Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Ubi Petrus, ibi Ecclesia (Kur Pēteris, tur Baznīca)
25.06.2020 pl. 16:48
Pāvests Francisks jau no pirmajām sava pontifikāta dienām ir bijis dažādi uzņemts Baznīcā. Vispirms jau tas, ka viņš nāk no cita kontinenta un mentalitātes. Veids, kā viņš runāja Sv. Mises laikā, krasi atšķīrās no iepriekšējiem pāvestiem. Dažkārt parādījās izteicieni, ka pāvesta sprediķi ir vienkārša draudzes prāvesta sprediķi. Arī tas, ka viņš izvēlējās palikt dzīvot “Martas mājās”, nevis izmantot pāvesta pils apartamentus, bija nepieņemami.
Ubi Petrus, ibi Ecclesia (Kur Pēteris, tur Baznīca)
Garīgā dzīve un ikdiena: Marta un Marija (III)
22.06.2020 pl. 17:05

Diāna Jaks OP

Turpināsim doties pie Martas un Marijas Lūkasa evaņģēlijā, lai dziļāk izprastu mūsu garīgo dzīvi, kas ik dienas norisinās mūsu sirdī. Tur, kur mēs pavadām visvairāk laika un patērējam visvairāk enerģijas. Starp vienkāršām nodarbēm, lietām, kuras mūs aizrauj, kuras mīlam, pēc kurām ilgojamies, bet arī starp tām, kas mūs nomāc, mums nepatīk, no kurām bēgam. Tā visa vidū – ikdienas putekļos – pulsē mūsu garīgā dzīve.
Garīgā dzīve un ikdiena: Marta un Marija (III)
Vai sociālās distancēšanās laikā grēksūdze var notikt pa tālruni vai tiešsaistē?
27.04.2020 pl. 13:11
Tikpat lielā mērā, cik pasaule šobrīd sastopas ar karantīnas, sociālās distancēšanās un mājās palikšanas noteikumiem, lai izvairītos no koronavīrusa pandēmijas izplatīšanās, katoļticīgajiem nākas piedzīvot negaidītus izaicinājumus, un nest pat upurus piekļuves un piedalīšanās jomā – kā gan tagad saņemt Baznīcas sakramentus?
Vai sociālās distancēšanās laikā grēksūdze var notiktpa tālrunivai tiešsaistē?
Ceļš, pa kuru iet
26.04.2020 pl. 11:06

Priesteris Andris Ševels MIC

Pirmo gadsimtu kristieši uzskatīja, ka kristietība ir ticības ceļš, kas ved cilvēku uz laimi, jo tā māca dzīvot piepildītu, pilnvērtīgu dzīvi. Virs zemes mēs esam tikai ceļotāji un viesi. Vēstulē ebrejiem ir teikts, ka tie, kuri ticēja Kristum, ilgojās „pēc labākas – pēc Debesu tēvijas” (Ebr 11,16).
Ceļš, pa kuru iet
"Esmu augšāmcēlies un esmu ar jums vienmēr"
12.04.2020 pl. 12:52

Bīskaps Viktors Stulpins

Marija Magdalēna, atgriezusies no tukšā kapa, Pēterim un Jānim stāsta par savu nemieru un jautājumu, kas viņu nodarbina: kur ir Jēzus mirusī miesa?
"Esmu augšāmcēlies un esmu ar jums vienmēr"
Vai krīze var kļūt par svētību?
06.04.2020 pl. 14:20

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Vispirms padomāsim ar ko atšķiras dabīgā reliģiozitāte no ticības. Ikviens cilvēks pēc savas dabas ir reliģiska būtne, tas viņā ir iedzimts, bet ticība ir dievišķs tikums, kas nāk no Dieva un attiecas tieši uz Viņu.
Vai krīze var kļūt par svētību?
Kāda ir tavas sirds augsne?
09.03.2020 pl. 15:22

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Baznīca mūs nemitīgi mudina lasīt un pārdomāt Svētos Rakstus. Šī grāmata mums neglaimo. Tā palīdz atklāt dzīves jēgu un prasa, lai mēs patiesi atgrieztos. Tādēļ iedziļināsimies tajā, lasīsim to klusumā un lūgsim, lai Svētais Gars ieved mūs visā patiesībā! Tomēr bieži notiek tā, ka daudzi gan Evaņģēlijā ieklausās, bet viņu prātu un gribu tas nemaz neuzrunā. Viņi iet uz baznīcu, skaita pātarus un šķiet, ka klausās Dieva vārdu, bet dzīvē nekas nemainās. Kāpēc tas tā notiek?
Kāda ir tavas sirds augsne?
Garīgā dzīve un ikdiena: Marta un Marija (II)
03.03.2020 pl. 20:04

Diāna Jaks OP

Turpinājums Jēzus un Marijas Dominikāņu māsas misionāres Diānas Jaks OP rakstam "Garīgā dzīve un ikdiena: Marta un Marija".
Garīgā dzīve un ikdiena: Marta un Marija (II)
Garīgās izaugsmes laiks
26.02.2020 pl. 07:51

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Kāds paziņa man tālruņa aplikācijā „WhatsApp” atsūtīja šādus vārdus: „Ir tikai divas dienas, kurās mēs neko nevaram darīt – vakardiena un rītdiena! Tāpēc šodien ir īstā diena, lai mīlētu, ticētu un dzīvotu!” Es nezinu, kas ir šo vārdu autors, bet pilnīgi piekrītu tam, ka ikviena mūsu dzīves minūte, pat sekunde, ir unikāla un neatkārtojama, ka nav iespējams pagriezt laiku atpakaļ un to, kas aizgājis, izdzīvot no jauna.
Garīgās izaugsmes laiks
Ticības tikums
12.02.2020 pl. 15:35

Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins

Starp tikumiem, kas veido kristīgās dzīves pamatus, ir tikumi, kas piešķir cilvēka dzīvei un darbībai būtisku ievirzi. Tā kā šīs ievirzes mērķis ir Dievs, šos tikumus sauc par kardinālajiem jeb teologālajiem, un tie ir: ticība, cerība un mīlestība. Ticība un mīlestība, kā to teicis sv. Ignācijs no Antiohijas, ir “Dzīves pamats un piepildījums: ticība ir pamats, bet mīlestība piepildījums. Abu divu apvienojums ir pats Dievs. Visi citi tikumi izriet no šiem diviem” (Ef,13).
Ticības tikums
Lapas:123...464748nākamā