Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Dievišķās Žēlsirdības svētdiena
22.04.2006 pl. 12:58

Priesteris Andris Ševels MIC

Priestera  komentārs Lieldienu II svētdienas Sv. Mises lasījumiem.

Dārgie brāļi un māsas Kristū! Šī svētdiena ir īpaša un ļoti svarīga, jo 2000. gada 5. maijā Vatikāns ar oficiālu dokumentu pasludināja to par Dieva žēlsirdības svētdienu. Kas ir Dieva žēlsirdība? Jānis Pāvils II to nosauca par "mīlestības atklāsmi".

Dievišķās Žēlsirdības svētdiena
Kunga Augšāmcelšanās
15.04.2006 pl. 20:40

Bīskaps Jānis Bulis

Bīskapa  komentārs. Dienas Svētās Mises lasījumi.

Ir trīs reizes gadā, kad, kā statistika liecina, ticīgo skaits, kuri apmeklē baznīcu, strauji pieaug.

Kunga Augšāmcelšanās
Palmu  jeb  Kunga  Ciešanu  svētdiena
08.04.2006 pl. 13:02

Priesteris Māris Ozoliņš

Priestera komentārs Sv. Mises lasījumiem (9.aprīlis).

Lūk, šodien esam pie Lielās nedēļas ieejas vārtiem. Mums katram ir sava atslēga, lai šos vārtus atvērtu. Nav universālas atslēgas, katram ir sava. Jēzus ir viens savu ciešanu priekšvakarā, arī mēs būsim vieni savu izšķirošo izvēļu priekšā dzīves atbildīgākajos mirkļos.

Palmu jeb Kunga Ciešanu svētdiena
Pārveidot savu sirdi, tas ir katra kristieša aicinājums
01.04.2006 pl. 19:06

Diakons Haralds Broks

Diakona komentārs Gavēņa laika V svētdienas (2.aprīlis) Sv. Mises lasījumiem.

"Dievs, radi manī skaidru sirdi," lūdz psalmists (Ps 51, 12). Vai arī mums nav jāsauc viņam līdz? Vai arī mums nav jādara savas sirdis skaidras, tādas, kas spētu redzēt Dievu, tādas, kas varētu Viņā klausīties?

Pārveidot savu sirdi, tas ir katra kristieša aicinājums
Kā Mozus pacēla uz augšu čūsku, tā arī jātiek paaugstinātam Cilvēka Dēlam
25.03.2006 pl. 20:01

Priesteris Jānis Budkāns

Priestera komentārs Gavēņa laika IV svētdienas (26.marts) Sv. Mises lasījumiem.

"Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvi." (Jņ 3, 16)

Kā Mozus pacēla uz augšu čūsku, tā arī jātiek paaugstinātam Cilvēka Dēlam
Baznīca svin: Kunga Pasludināšanas svētki (25.marts)
24.03.2006 pl. 20:15

Priesteris Juris Škapars

Dienas lasījumi

Lai top slavēts Jēzus Kristus!
Šo īpašo svētku Svēto Rakstu lasījumi mums vēstī ne vien par Marijas doto atbildi eņģelim, bet arī par Jēzus izjūtām Iemiesošanās brīdī.

Baznīca svin: Kunga Pasludināšanas svētki (25.marts)
Ir jāpieliek visas pūles, lai būtu kopā ar Dievu
18.03.2006 pl. 13:32

Priesteris Pāvels Turonoks

Priestera komentārs Gavēņa laika III svētdienas (19.marts) Sv. Mises lasījumiem.

Un, pagatavojis aukliņu pātagu, Viņš padzina no svētnīcas pilnīgi visus, arī aitas un vēršus, un apgāza naudas mijēju galdus, un izkaisīja viņu naudu. Bet tagad padomāsim: kāpēc Jēzus tā darīja? Viņa dusmas ir baisas. Kas gan Viņu tā sadusmoja?

Ir jāpieliek visas pūles, lai būtu kopā ar Dievu
Esam aicināti ticēt Dievam, nevis savai ticībai
04.03.2006 pl. 14:14

Priesteris Arnis Maziļevskis

Priestera komentārs Gavēņa laika I svētdienas (5.marts) Sv. Mises lasījumiem.

Dievs ir labs!
Dievs mums ir devis iespēju dzīvot īpašā laikā. Īpašā laikā — īpaša Dieva žēlastība. Esam bijuši liecinieki lielām pārmaiņām gan savā zemē, gan arī citu tautu likteņos.

Esam aicināti ticēt Dievam, nevis savai ticībai
Tuvojas Gavēņa laiks
25.02.2006 pl. 12:23

Priesteris Sergejs Ivanovs OP

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika VIII svētdienas (26.februāris) Sv. Mises lasījumiem.

Dārgie Kristum ticīgie, pirmsgavēņa svētdienā ieklausāmies Jēzus atbildē Rakstu zinātājiem, kas Viņam jautā par gavēni. Jēzus nostāja, mācot ļaudis, un gavēšanas praktizēšana atšķiras gan no Rakstu zinātāju, gan Jāņa Kristītāja mācekļu nostājas un prakses.

Tuvojas Gavēņa laiks
Būt uzmanīgiem un izpalīdzīgiem ir smags darbs
18.02.2006 pl. 12:33

Priesteris Vjačeslavs Bogdanovs

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika VII svētdienas (19.februāris) Sv. Mises lasījumiem.

Tad pie Jēzus atnāca ar paralizēto, ko nesa četri cilvēki. Daudzo ļaužu dēļ nevarēdami pie Viņa piekļūt, tie izjauca jumtu virs tās vietas, kur Viņš atradās, un nolaida zemē gultu, kurā gulēja paralizētais…

Būt uzmanīgiem un izpalīdzīgiem ir smags darbs
Lapas:iepriekšējā123...424344nākamā