Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Katoliskā ticība un subjektīvisms
Komentāri:12345678910Nākamie
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Katoliskā ticība un subjektīvisms
10.06.2009 18:12
Katoliskā ticība balstās uz Kristu -- dzīvo Dieva Vārdu, kas tika nodots Baznīcai gan Svētajos Rakstos, gan Tradīcijā. Tas ir ticības mantojums, ka mus katoļiem ir absolūtais atskaites punkts un ko skaidro Baznīca, t.i. bīskapi kopā ar pāvestu vai arī pāvests viens pats. To sauc par Maģistēriju.

Kā mēs šim atskaites punktam un Maģistērijam esam uzticīgi ?

Mēs neesam īsti katoļi, ja mums galvenais atskaites punkts ir mūsu subjektīvā parliecība, piemēram, Medžugorjes parādības, homepātijas ļaunums, kāda bīskapa vai priestera subjektīva pārliecība, dažādi kompromisi, naids pret šo vai to utt...

Tādā gadījumā vai es un daudzi Latvijas katoļu Baznīcas locekļi vēl esam īsti katoļi? Vai mums nav sektantiska novirze?

Fakti pastāv un ir visiem pieejami. Ar ko aizraujas tie, kas diskutē forumos gan katolis.lv gan katedrale.lv? Kā viņi diskutē? Kas tiek tirgots grāmatu galdos? Ko katoļi visvairāk lasa? Ar ko viņi aizraujas?

Vai visā tajā galvenais atskaites punkts ir dzīvais Dieva Vārds, t.i. Sv. Raksti un Tradīcija, ko skaidro Maģisterijs? Jā vai nē? Šķiet, ka drīzāk nē. Faktu priekšā, šķiet, ka var uzdot jautājumu, ko es uzdevu. Daudzi Latvijas katoļi, kas spēj domāt, to arī uzdod. Viņi klusumā cieš...

Kā mēs varam iziet no šīs situācijas. Būsim paškritiski un radoši, nekrītot bezcerībā, jo Kristus mūs ir atpestījis. 

Es nevienam neuzbrūku, bet gribu rosināt ļoti nopietnas pārdomas faktu priekšā. Tā vairs nav mana problēma, bet ikviena brīva un domājoša katoļa problēma.  

 
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
11.06.2009 10:08
Subjektīvisms rodas tad, kad pieņemu savas personiskās atziņas kā galveno atskaites punktu, nevis Dieva Vārdu, kas man stāv pāri un ko palīdz pareizi izprast Baznīcas Magistērijs.

Tas nenozīmē, ka jānosoda tie, kas dzīvo pēc savas subjektīvās pārliecības, bet viņi jāmudina atvērties uz to, kas atrodas pāri viņiem, kas nesaplūst kopā ar viņiem, kas ir objektīvs. Dievs nav subjektīvs, bet realitāte, kas man stāv priekšā un man stāv pāri.

Esmu aicināt Viņu ielaist savā sirdī, ņemot vērā, ka Viņš man nav sveš, jo Viņš mani radījis un mani mīl. Ielaižot sevī Dievu, es Viņu nepadaru par sevi, Viņu pielāgojot saviem subjektīviem uzskatiem. Es esmu vienmēr gatavs būt paškritiskam Dieva Vārda priekšā, tas nozīmē, arī Baznīcai Tradīcijas priekšā, jo Baznīcas Tradīcija ar lielo burtu ir Dieva Vārds, kas nodots tālāk mutvārdu veidā Baznīcas Maģistērija vadībā. Šādā veidā Dieva Vārda objektīvā realitāte mani pārveido un kļūst manējā. Bet es neiekrītu subjektīvisma elkdievībā, kurā es pielūgtu sevi. Tomēr Dievs man kļūst tuvs, tuvāks nekā es sev, taču Dievs paliek Dievs -- pilnīgi atšķirīgs no manis. Viņš ir bezgalīgs, es -- galīgs, ierobežots... Bet Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu, un es varu nonākt pilnīgā vienotībā ar Viņu.

Subjektīvisms nerespektē Dievu un grauj katolisko ticību.
restart
pievienojies: 04.07.2008
Komentāri: 5
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
11.06.2009 10:40
Pareizi un gudri teikts, bet liekas, ka nav jēgas kaut ko tādu te rakstīt - vai nu neviens neatbildēs, vai nu tavu rakstīto izdzēsīs.
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
11.06.2009 11:20
Es dzīvoju no cerības un domāju, ka  vēl ir katoļi, kas ir uzticīgi ticības mantojumam un ir brīvi izvērtēt lietas patiesībā un mīlestībā.

Vatikāna II koncils mums māca būt atklātiem un cīnīties pret klerikālismu, kas neļauj izteikties, jo neprot ieklausīties, būt dialogā un atspēkot nepareizu viedokli ar argumentiem. Klerikālisms ir sērga Baznīcā. Tas valda, ieviešot bailes un aizbāžot muti ar sev piešķirto varu.

Es vēl dzīvoju no cerības, domājot, ka šajā saitā varēs notikt īsts dialogs, bez ķengam, bet ar argumentiem, kas tiek izvirzīti ar mīlestību, meklējot patiesību. 
restart
pievienojies: 04.07.2008
Komentāri: 5
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
11.06.2009 12:14
Tādi katoļi noteikti vēl ir, un viņi patiešām - kā pats rakstīji - klusībā cieš, bet ko lai dara? Daudzi dzīvo no cerības vien un klusi cieš. Jāšķirsta un jālasa enciklika Spe salvi.
core
pievienojies: 14.01.2005
Komentāri: 130
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
11.06.2009 13:45
Paldies par to, ka sāki šo diskusiju. Gribētos tomēr dzirdēt no jums abiem atbildi uz jautājumu : kas ir Maģistērijs? Manas domas ir, ka tas ir apkopots Katehismā, un šīs patiesības ir tās, kurām katram katolim jātic. Piezīmēšu, ka daudzi katoļi domā savādāk un par Baznīcas Tradīciju uzskata  savu radu un draugu ticības ieradumus. Par privātajām atklāsmēm: ir atklāsmes, kuras Baznīca ir apstiprinājusi (piem. Lurda, Fatima), bet man nav obligāti tām jātic, mans pienākums ir izturēties pret tām ar cieņu. Par Medžugorji visi zinām, ka Baznīca principā aicina atturēties no šīs vietas apmeklēšanas.

Dažas pārdomas par subjektīvismu. Jautājums tomēr ir, vai mums ir personiskas attiecības ar Dievu? Ja mēs ticam, ka Viņš mūs ir radījis un saucis vārdā vēl pirms mūsu ieņemšanas, ka Viņš līdzdarbojas mūsu dzīvē katru brīdi, tad tādām jābūt. Un personiskās attiecībās vienmēr ir subjektīvisma elements. Man liekas, ka mēs, kristieši,  kopienās vai rekolekcijās varam dalīties viens ar otru par savām attiecībām ar Dievu, bet šie mūsu ieskati paliek tomēr individuāli un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam tos uzspiest.
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
11.06.2009 21:47
Kā Kristus mācība nonāk pie mums? Kā mēs varam zināt, ko Viņš mācījis? Jautājums ir būtisks, jo, ja esam kristieši, mēs zinām, ka Kristus mums pilnībā atklājis Dievu un Viņa nodomu uz cilvēci -- Viņš ir Dievs Vārds.

Apsutuļi bija atbildīgi par Jēzus mācības tālāk nodošanu. Tā notika mutvārdu veidā un būtiska daļa tika pierakstīta Jaunajā Derībā. Tādēļ Jēzus mācība nonāk pie mums gan Jaunajā Derībā, gan mutvārdu veidā -- Baznīcas Tradīcijā. Jēzus uzticēja savas mācības skaidrošanu dzivpadsmit apustuļiem, kuru vidū Pēterim bija īpaša loma. Maģistērijs ir  apustuļu vara skaidrot Jēzus mācību uzticībā tam, ko Viņš ir gribējis teikt . Taču Apustuļiem ir pēcteči, tie ir bīskapi un Pētera pēctecis ir  pāvests. Mūsdienās Maģistērijs ir bīskapi, kas māca kopā ar pāvestu, vai arī pats pāvests, kas māca Baznīcas vārdā. Tātad Katoliskās Baznīcas katehisms ir viens no izciliem veidiem, kā Maģistērijs darbojas, mums vienā grāmatā skaidrojot Jēzus mācību.

Nevajag pretstatīt objektīvo Jēzus mācību un savas presoniskās attiecības ar Dievu. Svētais Gars mājo mūsos kopš kristības un arī Viņš mūs uzrunā. Taču Svētais Gars ir tieši tas, kas mums palīdz izprast un ar īstu personisku pārliecību pieņemt Jēzus mācību, ko skaidro Maģistērijs. Nav viegli ieklausīties tajā, ko mums māca Svētais Gars. Tieši Maģistērijs mums ļauj pārbaudīt, vai tas, ko mums māca Svētais Gars nāk no Viņa, vai no mūsu iedomām.

Nav arī jāaizmirst, ka Jēzus mācība ir Dieva Vārds. Tajā atrodas viss, ko Dievs mums ir pateicis un grib mums pateikt. Tādēļ tas, ko Svētais Gars mums personiski māca nebūs nekas jauns, bet ļaus dziļāk izprast un labāk pieņemt Dieva Vārdu, t.i., Jēzus mācību.
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
11.06.2009 21:53
Nav jasajauc Tradīciju un tradīcijas, kas var mainīties. Tradīcija ar lielo burtu ir Dieva Vārds, kas nodots tālāk mutvārdu veidā Baznīcā.Tas nav mainīgs.
Paulis
pievienojies: 23.05.2009
Komentāri: 42
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
12.06.2009 02:35
Maari,Dievs mani miil taadu kaads esmu.Shie vaardi man liek aizdomaaties.Man shkiet ka ne.
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
12.06.2009 09:53
Nav jāpārprot tas, ko rakstīju.Gribēju teikt:  Dievs mani mīl, pat ja vēl neesmu pilnīgs, pat ja mana ticība nav vēl pilnīga, bet Viņš visu dara, lai man palīdzētu augt.
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
12.06.2009 09:57
Vēlreiz pārlasīju to, ko rakstīju, uzsākot so diskusiju.

Pēc konteksta nevar būt pārpratumu: Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu, tas nozīmē, kā radību, kas pati par sevi ir ierobežota. Tas liecina par Dieva bezgalīgo mīlestību. Man šķiet, ka musulmaņiem šāda Dieva mīlestība pret radībām nav īsti iespējama. Jūdu un kristiešu tradīciju mums to aklāja.
kri
pievienojies: 15.01.2005
Komentāri: 401
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
12.06.2009 10:59
"Nav jasajauc Tradīciju un tradīcijas, kas var mainīties." - tur jau tā lieta. Dažkārt tradīcijas tiek pasniegtas kā Tradīcija un kā man nemācītai to atšķirt?
Paulis
pievienojies: 23.05.2009
Komentāri: 42
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
12.06.2009 12:14
Maari ja esi maacijies guvis zinaashanas par shiim lietaam,tas ir labi ka neesi lieliigs un vari padaliities ar mums kas te ienaakam.Personiigi
Paulis
pievienojies: 23.05.2009
Komentāri: 42
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
12.06.2009 12:26
es negribeetu ka mani Dievs miil,jo kurus miil tos...zini ko dara.Dievs muus ciena,taapeec pieljauj visu ko daraam peec vinja praata (manas domas)personigi man patiik catolic(tulkojumaa taa ir vispaarejaa,ja nekljuudos dzirdeetajaa,saprotu ka vieniigaa pareizi veidota u.t.t
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
12.06.2009 15:20
Kā atšķirt Tradīciju no tradīcijām? Katoliskās Baznīcas katehismā glabājas Tradīcija. Tā izpaužas oficiālajā Baznīcas liturģijā (nevis tajā, ko aizstāv kāds vietējo tradīciju vārdā...), tajā ko māca bīskapi kopā ar pāvestu, nevis savā vārdā, paužot personiskus uzskatus utt.

 

Dievs mūs mīl, bet Viņš mūs nemīl, kā mēs mīlam citus. Tadēļ nav jābaidās no Dieva, kas mūs mīl, jo mūs mīlot Viņš mūs ciena, mūs respektē.
Paulis
pievienojies: 23.05.2009
Komentāri: 42
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
13.06.2009 00:24
tiko izl.Jo viss tas notiek muusu deelj,lai zheelastiiba vairodamaas,pieaugot ticiigo skaitam,vairotu arii pateiciibu Dievam par godu.Jo mums visiem jaaparaadas Kristus sogja kreesla priekshaa,lai ikviens sanemtu,ko miesaa buudams dariijis...nevelciet sveshu juugu kopaa ar neticiigajiem.kas kopeejs ir Dieva namam ar elkiem?Jo mees esam dziivaa Dieva nams...mees esam geki Kristus deelj,bet Juus gudri Kristuu;mees nespeeciigi,bet Juus stipri;juus cieniiti.bet mees nicinaati...jo Dieva valstiiba nav vaardos ,bet speekaa.Gribeetos dzirdeet Juusu domas.
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
15.06.2009 09:41
Vai tad nevienu neuztrauc daudzu Latvijas katoļu subjektīvisms? Vai viņi ir brīvi, lai domātu, izvērtētu un būtu uzticīgākiem Kristum un Baznīcai? Vai daudzi Latvijas katoļi nav ļāvuši savu ticību iegrožot tajā, kas ir atļauts no vietējās sistēmas puses? Latvijas Baznīcā bieži vairs nav iekšējās brīvības, jo vairs nav īstas atvērtības uz Dieva Vārdu. Man tā šķiet. Ko citi Latvijas katoļi par to domā?
Paulis
pievienojies: 23.05.2009
Komentāri: 42
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
15.06.2009 09:59
ecke,Maari,Juus uztrauc catolic subjektivisms?te jau maz kas ienaak ,lai diskuteetu...
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
15.06.2009 10:16
Kādēļ šajā saitā vairs nenotiek nopietnas diskusijas?
skvo2
pievienojies: 19.09.2007
Komentāri: 12
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
15.06.2009 10:41
varbūt atbilde ir Tavā jautājumā: "Vai daudzi Latvijas katoļi nav ļāvuši savu ticību iegrožot tajā, kas ir atļauts no vietējās sistēmas puses?" Jo - pirmkārt - bailes pateikt ko nepareizu - saits tomēr nav anonīms, vismaz tā adminiem. Otrkārt - paklausības tikums pieprasa paklausīt prāvestam un bīskapam, pat ja pēdējās muļķības viņš stāsta.
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
15.06.2009 15:14
Mums, katoļiem, jaklausa bīskapam un prāvestam atbilstoši Katoliskās Baznīcas mācībai. Galvenais un absolūtais atskaites punkts ir dzīvais Dieva Vārds, kas nonāk pie mums gan Svētajos Rakstos, gan Tradīcijā. Baznīcas Maģistērijs interpretē Dieva Vārdu. Baznīcas Māģistērijs nav atsevišķais bīskaps, bet bīskaps kopā ar citiem bīskapiem un īpaši kopā ar pāvestu un zem viņa. Tas nozīmē, ka ikviens katolis var pārbaudīt, vai tas, ko viņam prasa bīskaps vai prāvests nav pretrunā ar Dieva Vārdu, ko skaidro Baznīcas Magistērijs. Tas skair arī liturģiju.

Ja kāds bīskaps vai prāvests nav uzticīgs Dieva Vārdam, ko skaidro Baznīcas Magistērijs, tad sirdsapziņai ir pienākums klausīt Baznīcas Maģistērijam. Šādā veidā mēs izejam arī no patvaļas. Tā ir īstā katoliskā brīvība.

 
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
15.06.2009 15:17
Vietējā sistēma rodas, ja atskaites punkts vairs nav Dieva Vārds, ko skaidro Maģistērijs, bet dažādu katoļu subjektīvie uzskati, kas tieks uzspiesti no varas pozīcijam vai ar intrigām.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
15.06.2009 16:08
Neesmu sastapis subjektīvo uzskatu uzspiešanu Latvijas katoliskajā Baznīcā.
Māris
pievienojies: 10.06.2009
Komentāri: 83
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
15.06.2009 16:17
Trīs subjektīvisma piemēri:

1) Lieldienu liturģija: vai Vigīljas mise ir jau īstā augšāmcelšanās mise un Lieldienu laika sākums (tā māca Maģistērijs) vai Lieldienu laiks sākas tikai ar Rezurekciju, kā to māca dažās Latvijas diecēzēs.

2) Daži priesteri māca, ka homeopātijas lietošana ir grēks. Bet Maģistērijs to nekad nav teicis un pastāva daudz labu katoļu, kas lieto homeopātiju.

3) Baznīcas grāmatu galdos tiek tirgotas grāmatas, ko Maģistētijs neiesaka: Valtorta.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Katoliskā ticība un subjektīvisms
15.06.2009 16:26
kurā diezēzē māca par tevis teikto ? un vai tas ir svarīgi lai sasniegtu pestīšanu ?

vai Baznīcas Maģistērijā ir iespējams aplūkot visas lietas un jautājumus ?

kurā vietā Baznīcas Maģistērijā ir ieteikts nelasīt Valtortu, privātās atklāsmes ?
Komentāri:12345678910Nākamie
 Saraksts/Par un ap kristietību/Katoliskā ticība un subjektīvisms