Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Adventa IV svētdiena (18.decembris)
17.12.2005 pl. 12:49

Priestera Māra Ozoliņa komentārs Sv.Mises lasījumiem

Dienas lasījumi

Marijas mātišķības noslēpums ir žēlastības noslēpums, jo Marija dāvā dzīvību Jēzum, ļauj piedzimt Dieva Dēlam, tomēr aizvien paliekot jaunava. Proti, Marija, patiesi būdama Jēzus Māte, ir māte vienreizējā veidā, tādā veidā, kas neatbilst dabas likumiem.

Adventa IV svētdiena (18.decembris)
Adventa III svētdiena (11. decembris)
10.12.2005 pl. 15:38

Priestera Mihaila Sivicka komentārs Sv.Mises lasījumiem

Dienas lasījumi

Gaudete! — priecājieties, līksmojiet! Adventa laika trešā svētdiena ir prieka diena. Taču vai var kādu piespiest priecāties, vai var savu prieku nodot citam?

Adventa III svētdiena (11. decembris)
Adventa II svētdiena (4.decembris)
03.12.2005 pl. 20:04

Svētīgais Geriks no Iņī (~ 1080 – 1157), cisterciešu abats

Dienas lasījumi

„Saucēja balss tuksnesī: „Gatavojiet Kungam ceļu!”” (Lk 3:4)
Brāļi, mums vispirms ir jāpārdomā vientulības žēlastība, jāpārdomā, cik svētīgs ir tuksnesis, kas jau kopš pestīšanas laikmeta sākuma ir atdots svēto atpūtai.

Adventa II svētdiena (4.decembris)
Adventa I svētdiena (27.novembris)
26.11.2005 pl. 11:08

Priestera Modra Lāča komentārs Sv.Mises lasījumiem

Dienas lasījumi

Vai jums kādreiz ir jautāts par neuzklausītām lūgšanām? Jūs atbildat, ka tādas lūgšanas tomēr nav veltīgas, ka jālūdzas tik un tā. Cilvēks lūdzas nevis tādēļ, lai Dievs viņam dotu kāroto, bet lai saņemtu no Dieva to, kas ir daudz, daudz vērtīgāks par konkrēto dāvanu, ko lūdzam no dāvanu Devēja.

Adventa I svētdiena (27.novembris)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXXIII svētdienas Sv.Mises lasījumiem (13.novembris)
12.11.2005 pl. 09:03

Priesteris Edgars Cakuls

Dienas lasījumi

Kad lasām Evaņģēlijā kādu līdzību, mēs ne tikai iepazīstamies ar Jēzus mācību vai gūstam priekšstatu par tā laika sabiedrību, bet arī esam aicināti uztvert evaņģēlista atspoguļotos Jēzus vārdus kā personīgu vēstījumu.

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXXIII svētdienas Sv.Mises lasījumiem (13.novembris)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXXI svētdienas Sv.Mises lasījumiem (30.oktobris)
30.10.2005 pl. 09:14

Priesteris Aleksandrs Stepanovs

Dienas lasījumi

Dārgie brāļi un māsas Kristū, tuvojoties liturģiskā gada beigām, Baznīca mums piedāvā apcerei Svēto Rakstu tekstus, kas nepārprotami uzrunā pirmām kārtām tos, kuri visa gada garumā ir sprediķojuši un vadījuši Dieva tautu, — garīgos vadītājus un Baznīcas līderus, pievēršot īpašu uzmanību priesteriem.

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXXI svētdienas Sv.Mises lasījumiem (30.oktobris)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXX svētdienas Sv.Mises lasījumiem (23.oktobris)
23.10.2005 pl. 09:25

Priesteris Mārtiņš Klušs

Dienas lasījumi

Dārgie "Mieram tuvu" lasītāji, mīļotie brāļi un māsas Kristū!
Dzirdot vārdu "baušļi", pārņem pretrunīgas izjūtas. Vai šis jēdziens nesaistās ar dzīvē neīstenojamām prasībām? Vai baušļu formulējumā nav kas kaitinoši didaktisks, kas mani tiecas ierobežot, kontrolēt?

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXX svētdienas Sv.Mises lasījumiem (23.oktobris)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXIX svētdienas Sv.Mises lasījumiem (16.oktobris)
16.10.2005 pl. 09:51

Priesteris Gatis Bezdelīga

Dienas lasījumi

Farizeji notur apspriedi, kā Jēzu apsūdzēt. Tie izdomā dažādus jautājumus — par lielāko bausli, par nodokļiem. Viņi ir pārliecināti, ka jebkurā gadījumā varēs Jēzu apsūdzēt, jo uzskata, ka uz šo jautājumu var būt tikai divas atbildes — "jā" vai "nē".

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXIX svētdienas Sv.Mises lasījumiem (16.oktobris)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXVII svētdienas Sv.Mises lasījumiem (2.oktobris)
02.10.2005 pl. 09:01

Priesteris Māris Ozoliņš

Arī svēto sargeņģeļu svētki. Dienas lasījumi

Reiz pirms Svētās Mises novēroju kādu māti, kuras dēls nevēlējās iet pie grēksūdzes. Redzēju, ka viņa mirkli apdomājās. Acīmredzot sievietei bija divas iespējas.

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXVII svētdienas Sv.Mises lasījumiem (2.oktobris)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika 26. svētdienas Sv.Mises lasījumiem (25.septembris)
24.09.2005 pl. 09:01

Priesteris Andrejs Kazakevičs

Dienas lasījumi: Ez 18, 25-28; Psalms 25 (24); Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32

Esiet tajā noskaņā, kas bija arī Kristū Jēzū! — apustulis Pāvils, dodot norādījumus kristīgajai dzīvei, aicina uzlūkot Jēzu.

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika 26. svētdienas Sv.Mises lasījumiem (25.septembris)
Lapas:iepriekšējā123...424344