā ir pretrunīgi.

Adventa I svētdiena: Izvēlies dzīvot Dieva Garā
27.11.2016 pl. 12:11

Priesteris Arnis Maziļevskis

Priestera komentārs (27.11.2016)

Brāļi, izprotiet pašreizējo laiku: jau ir pienākusi stunda jums celties no miega. (Rom 13, 11)
Esam pamanījuši, ka daudzi kristieši ir tādi miegaini, viņos pietrūkst dzīvības. Citiem vārdiem, pietrūkst Dieva Gara – Dzīvinātāja.

Adventa I svētdiena: Izvēlies dzīvot Dieva Garā
Baznīca svin: Visu svēto diena
01.11.2016 pl. 10:48

Priesteris Pēteris Alusiks

Priestera komentārs. (01.11.2016)

Svinot Visu svēto dienu, mūsu domas virzās uz Debesīm, kur jau nonākuši mūsu brāļi un māsas ticībā. Mēs viņus godinām un lūdzam viņu aizbildniecību. Uz Debesīm skatījās arī svētais Jānis Evaņģēlists, kas ir šīsdienas pirmā lasījuma autors.

Baznīca svin: Visu svēto diena
Taisnīgais, patei­coties savai uzticībai, dzīvos (Hab 2, 4)
02.10.2016 pl. 10:26

Priesteris Edijs Silevičs

Priestera komentārs. Parastā liturģiskā laika XXVII svētdiena (02.10.2016)

Pravietis Habakuks, kura vārdus dzirdam šīsdienas pirmajā lasījumā, dzīvoja Izraēļa karaļvalsts norieta periodā. Viņš bija spiests ar dziļām sāpēm noskatīties uz bezdievību, netaisnību un rupjiem pārkāpumiem pret cilvēku cieņu, taču vairāk par visu viņu satrauca Dieva klusēšana. Habakuka grāmata stāsta par cīņu, kas norisinās pravieša sirdī, par cilvēka centieniem paļauties un ticēt apstākļos, kad nelaimei seko nelaime un kad visapkārt ir ļoti daudz ļaunuma.

Lapas:iepriekšējā1234...424344nākamā