Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Ekumeniskā Krustaceļa procesija Vecrīgā
27.03.2007 pl. 11:07

6. aprīlī, Jēzus Kristus nāves piemiņas dienā, Lielajā Piektdienā plkst. 12.00 no svētā Jēkaba katedrāles dažādu konfesiju kristieši no dažādām Rīgas draudzēm dosies Krustaceļa procesijā.

Šogad ar Krustaceļu iesāksies ģimenes svētki „Ģimene- Latvijas lepnums un spēks”. Ģimenes svētku kulminācija paredzēta 26. maijā Rīgā Vērmanes dārzā un Doma laukumā. Svētkos aicināts piedalīties ikviens,  kurš atbalsta tradicionālo ģimeni kā vērtību un sabiedrības nākotni. Svētkus organizē nodibinājums „Fonds Ģimenei”, ar šiem svētkiem apliecinot, ka ģimene ir mūsu tautas dzīvā spēka un laimīgas nākotnes pamats.


Procesijas noslēgums paredzēts ap plkst. 14.30 Doma laukumā. Gājienu iesāks un savu svētību dos Romas Katoļu Baznīcas Latvijā arhibīskaps Jānis kardināls Pujats, bet Krustaceļu noslēgs Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.


Gājienā paredzētas 14 apstāšanās vietas pie dažādām draudzes baznīcām un citām ar kristietību saistītām Vecrīgas vietām. Gājiena laikā tiks nests koka krusts un to pavadīs lāpu nesēji. Gājiena laikā tiks pārdomātas Jēzus Kristus dzīves pēdējās stundas no apcietināšanas brīža līdz miesas guldīšanai kapā.

Apstāšanās vietās tiks aizlūgts par ģimenēm Latvijā un pasaulē, par ģimeņu problēmām. Tās sagatavos dažādu  draudžu locekļi, izmantojot skečus un citus pasniegšanas veidus. Starp apstāšanās vietām tiks dziedāti abu konfesiju populārākie ciešanu laika dziedājumi, kurus izpildīs apvienotais draudžu koris no dažādām draudzēm un konfesijām. Noslēgumā krustu  noliks pie Doma baznīcas sienas.

Krustaceļš (Via Crucis) ir viens no populārākiem tautas dievbijības vingrinājumiem Romas Katoļu Baznīcā un mūsdienās tas iegūst ievērību arī citās konfesijās. Parasti 14 apstāšanās, jeb staciju attēli ir izvietoti katrā katoļu dievnamā, bet var būt arī brīvdabas Krustaceļi, kā piemēram Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā.

Ticīgie cilvēki Lielā gavēņa laikā, trešdienās un piektdienās kā arī citās dienās publiski vai individuāli dodas šajā ciešanu atceres ceļā, par palīgu izmantojot lūgšanu grāmatiņu, citu apceres tekstu vai apdomājot Kristus Ciešanas ar saviem vārdiem.

Savu saturu Krustaceļš smeļ gan Svēto Rakstu vietās, gan tradīcijas avotos (piem. par tikšanos ar Veroniku). Apstāšanās vietas tradicionāli sauc par stacijām (stationes), no kurienes arī nāk senais Krustaceļa apzīmējums – krusta apstāšanās vietas (stationes Crucis).

LRKB Informācijas centrs