Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Svētīgi garā nabagi
 
mihaels
pievienojies: 02.04.2009
Komentāri: 12
Svētīgi garā nabagi
11.07.2010 23:14
"Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība" - Ko tas nozīmē? Kas ir garā nabagie, un kā var šādu svētīgu stāvokli sasniegt? Paldies.
Rafaels
pievienojies: 07.07.2009
Komentāri: 23
Re: Svētīgi garā nabagi
12.07.2010 02:40
MistikaErceņģelis Mihaēls

Mihaēls ir Pirmā stara – aizsardzības, ticības un Dieva gribas stara Ercenģelis.Viņš ir Erceņģeļu un Eņģeļu pulku Pavēlnieks, Ticības Sargs, Atbrīvošanās Eņģelis. Daniēla Pravietojumu grāmatā viņu sauc par „Vareno Valdnieku Mihaēlu, kas stāv par tavas tautas dēliem”. Dievišķais Mihaēla papildinājums – Ticības Arheja.

Erceņģelis Mihaēls tiek uzskatīts par visvarenāko un godājamāko eņģeli jūdu, kristiešu, islāma tradīcijās un rakstos. Musulmaņu ticībā viņš ir dabas eņģelis, kas sniedz cilvēkam gan barību, gan zināšanas. Ebreju mistiskajās tradīcijās Erceņģelis Mihaēls ir eņģelis, kas darbojās caur Jēkabu. Viņš satrieca Sennahirima karapulkus, viņš glāba trīs ebreju zēnus, kas tika iemesti degošā krāsnī. Erceņģelis Mihaēls bija arī eņģelis, kas parādījās Jēzum Nāvinam, kad viņš gatavojās vest Izraēliešus Jerihonas kaujā.
Par Erceņģeli Mihaēlu stāsta arī apustulis Jānis savā “Atklāsmes Grāmatā”, sakot, ka tieši Mihaēls izdzina sātanu un viņa eņģeļus no Debesīm un nosūtīja uz zemi. Šeit pat mēs atrodam informāciju, ka kritušie eņģeļi var iemiesoties, un ka Kristus ienaidnieki dzīvo formu pasaulē. Tieši Erceņģelis Mihaēls un gaišzilā zibens leģioni, kas viņam kalpo, aizsargā Dieva bērnus no ienaidnieka - Antikrista.

Erceņģelis Mihaēls un viņa leģioni, tērpušies gaiši zilās bruņās, ar zilās liesmas vairogiem un zobeniem, ik dienu darbojas astrālajā dimensijā. Viņi atbrīvo tos, kas nogājuši no dzīves ekrāna, bet nav spējīgi pacelties uz augstākajām kalpošanas oktāvām un Valdnieku mītni. Mihaēls un viņa eņģeļi atpestītāji strādā šajos līmeņos divdesmit četras stundas diennaktī, atbrīvojot dvēseles no viņu pašu cilvēku radītā konglomerāta, kas krājies gadsimtiem, un no tumsas spēku projekcijām. Viņi daudzus gadsimtus kalpojuši astrālajā līmenī un Mihaēls saka, ka viņš ir pilns apņēmības turpināt šo darbu līdz brīdim, kad visi šīs planētas gaismas bērni pacelsies pie Dieva Avota debesbraukšanas rituālā.

Gaismas nesēju atbrīvošanā no astrālajiem tīkliem Erceņģelim Mihaēlam palīdz gaiši zilās liesmas zobens, kas darināts no tīras gaismas substances. Šis gaiši zilās liesmas zobens ir gaišzilās uguns spēka zizlis, kuru Mihaēls izmantojis cilvēces aizsardzībai kopš brīža, kad uz zemes nonākuši luciferiāņi un tamlīdzīgas evolūcijas. Mihaēls mums saka, ka šis zobens ir Dieva zobens. Tas radīts Varenajā Centrālajā Saulē un ir pašas Dieva sirds velte, ko Mihaēlam dāvāja varenais Elohims Herkuless. Kad gaiši zilās liesmas zobens iecērtas negatīvajā izpausmē, nekas nav spējīgs stāties tam pretī.
Arī jūs varat piesaukt Erceņģeļa Mihaēla gaišzilās liesmas zobenu. Iedomājieties to mirdzošu un gaiši zilu, tādā krāsā, kādu redzat gaiši zilajā gāzes plīts liesmā. Paņemiet šo zobenu savā labajā rokā. Katru dienu strādājiet ar to un attīriet sevi, vienlaikus lasot dinamiskos nolikumus, lai atbrīvotos no visa, kas sasaista jūs un traucē uzvarēt. Tad maksimāli paplašiniet savu darbību, iekļaujot tajā aicinājumu atbrīvot visus Zemes iedzīvotājus un pat glābt visu planētu kopumā. Erceņģeļa Mihaēla aizsardzības un viņa ticības un uzticības Dieva gribai piesaukšana ikdienā nodrošinās katram cilvēkam nepieciešamo aizsardzību.

1988.gada 2.jūlijā diktētajā vēstījumā Erceņģelis Mihaēls sacīja: “Ir pienācis laiks, kad katram Liesmas Glabātājam ir jāizmanto mans zilās liesmas zobens… Iesvaidītie, šim zobenam jābūt fiziskam, lai caur jums es varētu pāriet uz fizisko līmeni un strādāt ar savu zilās liesmas zobenu, kas stāv pāri jūsu fiziskajam zobenam”. 1989.gada 29.septembrī viņš teica: “Mīļie, neaizmirstiet par darbu ar zobenu… Saprotiet, ka, kad jūs izvelkat to, es uzlieku savu roku uz jūsu rokām un mana Elektronā Klātbūtne apžilbina jūs…. Mīļie, neizmantots šķēps - tā ir zaudēta iespēja”.

Uzsākot cīņu ar ļaunuma spēkiem, skolnieki var lūgt Erceņģelim Mihaēlam dāvāt viņiem apmetni, kas padara neredzamu, neuzvaramu un neievainojamu, tās ir visvarenās gaišzilās bruņas. Erceņģelis Mihaēls ir gaismas nesēju brālības, kas zināma ar nosaukumu “Vairogs” Vadonis. Šīs brālības biedri strādā divdesmit četras stundas diennaktī, aizsargājot Kristus tēlu katrā vīrietī, sievietē un uz šīs planētas iemiesotajā bērnā.

Erceņģelis Mihaēls ir mums ļoti tuvs un īpašs eņģelis. Tūkstošiem gadu viņš kopā ar saviem gaismas leģioniem rūpējies par mūsu drošību, dvēseļu aizsardzību un pilnveidošanu; viņš gādājis par mums, sargājis, rājis, virzījis un mācījis svētās Dieva gribas ceļus, palīdzot saprast, ka katrs no mums ir dievišķā nodoma nesējs, gaismas kopija, kas iemiesota dzīvē. Dievs tik maigi mūs mīl, ka vēsta mums par to ļoti personiskā veidā - caur saviem eņģeļiem.

Brīvības Dieviete saka: “Erceņģelis Mihaēls ir vienmēr jums blakus un atbild uz jūsu saucieniem, bet vislabāk viņam tas izdodas, ja jūs piesaucat viņu pastāvīgi” savās ikdienas lūgšanās. “Kad jūs attīstīsiet šo pastāvīgo piesaukšanu, atbilde nāks momentāni”.

1992.gada 5.jūlijā Erceņģelis Mihaēls nodiktēja sekojošu vēstījumu: “Es, Erceņģelis Mihaēls, ieceļu katram no jums aizgādni no sava leģionu pulka- vienu varenu eņģeli, kas būs kopā ar jums ar noteikumu, ka jūs piesauksiet mani un lasīsiet jebkuru no Ercenģela Mihaēla lūgšanām divdesmit minūtes katru dienu. Kamēr jūs pildīsiet šo nosacījumu, kas ir Varenā Likuma absolūtā minimālā prasība, šis manu vienību eņģelis nepametīs jūs līdz pat jūsu Gaismā iecelšanas stundai”.

Erceņģelis Mihaēls piedāvā mums arī savu ticības apliecinājumu: “Atdodiet man savas šaubas. Dodiet man savas lūgšanas. Es savukārt piepildīšu jūs ar ticību. Bet mana ticība - tas ir spēks, kas spēj pārveidot pasauli un piepildīt to ar Visa esošā Tēva gaiši zilās zibens liesmas visaptverošo mīlestību. Šis spēks un šī ticība ir reālas”.

Dažreiz viss, kas vajadzīgs, lai veiksmīgi izturētu grūtu pārbaudījumu – ir apziņa, ka mums ir gaismas draugi, kas atbalsta mūs un lūdzas par mūsu uzvaru. Tomēr, kad Erceņģelis piedāvā cilvēcei savu ticību, uz mums gulstas atbildība par viņa veltes pieņemšanu, viņa liesmas un aizsardzības piesaukšanu un šīs liesmas padarīšanu par savas dzīves daļu. Viņš saka: “Kad ir sasniegta spēja redzēt, kam vajadzīga ticība? Tādēļ man nav vajadzīga ticība (es varu tikai piepildīt ar to), tieši jums tā vajadzīga”.
Vairumā gadījumu uzvaru dzīves kaujā gūst nevis ar svarīgu lēmumu palīdzību, bet tieši nelielos ikdienas darbos, kad, vēršot savu sirdi pie Dieva ar uzticību un ticību, jūs saņemat žēlastību, kas atbrīvo jūs no negatīviem dzīves aspektiem, kuros uz kādu brīdi ieslīgusi jūsu apziņa. Mēs varam vizualizēt ticības taku, iedomājoties to kā „spožu un spēcīgu gaismas substances lenti, kas savieno indivīdu ar viņa Dieva-Būtību”. Dažreiz tamlīdzīga vienkārša domforma ir viss, kas mums vajadzīgs, lai atbrīvotos no negatīvajiem dzīves aspektiem.

Erceņģelis Mihaēls no savas mīlestības pilnās sirds sniedza mums vēl vienu velti - dispensāciju, kas dota 1961.gada 22.aprīlī Bostonā: “Svētītie un mīļotie, daži no jums ir jau pieklājīgā vecumā, un nav ilgi jāgaida uz to dienu, kad jūs pametīsiet savus miesas tempļus. Viens otrs no jums veiks šo pāreju debesbraukšanas rituālā, bet daži ienāks mūsu valstībā citā veidā, veidā, ko sauc par nāvi…. Es apsolu jums: ja jūs slepus, savā sirdī, piesauksiet mani un lūgsiet nākt pie jums tūlīt pat, jūsu pārejas brīdī es, Mihaēls, materializēšos jūsu priekšā un jūs ieraudzīsiet mani tādu, kāds ES ESMU. Es apsolu jums, ka palīdzēšu atbrīvoties no karmas atliekām un ienākt gaismas valstībā ar minimālām sāpēm, ko rada cilvēka bailes nāves priekšā. Tā ir - privilēģija un manas sirds velte. Es dodu to visiem cilvēkiem, visā pasaulē, visiem, kas tic, ir gatavi pieņemt šo velti un beidzot apzināties, ka šodien Dievs komunicē un runā ar cilvēkiem tieši tāpat kā senos laikos. ES ESMU Mihaēls, Erceņģeļu Vadonis, kas sniedz Zemei kosmisko pakalpojumu”.

Erceņģeļa Mihaēla mītne atrodas Kanādas Klinšainajos kalnos, Banfā, blakus Luīzas ezeram. Tai tāpat ir gaismas centrs virs Centrālās Eiropas. Tās atslēgas nots ir Džona Bahusa Daiksa “ASV Jūras spēku himna”. “Kāzu kora” mūzika no Riharda Vāgnera operas “Loengrīna” piesaista Ercenģeļu starojumu un eņģeļu pulkus. Erceņģelis Mihaēls ir policijas un citu visas pasaules tiesībsargājošo orgānu aizgādnis.

Aizsardzība ceļā
Erceņģela Mihaēla aizsardzības lūgšana

“Mihaēls priekšā! Mihaēls aizmugurē!
Mihaēls pa labi! Mihaēls pa kreisi!
Mihaēls augšā! Mihaēls apakšā!
Mihaēls, Mihaēls - visur, kurp dodos!
ES ESMU viņa Mīlestība, kas aizsargā šeit!
ES ESMU viņa Mīlestība, kas aizsargā šeit!
ES ESMU viņa Mīlestība, kas aizsargā šeit!”
Vēl kāds vienkāršs un efektīvs Erceņģeļa Mihaēla tūlītējas palīdzības piesaukšanas veids ir pavēle: “Erceņģeli Mihaēl! Nāc palīgā! Nāc palīgā! Nāc palīgā!
Rafaels
pievienojies: 07.07.2009
Komentāri: 23
Re: Svētīgi garā nabagi
12.07.2010 03:23
mihaels
pievienojies: 02.04.2009
Komentāri: 4Svētīgi garā nabagi11.07.2010 23:14"Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība" - Ko tas nozīmē? Kas ir garā nabagie, un kā var šādu svētīgu stāvokli sasniegt? Paldies.

 http://www.youtube.com/watch?v=8hdq0TEkpM8&feature=player_embedded  .Manas domas,ka garā nabagi ir visi cilvēki!Un visiem pieder Debesu Valstība!Lai saprastu vispirms ir jālūdz:  Tēvs mūsu,kas esi debesīs,svētīts lai top tavs vārds,lai nāk tava valstība tavs prāts,lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes,mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūs kārdināšanā,un atpestī mūs no ļauna,jo Tev pieder Valstība, Spēks un Gods,mūžīgi mūžos patiesi,patiesi!Mīļais Tēvs esi tik labs un palīdzi mums saprast  Tavas domas,ko Tu mīļumin ar to gribējii mums nezinīšiem pateikt?Paldies!
com light
pievienojies: 01.04.2010
Komentāri: 93
Re: Svētīgi garā nabagi
12.07.2010 03:41
Svētīgi tie, kas tiek vajāti par taisnību,

jo viņiem pieder Debesu valstība! 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,

ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 10, 34–11, 1)

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem apustuļiem: “Nedomājiet, ka es atnācu nest mieru virs zemes! Es nenācu nest mieru, bet zobenu.

Jo es esmu nācis sēt šķelšanos starp cilvēku un viņa tēvu, starp meitu un viņas māti un starp vedeklu un viņas vīramāti; un cilvēka ienaidnieki būs viņa mājas ļaudis.

Kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, nav manis cienīgs; un, kas dēlu vai meitu mīl vairāk par mani, nav manis cienīgs; un, kas neņem savu krustu un neseko man, nav manis cienīgs. Kas atradīs savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to atradīs.

Kas jūs uzņem, tas uzņem mani; un, kas uzņem mani, tas uzņem To, kas mani sūtījis. Kas uzņem pravieti kā pravieti, tas saņems pravieša algu; un, kas uzņem taisnīgo kā taisnīgo, tas saņems taisnīgā algu. Un, kas pasniegs kausu auksta ūdens padzerties vienam no šiem mazajiem, tādēļ ka viņš ir māceklis, patiesi, es jums saku: viņš savu algu nezaudēs.”

Un, kad Jēzus bija pabeidzis mācīt savus divpadsmit mācekļus, Viņš devās tālāk, lai mācītu un sludinātu viņu pilsētās. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
mihaels
pievienojies: 02.04.2009
Komentāri: 12
Re: Svētīgi garā nabagi
12.07.2010 03:59
Rafaels raksta: ".Manas domas,ka garā nabagi ir visi cilvēki!Un visiem pieder Debesu Valstība!Lai saprastu vispirms ir jālūdz: Tēvs mūsu"

Piekrītu, ka lai saprastu ir jālūdz, bet nevaru piekrist, ka visiem pieder Debesu valstība. Mūsdienās ir daudz ateistu, kas nemaz nevēlās dzīvot mūžīgi.
mihaels
pievienojies: 02.04.2009
Komentāri: 12
Re: Svētīgi garā nabagi
12.07.2010 04:02
com light, paldies par atbildi, bet man bija mazliet cits jautājums, par svētīgajiem garā nabagiem ;)
Anton Pavlovič
pievienojies: 18.03.2010
Komentāri: 29
Re: Svētīgi garā nabagi
12.07.2010 04:13
<Mihael

Kō te daudz ņemtīs or itīm pečori ļītām,jō mozōk zinōsi,jo lobōk guļēsīs...
 
 Saraksts/Par un ap kristietību/Svētīgi garā nabagi