Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Ticības Mācības kongregācija par Kristības sakramenta derīgumu
05.03.2008 pl. 08:04

Katoliskā Baznīca atzīst tikai Vissvētās Trīsvienības vārdā piešķirto Kristību – atgādina Ticības Mācības kongregācija. 29. februārī tā publicējusi dokumentu ar nosaukumu Responsa ad proposita dubia.

Dokumentā sniegtas atbildes uz diviem jautājumiem par Kristības sakramenta derīgumu. Kongregācija apstiprināja, ka ir nederīga tāda Kristība, kas piešķirta, izmantojot formulu, kurā netiek nosaukti Vissvētās Trīsvienības Personu vārdi, bet gan Dieva tituli, kā Radītājs, Pestītājs, Atbrīvotājs vai Svētdarītājs. Ticības Mācības kongregācija paziņojusi, ka ticīgajiem, kuriem piešķirta šāda veida Kristība, vēlreiz ir jānokristās, izmantojot trinitāro formulu.

Publicējam pilnu dokumenta tekstu:

„Ticības Mācības kongregācija.
Atbildes uz šaubām par Kristības sakramenta derīgumu.

ŠAUBAS

1. Vai ir derīga tāda Kristība, kurā tiek izmantota šāda formula: «I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier» [Es tevi kristīju Radītāja un Pestītāja, un Svētdarītāja vārdā], kā arī «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer» [Es tevi kristīju Radītāja un Atbrīvotāja, un Atbalstītāja vārdā]?

2. Vai personām, kuras ir nokristītas, izmantojot šādas formulas, jābūt vēlreiz kristītām?

ATBILDES

uz pirmo: negatīva
uz otro: apstiprinoša

Pieņemot audiencē apakšā parakstījušos kardinālu prefektu, pāvests Benedikts XVI apstiprināja Ticības Mācības kongregācijas sesijā pieņemto lēmumu un pavēlēja to publiskot.

Ticības Mācības kongregācija, 2008. gada 1. februāris

Viljams kard. Levada, prefekts
arhib. Andželo Amato, sekretārs.”