Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests aicina Baznīcas ganus intensificēt pastorālo darbu ar ģimenēm
12.06.2021 pl. 11:00
No 9. līdz 12. jūnijam norisinās Romas kūrijas Dikastērija laju, ģimenes un dzīvības jautājumos rīkota tiešsaistes sanāksme: "Amoris laetitia: ko mēs esam paveikuši? Pēcsinodes Apustuliskā pamudinājuma aktualizācija pastorālajā darbā ar ģimenēm".

"Starp daudzām ģimenei veltītā Amoris laetitia gada iniciatīvām ir arī vebinārs, kas veicina dialogu starp Svēto Krēslu, Bīskapu konferencēm, kustībām un ģimeņu apvienībām. Lai Svētais Gars padara to auglīgu Baznīcai, priesteriem un kristīgajiem lajiem, palīdz saskatīt ģimeņu konkrētās vajadzības, sniegt tām atbalstu un iesaistīt evaņģelizācijas darbā", – video vēstījumā saka pāvests Francisks.

Pāvests skaidro, ka, saskaroties ar pandēmijas radītajām grūtībām, ģimene šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir laika zīme. Baznīca ir aicināta uzmanīgi ieklausīties ģimenēs un uzņemties pastorālās rūpes pār tām. "Lai sludinātu Dieva mīlestību ģimenēm un jauniešiem, mums ir nepieciešama pašu ģimeņu palīdzība, viņu konkrētā dzīves un kopības pieredze", – saka Francisks. Viņš mudina ģimenes kļūt par Evaņģēlija sludinātājām. "Pateicoties Laulības sakramentam, katra ģimene pilnā mērā kļūst par labumu visai Baznīcai," atgādina Svētais tēvs.

Tiešsaistes foruma dalībnieki dalās pastorālā darba pieredzē un meklē atbildi uz jautājumu: cik tālu mēs esam ar pāvesta Franciska pirms pieciem gadiem publicētā Apustuliskā pamudinājuma ieviešanu praksē? 2014. un 2015. gadā notikušo sinožu tēvi pauda pārliecību, ka vēlme veidot ģimeni joprojām ir dzīva, īpaši jauniešu vidū, un tā iedvesmo Baznīcu. Vebinārā piedalās 350 dalībnieki, kuri pārstāv 70 valstu Bīskapu konferences un 30 ģimeņu apvienības.

Video vēstījumā pāvests skaidro, ka forums ir Sinodes ceļa turpinājums. Pandēmijas radītā krīze smagi plosa ģimenes un to ciešo dzīves un mīlestības kopību. Ļoti svarīgi, lai šodien jaunieši varētu paši savām acīm redzēt Kristus dzīvo klātbūtni laulāto mīlestībā, kuri ar savu dzīvi apliecina, ka mīlestība, neraugoties uz grūtībām, ir iespējama!

Francisks norāda uz Akvilu un Priscillu – diviem svētā Pāvila palīgiem viņa apustuliskajā misijā. Arī šodien daudzi laulātie pāri un ģimenes var kļūt par misionāriem, stiprinot un atbalstot citas ģimenes, veidojot kopienu un sējot vienotības sēklu starp cilvēkiem un tautām. Tādā veidā tās sniedz svarīgu ieguldījumu Labās vēsts (kerygma) sludināšanā.

Katoliskās Baznīcas katehisms māca, ka Laulības, tāpat kā Ordinācijas sakraments, kalpo Dieva tautas attīstībai. Ģimene ir mājas svētnīca, Kristus klātbūtnes starp laulātajiem, vecākiem un bērniem, vieta. Ģimenēs dzīvotā mīlestība ir pastāvīgs Baznīcas dzīves spēka avots. Baznīca ir ģimeņu ģimene, ko nemitīgi bagātina visu tās mājas svētnīcu dzīve. Pateicoties Laulības sakramentam, katra ģimene pilnā mērā kļūst par labumu Baznīcai, skaidro Svētais tēvs.

Vaticannews.va