Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/RKBaznīcas Ticības doktrīnas kongregacija par Vassulu Rīdenu
 
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
RKBaznīcas Ticības doktrīnas kongregacija par Vassulu Rīdenu
17.05.2011 01:29
AVOTS - Katoļu  Baznīcas vēstnesis 14.05.2011.

1995. gada 6. oktobrī Ticības doktrīnas kongregācijas paziņojums par Vassulu Rīdenu (parakstījuši kardināls Jozefs Racingers un monsinjors Tarticio Bertone)

Daudzi bīskapi, priesteri, konsekrētie un laji ir meklējuši autoratīvi šīs kongregācijas spriedumu par aktivitātēm, ko īsteno Vassula Rīdena, Šveicē dzīvojošā pareizticīgā, kas mutvārdos un rakstveidā Baznīcas aprindās visā pasaulē izplata vēstījumus, kurus attiecina uz dievišķām atklāsmēm.

Mierīga, uzmanīga visa jautājuma izpēte, ko veica šī kongregācija, lai "pārbaudītu garus, vai tie ir no Dieva" (sal. 1 Jņ 4, 1), ir paradījusi - papildus pozitīvajiem aspektiem - vairākus pamatelementus, kas katoliskās doktrīnas gaismā uzskatami par negatīviem.

Papildus tam janorāda apšaubāmais veids, kā šīs ta dēvētās atklāsmes ir notikušas, nepieciešams izcelt vairakas doktrinālās kļūdas, ko tās ietver.

Turklāt, runājot par Svētās Trīsvienības Personām, ir izmantota tik neskaidra valoda, ka ir sajaukti pat Dievišķo Personu vārdi un funkcijas. Šīs tā dēvētās atklāsmes pareģo nenovēršamu periodu, kad antikrists ņems virsroku Baznīcā. "Millenium" stilā ir pravietots, ka Dievs gatavojas īstenot izšķirošu, godības pilnu iejaukšanos, kas uz zemes, vēl pirms Kristus otrreizejās atnākšanas, aizsāks miera un vispārējas labklājības laikmetu. Turklāt ir pareģots precīzs laiks, kad izveidosies Baznīca, kas būs sava veida visaptveroša kristīga kopiena, pretēji katoliskajai doktrīnai.

Fakts, ka iepriekš minētās kļūdas vairs neparādījās vēlākajos Rīdenas darbos,ir zīme tam, ka tā dēvētie "debesu vēstījumi" ir tikai privātu meditāciju rezultāts.

Turklāt, regulāri pieņemot katoliskās Baznīcas sakramentus, lai gan pati ir grieķu pareizticīgā, Rīdenas kundze ir izraisījusi diezgan lielu pārsteigumu dažādās katoliskās Baznīcas aprindās. Viņa, šķiet, nostāda sevi pāri visām Baznīcas jurisdikcijām un kanoniskajām normām, tadejādi radot ekumenisku nekārtību, kas aizkaitina daudzas autoritātes, kalpus un ticīgos viņas pašas Baznīcā, jo viņa pārkāpj arī tās ekleziālo disciplīnu.

Ņemot vērā minēto Vassulas Rīdenas aktivitāšu negatīvās sekas, neskatoties uz atsevišķiempozitīvajiem aspektiem, šī kongregācija pieprasa bīskapu iejaukšanos, lai to ticīgie tiktu pienācīgi informēti un lai diecēzēs netiktu dota iespēja izplatīt viņas idejas. Visbeidzot, kongregācija aicina visus ticīgos neuzskatīt Vassulas Rīdenas darbus un runas par pārdabiskām un pasargāt ticības, ko Kungs uzticēja Baznīcai, tīrību.

 
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: RKBaznīcas Ticības doktrīnas kongregacija par Vassulu Rīdenu
17.05.2011 02:16
AVOTS - KBV 14. 05. 2011.

2007. gada 25. janvāra Ticības doktrīnas kongregācijas paziņojums

Ticības doktrīnas kongregācija turpina saņemt lūgumus izskaidrot attieksmi pret Vassulas Rīdenas sarakstītajiem darbiem un aktivitātēm.  Šie lūgumi īpaši attiecas uz 1995. gada 6. oktobra paziņojuma nozimi un kritērijiem, kas jāņem vērā lokālajai Baznīcai, lemjot par to, vai Vassulas Rīdenas sarakstītie darbi var tikt izplatīti. Šai sakarā Kongregācija vēlas precizēt sekojošo: 1995. gada pazinojums paliek spēkā attiecībā uz izskatīto darbu (rakstu) doktrinālo vērtējumu (skat. pielikumu Nr. 1).

Vassula Rīdena pēc dialoga ar Ticības doktrīnas kongregāciju tomēr ir sniegusi skaidrojumu dažiem problemātiskajiem aspektiem viņas sarakstītajos darbos, kā arī par viņas vēstījumu raksturu: tie netiek prezentēti kā dievišķas atklāsmes, bet drīzāk viņas personīgas meditācijas (skat. pielikumu Nr. 2 : 2002. gada 4. aprīļa vēstule, publicēta "Patiesa dzīve Dievā" , 10. p.). Tadejādi, raugoties no normatīvā viedokļa un sekojot ieprieks minētajiem saņemtajiem skaidrojumiem, katrā gadījumā atsevišķi ar piesardzību jaizvērtē reālā iespējamība, ka ticīgie sarakstītos darbus varēs lasīt teikto skaidrojumu gaismā.

Visbeidzot, atgadinām, ka katoļiem nebūtu ieteicams piedalīties Rīdenas kundzes organizētajās lūgšanu grupās. Attiecībā uz iespējamām ekumeniskām tikšanās reizēm, ticīgajiem jāvadās pēc Kanonisko likumu kodeksa Ekumeniskās direktīvas normām (kanoni:215, 223-2.383-3) un diecēzes ordinārijiem.

Priesteris Ilmārs Tolstovs : "Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičš ir noteicis, ka mūsu draudzēs ir saistoši šie Ticības doktrīnas kongregācijas paziņojumi."
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: RKBaznīcas Ticības doktrīnas kongregacija par Vassulu Rīdenu
17.05.2011 02:18
2007. gada 25. janvāra TDK paziņojumu ir parakstījis kardināls Viljams Levada, prefekts
 
 Saraksts/Par un ap kristietību/RKBaznīcas Ticības doktrīnas kongregacija par Vassulu Rīdenu