Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Lūgšana bīskapa Boļeslava Sloskāna beatifikācijai
14.04.2000 pl. 11:36

Mgr. Jānis Pujats
Rīgas arhibīskaps-metropolīts,
tagad kardināls

Baznīca aicina katru piedalīties godināmā latviešu bīskapa Boļeslava Sloskāna beatifikācijas (atzīšanas par svēto) procesā ar zemāk lasāmo lūgšanu.

Žēlsirdīgais, labais Dievs,
Tev bija labpaticis savam kalpam Boļeslavam Sloskānam dot augstā priestera godu un cieņu, un Tu viņu vedi pa Tava Dēla Jēzus Kristus ceļu. Kā Tavs Dēls, tā arī Tavs kalps Boļeslavs Sloskāns pacietīgi panesa pazemojumus un ciešanas un lūdzās par saviem mocītājiem. Pilnā uzticībā viņš paļāvās, ka piepildīsies Tava Dēla vārdi:

Svētīgi esat jūs, ja jūs Manis dēļ lamās un vajās, un visu ļaunu netaisni par jums runās. Priecājieties un līksmojieties, jo jūsu alga ir liela debesīs! (Mt 5, 11-12)

Kungs Jēzu Kristu,
dod savam uzticīgajam apliecinātājam, kas piedzīvoja savā dzīvē to pašu, ko Tu pats izcieti, dzīvodams šinī pasaulē, lai viņš tagad būtu Tavas godības skaistuma līdzdalībnieks un aizbildnis visiem vajātajiem kristiešiem. Viņa cēlo nopelnu dēļ dod Baznīcai Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Krievijā garīgo atdzimšanu brīvībā un mierā!

Uzklausi mūs, visuvarenais Dievs, lai mocekli bīskapu Boļeslavu Sloskānu drīz ieceltu svētīgo kārtā! To dod mums savā neizmērojamā žēlastībā!

Tēvs mūsu… Esi sveicināta… Gods lai ir Tēvam…

Nihil obstat:
Mgr.Jānis Pujats,
Rīgas arhibīskaps-metropolīts
Rīgā, 2000. g. aprīlī