Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Intervijas

Kristīgās dzīves institūtam sešu gadu jubileja
24.11.2007 pl. 14:01

Aigars Brikmanis, Vatikāna Radio, Rīga

Kristīgās Dzīves institūts šā gada 29. novembrī svinēs sešu gadu jubileju. Intervija ar institūta direktori Mariku Zelču Čerāni.

- Pastāstiet, lūdzu, kas ir Kristīgās Dzīves institūts?

Kristīgās Dzīves institūts, pirmkārt, ir mācību iestāde. Tā ir dibināta 2001. gada 29. novembrī ar mūsu kardināla Jāņa Pujata svētību un atbalstu. Mūsu institūta galvenā misija ir, veidot programmas un dažādas aktivitātes, lai veicinātu ticības un dzīves integrēšanu, jo mēs esam pamanījuši, ka bieži vien, cilvēki dzīvo sašķeltas dzīves, viena dzīve, kas ir svētdienā, baznīcā un otra ir ikdienas dzīve, kas varbūt rit pēc citiem noteikumiem.

Te var atsaukties uz Vatikāna Otro koncilu, kas arī ir norādījis uz šo dzīves sašķeltību, ka pret to vajadzētu cīnīties. Te mēs redzam institūta misiju - caur dažādām aktivitātēm aizsniegt cilvēkus un palīdzēt viņiem pārvarēt šo sašķeltību starp sludināto ticību un ikdienas dzīvi un dzīvot šo ticību.

- Atskatoties uz šo sešu gadu pagātni, kāds ir Jūsu vērtējums par paveikto?

Mums ir izveidojušies pieci darbības virzieni. Viens virziens ir mācību kursi un programmas, ko mēs piedāvājam cilvēkiem. Otrs virziens ir rekolekcijas. Tās notiek gan ikdienā, gan rekolekciju mājā. Mēs esam iesākuši tādu darbības virzienu, kā garīgās literatūras izdošana. Vēl mēs veidojam semināru programmas. Semināru programmas piedāvājam arī izbraukumos ārpus Rīgas. Mums ir arī tāds virziens, kā garīgā vadība, vai garīgā pavadība, reizēm to sauc par garīgo līdzgaitniecību. Es pati esmu mācījusies un apguvusi šo jomu, tāpēc varu to piedāvāt cilvēkiem. Kursu, kas saucas Ticības un dzīves integrēšana jeb Sociālā un pastorālā kalpošana ir beiguši jau vairāk, kā simts cilvēki. Tas ir sasniegts tieši pēdējā gadā un tas mums bija liels notikums. Šis mācību kurss ir simts stundu apjomā.

Ir prieks par to, ka ir ļoti liela cilvēku interese par rekolekcijām ikdienā, ko mēs piedāvājam Adventa, Gavēņa un Lieldienu laikam. Tā ir programma, kas balstās uz Ignācija garīgajiem vingrinājumiem, bet tā ir pieskaņota Baznīcas liturģiskajam gadam. Adventā mēs piedāvājam četras nedēļas - tikšanās reizi nedēļā, četras reizes. Gavēnī ir septiņas tikšanās, atbilstoši septiņām Gavēņa nedēļām, pēc Lieldienām ir trīs tikšanās. Šā gada vasarā bija liela interese par astoņu dienu ignāciskajām rekolekcijām. Mums šogad izdevās piedāvāt divus seminārus ārpus Rīgas, viens bija Gulbenē, kur mūs uzaicināja draudzes prāvests Vjačeslavs Bogdanovs, otras bija Krustpilī, kur mūs uzaicināja draudzes prāvests Naglis. Bija interese no vietējiem cilvēkiem. Vienā seminārā piedalījās arī mācītājs no Luteriskās baznīcas. Mēs redzējām, ka cilvēki ir priecīgi par iespēju piedalīties šajos semināros. Pagājušā gada laikā mums pašiem, tieši komandai, kas vada un pasniedz programmas, ir izdevies celt kvalifikāciju. Divas reizes no mūsu sadarbības institūta Skotijā bija atbraukuši konsultanti.

Pa šiem gadiem mums ir izveidojies vēl otrs mācību kurss, kā atrast Dievu ikdienas darbā. Tas ir domāts jebkuram cilvēkam, kas strādā ikdienas darbu, bet kuram ir grūti savā darbā būt kristietim un īstenot savu ticības dzīvi. Šī programma mums parasti notiek rudenī un mēs tai redzam augļus - cilvēki vai nu dziļāk prot izdzīvot savu darba dzīvi, vai arī saprot, ka viņu iestāde ir tāda, kur viņiem ir kaut kas jāmēģina mainīt, jau izmantojot zināšanas. Tāpēc mēs varam teikt, ka institūts šajos gados ir piedāvājis unikālas programmas, kas nekur citur Latvijā nav pieejamas, jo tās varētu raksturot kā praktisko teoloģiju. Citur akcents vairāk ir uz teoriju, mēs mēģinām līdzsvarā piedāvāt, gan teoriju, gan to sasaistīt ar praksi, jo bieži vien, ja teorija netiek sasaistīta ar praksi, paliek tikai teorija.

- Kādas ir Jūsu ieceres turpmākajam darbam?

Jau 29. novembrī mēs sāksim rekolekciju programmu ikdienā. Mēs sāksim ar Adventa posmu un tās būs tikšanās reizi nedēļā, četras nedēļas pēc kārtas, Adventa laikā. Ja kādam ir interese, var droši nākt pieteikties. Šeit ir paredzēti izdales materiāli un tikšanās notiek mazajā grupiņā. Pavisam drīz, 8. decembrī mēs piedāvāsim jaunu programmu - Garīgums ikdienai. Tas ir vienas dienas seminārs, lai piedzīvotu Dieva klātbūtni un kļūtu dzirdīgāki, redzīgāki un jūtīgāki. Arī šā semināra metodi var raksturot kā praktisko teoloģiju. Iespējams, ka cilvēkiem tieši Adventa laikā ir nepieciešams vienu sestdienu veltīt, lai vairāk piedzīvotu, sadzirdētu, ieraudzītu un sajustu Dieva klātbūtni mūsu ikdienas dzīvē. Pavisam drīz, 18. janvārī mēs sāksim lielo programmu Ticības un dzīves integrēšana jeb Sociālā un pastorālā kalpošana. Šeit ir paredzētas nodarbības četrās nedēļas nogalēs pusgada laikā. Mēs sāksim janvārī un beigsim maijā, bet šajā laikā ir četras reizes jāatbrauc pie mums. Mēs piedāvāsim programmu, kas palīdz kristietim labāk iepazīt savu lomu sabiedrībā. Uz šo programmu ir aicināti tieši tie kristieši, kas ir gatavi pārmaiņām. Kursa vadmotīvs ir - Atrast Dievu it visā. Arī šo programmu varētu klasificēt kā praktisko teoloģiju. Ja cilvēks ir atvērts un gatavs pārmaiņām, tad šī programma viņam noteikti nāks par labu.

Mēs tagad strādājam pie tālmācības kursa par Svētajiem rakstiem. Šeit būs iekļauta Vecā Derība un Evaņģēliji. Tā ir iecere, pie kuras mēs esam sākuši darbu. Vēl ir viena iecere - mēs ceram, ka pavasarī mums varētu būt pirmais kurss uz vienu nedēļas nogali. Šis ir kurss, kā uzņēmumu, organizāciju, iestāžu vadītājiem, veikt savu līdera misiju, lai tā būtu balstīta ticībā. Mums nav vēl izdomāts nosaukuma gala variants, bet tas tiešām ir vērsts uz vadītājiem, kuri vēlas ar skatu, balstītu ticībā, vadīt savas organizācijas, savus kolektīvus. Programma, kur mēs piedāvājam atrast Dievu ikdienas darbā vairāk ir domāta ikvienam darbiniekam, bet šī vairāk ir domāta tieši vadošajiem. Arī draudžu vadībā varbūt ir cilvēki, kuriem varētu palīdzēt šī programma.

Tās ir mūsu ieceres un mēs ceram, ka būs interese no cilvēkiem. Jau tagad esam dzirdējuši, ka cilvēki, kuri zina, ka mēs pie tām strādājam, jau gaida šīs programmas.

- Paldies par sarunu! Lai Jūsu darbam nāk līdzi Dieva svētība un palīdz mūsu sabiedrībai dzīvot kristīgu dzīvi!


Katolis.lv
Foto no Marikas Zelčas Čerānes personīgā arhīva