Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Daži maldīgi priekšstati par šķīstību
18.09.2023 pl. 08:21
Tas nav aizliegumu saraksts, bet ceļš, kas ved uz patiesas mīlestības prieku.
Daži maldīgi priekšstati par šķīstību
Sv. Akvīnas Toms – garīgās dzīves meistars
04.09.2023 pl. 08:03

Diāna Jaks OP

Sv. Akvīnas Toma svētkos Rīgas Starpdiecēžu garīgajā seminārā ir tradīcija aicināt kādu lektoru, kurš sniedz akadēmisku uzrunu saistībā ar šo dižo Garīgā semināra aizbildni. Šogad tā tika uzticēta Jēzus un Marijas dominikāņu misionāru klostermāsai Diānai Jaks. Tā kā iespēja būt klāt un dzirdēt šīs vērtīgās atziņas bija tikai retajam, tādēļ publicējam māsas Diānas OP sagatavoto uzrunu.
Sv. Akvīnas Toms – garīgās dzīves meistars
Būt sievietei – tas ir īpaši
21.08.2023 pl. 08:10
Turpinām publicēt fragmentus no priestera Mareka Dzevecka (Marek Dziewiecki) grāmatas “Viņa, viņš un mīlestība” (“Ona, on i miłość”), šoreiz tuvāk piedāvājam iepazīties ar sievietes identitātes jautājumiem.
Būt sievietei – tas ir īpaši
Kurp mēs ejam?
15.08.2023 pl. 21:06

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Ir klāt 15. augusts, kad visi ceļi ved uz Aglonas svētvietu, lai tur godinātu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu. Pārdomāsim šo svētku būtību un nozīmi mūsu dzīvē.
Kurp mēs ejam?
Marija – Debesu zīme
12.08.2023 pl. 08:09

Priesteris Vjačeslavs Bogdanovs

Mūs­die­nās diezgan bie­ži dzir­dam par laik­me­ta zī­mēm. Zi­nāt­nes at­klā­ju­mi, ka­tas­tro­fas, pa­re­ģo­ju­mu un pra­vie­to­ju­mu pie­pildīša­nās, briesmīgs karš, bads… Mūs­die­nu cil­vēks cen­šas to, kas no­tiek pa­sau­lē, ne ti­kai at­klāt un ap­rak­stīt, bet vis­pirms sa­prast, at­šif­rē­jot no­ti­ku­mu jē­gu un no­zī­mi at­tie­cī­bā gan uz sevi, gan uz vi­su pa­sau­li. Mēs cen­ša­mies sa­prast, kas no­tiek mūsdie­nu pa­sau­lē, ku­ra ar kat­ru die­nu kļūst ne­sa­pro­ta­mā­ka.
Marija – Debesu zīme
Kas ir atlaidas?
10.07.2023 pl. 16:11

Sagatavoja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins

Šajā rakstā vēlos atgādināt Baznīcas mācību par atlaidām jeb indulgencēm (no lat. val. indulgentia – iecietība, indulgere – piedot).
Kas ir atlaidas?
Upurēšanās - patiesu un ilgstošu attiecību atslēga
30.06.2023 pl. 08:07

pr. Maikls Renjē

Atteikties pat no mazām lietām draugu labā nav viegli, taču Baznīcas pirmie mocekļi palīdz saprast, kāpēc upurēšanās ir pūļu vērta. Piektdien mēs svinam Romas Baznīcas pirmo mocekļu, to vīriešu un sieviešu, svētkus, kuri ticības dēļ zaudēja dzīvību kristiešu vajāšanas laikā imperatora Nero vadībā.

Upurēšanās- patiesu un ilgstošu attiecību atslēga
Ceļš uz nobrieduša vīrieša identitāti
21.06.2023 pl. 08:12

No poļu val. tulkojis
Liepājas bīskaps Viktors Stulpins

Turpinām publicēt fragmentus no priestera Mareka Dzevecka (Marek Dziewiecki) grāmatas  “Viņa, viņš un mīlestība” (“Ona, on i miłość”), tuvāk pievēršoties vīrieša identitātes jautājumiem.
Ceļš uz nobrieduša vīrieša identitāti
Dzīvosim Svētajā Garā!
27.05.2023 pl. 16:09

Priesteris Andris Ševels MIC,
Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Lai gan ikviens cilvēks vēlas būt labs, mīlestības, prieka, miera, lēnprātības pilns, viņš to nespēj panākt vien paša spēkiem. Šādus augļus var dot tikai Svētais Gars. Gara augļi nav tikai mūsu pašu pūliņu un darba rezultāts, kas saistīts ar mūsu stingro raksturu vai gribasspēku, bet gan Svētā Gara darbības augļi. Tie ir garīgās atdzimšanas jeb nedalītas sirds un pārveidota domāšanas veida augļi.
Dzīvosim Svētajā Garā!
Sieviete – harmonija, poēzija, skaistums
12.05.2023 pl. 08:05
Mīļie lasītāji, katru gadu maija otrajā svētdienā mēs Latvijā svinam Mātes dienu. Tādēļ pārdomāsim par sievietes-mātes brīnišķīgo aicinājumu. Mēģināsim rast atbildi uz jautājumu: “Kad sieviete jutīsies laimīga ģimenē?” Reiz es dzirdēju skaistu domu, ka sieviete ir radīta, lai nestu pasaulē mīlestību un harmoniju. Tādēļ arī sievas aicinājums ir būt ģimenes sirdij, tās pavarda sargātājai.
Sieviete – harmonija, poēzija, skaistums
Lapas:123...606162nākamā