Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Latvijā
Pasaulē

Bīskapu konference: Kad atļauja nepiedalīties Sv. Misē ir spēkā

Ar valdības lēmumu kopš 9. jūnija ir atcelta ārkārtas situācija Latvijā. Neskatoties uz šo lēmumu, visi esam aicinātie ievērot piesardzības pasākumus - 2 metru distanci, roku dezinficēšanu un mazgāšanu, pašizolāciju atgriežoties no valstīm, kuras ir iekļautas to valstu sarakstā, kur slimības uzliesmojums ir palielināts.

Pievienotas trīs jaunas invokācijas Vissvētākās Jaunavas Marijas litānijai

20. jūnijā – Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds svētkos, pāvests Francisks ir pievienojis trīs jaunas invokācijas Vissvētākās Jaunavas Marijas litānijai. Tās skan “Mater misericordiae” – Žēlsirdības Māte”, “Mater spei” – “Cerības Māte” un “Solacium migrantium” – “Migrantu Mierinātāja”.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Rīgas Garīgajam semināram 100

Šogad aprit 100 gadi Rīgas Garīgajam semināram, kuru 1920. gadā nodibināja Rīgas bīskaps Antonijs Springovičs. Ņemot vērā situāciju ar Covid-19 pandēmiju, simtgades svinības pārceltas uz 2021. gada pavasari.

Vatikānā atgriezies emeritētais pāvests Benedikts XVI

22. jūnijā no Vācijas Vatikānā atgriezās emeritētais pāvests Benedikts XVI. Kā jau ziņots, 18. jūnijā viņš devās uz dzimteni, lai apmeklētu savu smagi slimo brāli, priesteri Georgu Ratcingeru.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Kurzemē
Vatikānā

Liepājas diecēzē kalpos precēts diakons Foto galerija

Svētdien, 28. jūnijā, Saldus Sv. Pētera un Pāvila draudzes baznīcā Liepājas bīskaps Viktors Stulpins ordinēja (iesvētīja) par diakonu šīs draudzes locekli Jāni Radziņu.

Būt par īstiem praviešiem, par vienotības veicinātājiem!

Divu Romas evaņgelizētāju, apustuļu Pētera un Pāvila svētkos, pāvests svinēja Svēto Misi bazilikā, kas nes svētā Pētera vārdu. Homīlijā Francisks atgādināja, ka visus ticīgos Kristus aicina ļaut sevi caurstrāvot Evaņģēlijam un kļūt par pravietojuma veicinātājiem.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Pateikties Dievam par Viņa dāvāto aicinājumu Foto galerija

15. jūnijā Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē bīskaps Viktors Stulpins kopā ar Latvijas diecēžu bīskapiem, priesteriem un koneskrētajām personām svinēja priesterības 25 gadu jubilejas pateicības Sv. Misi.

Pāvests dāvina trūcīgajām zemēm 35 plaušu ventilācijas iekārtas

Vatikāna Labdarības birojs informē, ka pāvests Francisks pēdējo nedēļu laikā uz dažādām zemēm ir nosūtījis 35 mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas. Tādā veidā viņš konkrētā veidā pauž solidaritāti to trūcīgo zemju tautām, kuras šobrīd ir visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Jaunākais no citām sadaļām

Ubi Petrus, ibi Ecclesia (Kur Pēteris, tur Baznīca)

Pāvests Francisks jau no pirmajām sava pontifikāta dienām ir bijis dažādi uzņemts Baznīcā. Vispirms jau tas, ka viņš nāk no cita kontinenta un mentalitātes. Veids, kā viņš runāja Sv. Mises laikā, krasi atšķīrās no iepriekšējiem pāvestiem. Dažkārt parādījās izteicieni, ka pāvesta sprediķi ir vienkārša draudzes prāvesta sprediķi. Arī tas, ka viņš izvēlējās palikt dzīvot “Martas mājās”, nevis izmantot pāvesta pils apartamentus, bija nepieņemami.

Lasīt tālāk

Garīgā dzīve un ikdiena: Marta un Marija (III)

Turpināsim doties pie Martas un Marijas Lūkasa evaņģēlijā, lai dziļāk izprastu mūsu garīgo dzīvi, kas ik dienas norisinās mūsu sirdī. Tur, kur mēs pavadām visvairāk laika un patērējam visvairāk enerģijas. Starp vienkāršām nodarbēm, lietām, kuras mūs aizrauj, kuras mīlam, pēc kurām ilgojamies, bet arī starp tām, kas mūs nomāc, mums nepatīk, no kurām bēgam. Tā visa vidū – ikdienas putekļos – pulsē mūsu garīgā dzīve.

Lasīt tālāk

Piemini visu to ceļu, pa kuru Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis... Foto galerija

Bīskapa Viktora Stulpina sprediķis Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētku Sv. Misē Liepājas katedrālē. Dievkalpojumā piedalījās Liepājas diecēzē kalpojošie priesteri un tā laikā iesvētīja jaunās katehumenu, hrizmas un slimnieku eļļas. Parasti šī eļļu iesvētīšana notiek Lielajā Ceturtdienā, kad ir klātesoši visi diecēzes priesteri, kuri atjauno savus priesteriskos solījumus. Pandēmijas dēļ Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija Vatikānā atļāva šo ritu pārcelt uz citu laiku. Sv. Misē bīskaps pateicās Dievam arī par aicinājumu un 25 gadiem priesterībā.

Lasīt tālāk