Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Dievs mūs nekārdina
18.02.2018 pl. 12:04

Priesteris Modris Lācis

Priestera komentārs Gavēņa laika I svētdienai (18.02.2018)

“Kaut jūs šodien dzirdētu Viņa balsi: “Nenocietiniet savu sirdi kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī, kur mani kārdināja jūsu tēvi, – viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.”” (Ps 95(94), 8-9) Tuksnesis, kur mēs kārdinām Dievu. It kā Dievu varētu kārdināt tā, kā kārdina cilvēku.

Dievs mūs nekārdina
Adventa III svētdiena: Sludināt un liecināt!
17.12.2017 pl. 08:14

Priesteris Ilmārs Tolstovs

Priestera komentārs (17.12.2017)

Bija Dieva sūtīts cilvēks, vārdā Jānis. Jāņa Kristītāja misija bija liecināt par Gaismu, atklāt cilvēkiem Labo Vēsti par Pestītāja nākšanu. Viņam sludinot, Kristus sāka “iemiesoties” klausītāju sirdīs. Arī mūsdienās, kad tuvojas Kristus Dzimšanas svētki, kuriem visi gatavojamies un kuri pirmkārt ir Dieva cilvēktapšanas, iemiesošanās svētki, mums jāapzinās, ka tie vispirms ir tādas iemiesošanās svētki, kurai jāturpinās mūsu sirdī, jo nebūtu labi, ja Kristus paliktu guļam silītē kā tāda skaista un jauka Ziemassvētku dekorācija.

Adventa III svētdiena: Sludināt un liecināt!
Adventa I svētdiena: Ticība - aicinājums kopībai ar Kristu
03.12.2017 pl. 15:58

Priesteris Mihails Volohovs

Priestera komentārs (03.12.2017)

Pēc aizvadītā gada plašās un pamatotās kritikas Romas pilsēta šīgada Ziemassvētkiem bija nolēmusi gatavoties īpaši laicīgi: pirmā egle tika uzstādīta 9. oktobrī (!), šādi laikam jau pārspējot ikvienu no mums.

Adventa I svētdiena: Ticība- aicinājums kopībai ar Kristu
Mūsu Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis
26.11.2017 pl. 07:53

Priesteris Edijs Silevičs

Priestera komentārs (26.11.2017)

Zemes dzīves laikā Kristus pasaulei atklājās pazemīga kalpa izskatā, bet šajā Baznīcas svētku dienā mēs raugāmies uz Viņu kā uz visas radības Valdnieku un Tiesnesi. Viņš ir nosēdies savas godības tronī, un Viņa priekšā tiek sapulcinātas visas tautas, ikviens cilvēks, kas dzīvojis šajā pasaulē.

Mūsu Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis
Svētais Meinards - Latvijas aizbildnis
14.08.2017 pl. 08:00

Priesteris Ronalds Melkers

Priestera komentārs (14.08.2017)

Svētā Meinarda svētki noteikti šķiet lieliski piemērots brīdis, kad palūkoties uz kristīgās ticības saknēm mūsu zemē. Tas nenoliedzami būtu aizraujošs stāsts ar lieliski atdzejotām rindām no Atskaņu (Rīmju) hronikas, kā arī citātiem no Lībekas Arnolda Slāvu un Indriķa hronikām.

Svētais Meinards - Latvijas aizbildnis
Jēzus kā ārsts mums piedāvā zāles – savu Miesu un Asinis
15.06.2017 pl. 07:50

Priesteris Juris Jalinskis

Priestera komentārs Kristus Vissvētās Miesas un Asinis svētkos (15.06.2017)

Šodien, svinot Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkus, Baznīca mūs aicina ieklausīties Jēzus vārdos: “Es esmu Dzīvā maize, kas nākusi no Debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžam. Un maize, kuru Es jums došu, ir mana Miesa par dzīvi pasaulei... Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tas paliek manī un Es – viņā.”

Jēzus kā ārsts mums piedāvā zāles– savu Miesu un Asinis
Dzīve Svētajā Garā ir līdzdalība paša Dieva dzīvē
04.06.2017 pl. 10:47

Priesteris Edijs Silevičs

Priestera komentārs Vasarsvētkos (04.06.2017)

Pēc augšāmcelšanās un īsu brīdi pirms uzkāpšanas debesīs Jēzus mācekļiem pavēlēja nekur neiet un neko nesākt, kamēr viņi nebūs saņēmuši Svētā Gara spēku: “Neaizejiet no Jeruzalemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu; jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” (Apd 1, 4.8) Saskaņā ar Dieva gribu apustuļiem bija jākļūst par Baznīcas pamatu (Ef 2, 20) un jānes Evaņģēlijs visām tautām (Mt 28, 19), taču, lai īstenotu Dieva gribu, ir vajadzīgs Dieva spēks.

Dzīve Svētajā Garā ir līdzdalība paša Dieva dzīvē
Adventa IV svētdiena: Viņš jau te bija – mēs tikai piedzīvojām Viņa atklāšanos
18.12.2016 pl. 12:15

Priesteris Ronalds Melkers

Priestera komentārs (18.12.2016)

Viņu nosauks vārdā Emanuēls – kas tulkojumā ir “Dievs ar mums”. (Mt 1, 23)
Šis ir viens no tiem retajiem gadiem, kad varam izbaudīt Adventa 4. nedēļu visā tās garumā (nākamgad tā ilgs tikai vienu dienu).

Adventa IV svētdiena: Viņš jau te bija– mēs tikai piedzīvojām Viņa atklāšanos
Adventa II svētdiena: Iziet no savas vienaldzības un iestigšanas ierastajā dzīvesveidā
04.12.2016 pl. 10:40

Priesteris Andris Marija Jerumanis

Priestera komentārs (04.12.2016)

Mēs visi esam raduši mierināt cilvēkus, kad tie atrodas grūtībās. Arī Svētajos Rakstos tādi mierinājuma vārdi kā nebīstieties vai paļaujieties uz Dieva žēlsirdību ir lasāmi daudzviet. Tomēr Svētie Raksti ir jālasa pareizi. Saskaņā ar paradoksālo domāšanas veidu, kas ir sastopams Svētajos Rakstos, katram apgalvojumam ir pretējā puse un patiesība apvieno divus aspektus, kas tikai pirmajā skatījumā ir pretrunīgi.

Adventa I svētdiena: Izvēlies dzīvot Dieva Garā
27.11.2016 pl. 12:11

Priesteris Arnis Maziļevskis

Priestera komentārs (27.11.2016)

Brāļi, izprotiet pašreizējo laiku: jau ir pienākusi stunda jums celties no miega. (Rom 13, 11)
Esam pamanījuši, ka daudzi kristieši ir tādi miegaini, viņos pietrūkst dzīvības. Citiem vārdiem, pietrūkst Dieva Gara – Dzīvinātāja.

Adventa I svētdiena: Izvēlies dzīvot Dieva Garā
Lapas:iepriekšējā1234...424344nākamā