Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Latvijā
Pasaulē

Latvijas Bīskapu konferences norādījumi attiecībā uz kapusvētku organizēšanu

Ministru kabinets ar 2021. gada 1. jūnijā pieņēma grozījumus nosakot epidemioloģiskās drošība prasības dievkalpojumu norises vietās mirušo piemiņas dienās (kapusvētkos).

Pāvests noraida kardināla Marksa demisiju

Ceturtdien, 10. jūnijā, pāvests nosūtīja atbildes vēstuli Minhenes un Freizingas arhibīskapam, kardinālam Reinhardam Marksam, kurš bija iesniedzis lūgumu atbrīvot viņu no viņa amata pienākumu pildīšanas.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Garigais.lv - Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra mājaslapa

Jūnijā sāk darboties Latvijas Staprdiecēžu augstākā garīgā semināra mājaslapa www.garigais.lv. Jaunizveidotajā vietnē vienkopus ir pieejama Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra kontaktinformācija, īss vēsturisks izklāsts, informācija par iespējām pietiekties studijām,

Sātanistu nogalinātā klostermāsa pasludināta par svētīgu

Svētdien, 6. jūnijā Kjavennas stadionā Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts kardināls Marčello Semeraro pasludināja māsu Mariju Lauru Mainetti par svētīgu.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Kurzemē
Vatikānā

Sv. Jāzepa katedrālei piešķirts finansējums vitrāžu restaurācijai

2021. gada Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas ietvaros piešķirti 25 tūkstoši eiro Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles rietumu fasādes logu restaurācijai.

Vatikāns izdod dekrētu par katoļu apvienību vadītāju rotāciju

Pāvests apstiprinājis Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija izdoto dekrētu, ar kuru tiek noteikts starptautisko ticīgo apvienību un ekleziālo kustību vadītāju mandātu ilgums un skaits.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Silaiņu baznīcā aizlūgs par visiem strādājošajiem un darba meklētājiem

1. maijā katoļu Baznīca svin sv. Jāzepa Strādnieka piemiņas dienu. Liturģiskajā kalendārā šī piemiņas diena parādījās 1955. gadā, kad tieši maijā pāvests Pijs XII, uzrunājot Itālijas katoļu strādnieku apvienību, pasludināja to par sv. Jāzepa Strādnieka piemiņas dienu.

Pāvests aicina Baznīcas ganus intensificēt pastorālo darbu ar ģimenēm

No 9. līdz 12. jūnijam norisinās Romas kūrijas Dikastērija laju, ģimenes un dzīvības jautājumos rīkota tiešsaistes sanāksme: "Amoris laetitia: ko mēs esam paveikuši? Pēcsinodes Apustuliskā pamudinājuma aktualizācija pastorālajā darbā ar ģimenēm".

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Jaunākais no citām sadaļām

Mīlestības tikums III

Turpinot pārdomas par mīlestības tikumu, esam nonākuši pie vienas no kristīgās ticības grūtākajām nostādnēm, kuru esam saņēmuši no Kristus: “Mīliet savus ienaidniekus, labu dariet tiem, kas jūs ienīst!” (Lk 6,27) Ar vārdu “ienaidnieks” tiek apzīmēti tie cilvēki, kuri mūs ienīst, apvaino, dara netaisnību, parāda nelabvēlību vai pat ļaunprātību un izraisa mūsu nepatiku. Kristus mudina neturēt naidu pret ienaidniekiem, bet vismaz parādīt viņiem vispārējās tuvākmīlestības apliecinājuma zīmes.

Lasīt tālāk

Dvēseļu aprūpe kopā ar Grētu

Viņa ir sieviešu dzimuma un ar četrām kājām – garīgās aprūpes palīdze kucīte Grēta. Viņai neizdvešot ne skaņas, tās saimnieks pastorālreferents jeb pastorālais konsultants* Pēteris Otens pastāsta, cik viegli viņi kopā atrod pieeju gan vecam, gan jaunam.

Lasīt tālāk

Mēs visi nākam no Svētās Trīsvienības

Priestera komentārs Vissvētās Trīsvienības svētkos (30.05.2021.)

Izklausīsies varbūt nedaudz savādi, ja teiksim, ka šodien mēs svinam paša Dieva svētkus. Patiesībā jau katra diena ticīgam cilvēkam nozīmē dienu, kas ir veltīta Dieva godam. Tomēr šīsdienas Vissvētākās Trīsvienības svētki tiecas īpašā veidā atgādināt to, ka Dievs ir ļoti tuvu cilvēkam.

Lasīt tālāk