Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Intervijas

Antonio Sikari Latvijā
25.10.2007 pl. 17:12

No astoņpadsmitā līdz divdesmit pirmajam oktobrim pie mums, Latvijā viesojās Karmela ekleziālās kustības dibinātājs Antonio Sikari, kuru esmu aicinājis uz sarunu.

- Pastāstiet, lūdzu, kas ir Karmela garīgums un ar ko tas ir īpašs?

Karmela harizma jau eksistē vairāk kā 800 gadus. To ir pauduši tādi lieli svētie kā svētā Terēze no Avilas, svētais Jānis no Krusta, Svētā Terēze no bērna Jēzus un Edīte Šteina. Lai saprastu, kas ir raksturīgs Karmela garīgumam, pietiek, ka mēs pazīstam svētās Terēzes no Lizjē pieredzi. Varbūt tieši tāpēc, ka nesen ir iztulkoti Terēzes no Lizjē Autobiogrāfiskie manuskripti. Terēze no Lizjē bija klauzūras mūķene un viņa savu aicinājumu izteica mūža beigās, viņa ir sapratusi, ka viņai ir jābūt par mīlestību Baznīcas sirdī. Kāpēc tad pāvests Pijs XI varēja viņu pasludināt par visu misiju aizbildni, ja viņa dzīvoja klauzūrā? Tāpēc, ka Karmela harizmai galvenokārt, ir raksturīgs iet līdz pašiem cilvēka sirds dziļumiem un tas dod mums spēju būt ļoti atvērtiem uz visu pasauli un būt misionāriem savā garā. Tātad, maksimāla tuvība ar Dievu ļauj mums būt maksimāli atvērtiem pret visiem cilvēkiem. Tas ir raksturīgs Karmela harizmai. Tad šo Karmela harizmu var dažādos veidos izdzīvot klauzūrā, vai dažādās Karmela garīguma kongregācijās vai arī, kā lajiem pasaulē.

- Kas Jūs pašu rosināja dibināt šo ekleziālo kustību?

Karmela garīgums gandrīz vienmēr tika izdzīvots pirmkārt, klosteros un mēs bijām pārliecināti, ka šo bagāto Karmela harizmu ir iespējams izdzīvot arī ģimenēs, laulātajiem, jauniešiem, bērniem, arī veciem cilvēkiem un darba vietās, kur mēs esam. Tāpēc var teikt, ka Karmela ekleziālā kustība parāda, ka tajā ir aicināti visu dzīves kārtu pārstāvji un visu vecumu cilvēki, kas visi kopā cenšas izdzīvot šo Karmela garīgumu, padziļināt to un sniegt arī pasaulei, dalīties ar to. Kustība nozīmē visu realitāti, kas virzās uz priekšu tieši Baznīcā, nevis ārpus Baznīcas. Kustība neko neaizvieto un nenostāda sevi kaut kam pretī. Tā ir Baznīcas pieredze. Pāvests Jānis Pāvils II teica, ka Baznīcas kustības ir jauna pieredze Baznīcā, tā ir dāvana ko Svētais gars dod Baznīcai, kas ļauj labāk smelties visas Baznīcas bagātības. Mēs vēlamies, lai šī lielā dāvana, kas ir Karmelā - harizma var sasniegt un kļūt pieejama visiem Baznīcā, lai pie kādas dzīves kārtas viņi nepiederētu. Bet īpašā veidā lajus, ģimenes. Ļoti svarīgi, lai tā varētu aizsniegt vietas, kur cilvēki strādā, kultūru. Mēs esam pārliecināti, ka šī bagātība, kas ietver gan cilvēku sirds dziļumus, gan cilvēku spēju atvērties pret visiem citiem cilvēkiem, ir domāta visiem.

Arī Latvijā tagad eksistē Karmela ekleziālā kustība, kas ir radusies pateicoties draudzībai un es, kā šīs kustības atbildīgais reizēm atbraucu uz Latviju. Šoreiz esmu ieradies arī saistībā ar Terēzes Autobiogrāfisko manuskriptu jauno tulkojumu. Es sniedzu konferenci jaunā tulkojuma prezentācijā, kurā bija klāt arī kardināls. Mēs esam šeit pulcējušies uz rekolekcijām, kur iedziļināmies vairāk tieši Karmela garīguma specifikā kopā ar tiem, kas ir jutuši, ka ir uzrunāti šajā ekleziālajā kustībā. Īpaši priecājamies, ka kustībā ir daudz jauniešu. Tas noteikti ir saistīts arī ar to, ka daži no itāļu jauniešiem, kas pieder pie mūsu kustības, ir piedalījušies Aglonas svētceļojumā jau otro gadu. Tā viņiem ir iespēja satikt un iepazīt Latvijas jauniešus šīs spēcīgās ticības pieredzes ietvaros ejot svētceļojumā uz Aglonu. Līdzīgi, arī daži no Latvijas jauniešiem brauc uz ikgadējām Karmela ekleziālās kustības rekolekcijām Liņano, Itālijā un tas turpina un padziļina šo draudzību ne tikai ar Itāliju, bet arī ar citām zemēm, kur Karmela ekleziālā kustība ir klātesoša. Tā ir Libāna, Rumānija, Beļģija un ASV. Tā ir kristīga draudzība, kas tādā veidā padziļinās un mēs īpaši vēlamies, lai kristīgā ģimene var patiesi izdzīvot savu identitāti.

- Cik ilgi darbojas Jūsu kustība?

Kustība ir dibināta pirms piecpadsmit gadiem Brešā, ļoti senā pilsētā, netālu no Milānas. Tātad, mēs vēl neesam ar tik bagātu un ilgu pieredzi. Bet mēs augam un šo kustību ir atzinis Brešas bīskaps. Visās zemēs, kur kustība ir klātesoša, to atzīst arī vietējie bīskapi.

Latvijā esmu otro reizi, bet ir kāds cits karmelītu tēvs, kurš atbrauc biežāk, lai varētu palīdzēt augt un tas ir tēvs Andželo Lanfranki. Tad, kad notiek mūsu kustības atbildīgo sapulces, arī Brūderes kundze uz tām ierodas. Tas ir nepieciešams, lai kustība attīstītos vienotībā.

- Paldies par sarunu! Lai šī ciemošanās palīdz mūsu tautai atvērties Dieva žēlastībai, ko nes jūsu kustība!

Aigars Brikmanis,
" Vatikāna Radio", Rīga
Katolis.lv