Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Latvijā
Pasaulē

Pieminot Bermontiādes simtgadi, aicina skandināt Latvijas baznīcu zvanus

Šogad aprit 100 gadi kopš Latvijas Brīvības cīņām jeb Bermontiādes, kad pirms 100 gadiem 11. novembrī salīdzinoši nelielā Latvijas armija ar ierobežotiem resursiem no skaitliski daudz lielākiem un labāk bruņotajiem bermontiešiem atbrīvoja Pārdaugavu, bet vēl pēc desmit dienām Jelgavu, kas faktiski kļuva par Bermontiādes beigām.

Pabeigts Klāras Lubikas beatifikācijas process diecēzes līmenī

10. novembrī Fraskati, Itālijā, ar svinīgu Svēto Misi tiks noslēgts Fokolāru kustības dibinātājās Klāras Lubikas beatifikācijas process diecēzes līmenī.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Daugavpilī konsekrē Dieva Želsirdības baznīcu

27. oktobrī Daugavpilī, Ķīmiķu parkā tika konsekrēta Dieva Žēlsirdības baznīca, kuras celtniecība tika uzsākta 2010. gadā. Šogad tā ir jau trešā iesvētītā baznīca Rēzeknes-Aglonas diecēzē. Vasarā jaunas baznīcas tika konsekrētas Rugājos un Zilupē.

Turksons par armijas kapelāna misiju bruņota konflikta situācijā

Kapelāna misija ir ne tikai rūpes par karavīru garīgās dzīves stiprināšanu, bet arī iesaistīšanās cīņā par viņu cieņas un tiesību ievērošanu arī bruņota konflikta situācijās.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Kurzemē
Vatikānā

Kuldīgas svētvietas gadadiena pulcina svētceļniekus Foto galerija

Pagājušais gads mūsu valsts un Baznīcas vēsturē bija īpašs - tika svinēta Rīgas bīskapijas atjaunošanas un Latvijas valsts dibināšanas simtgade, apritēja 25. gadadiena kopš svētā pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes mūsu zemē, bet 24. septembrī mūsu zemi apmeklēja pāvests Francisks.

Apvienoties cīņā par bērnu aizsardzību internetā

"Nepilngadīgo cieņas aizsardzība digitālajā pasaulē" – ceturtdien, 14. novembrī, pāvests pieņēma audiencē šim jautājumam rīkotā simpozija dalībniekus.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Kuldīgas sanktuārija pasludināšanas pirmā gadadiena

Kuldīgas katoļu draudzes administrators, priesteris Vjačeslavs aicina 5. oktobrī kopīgi svinēt Kuldīgas sanktuārija "Vissvētākā Jaunava Marija-Dzīvības māte" pasludināšanas pirmo gadadienu.

Laju atbildība par ticības tālāknodošanu

Ģimenes viesmīlība, roku darbs kā svarīgs iztikas nodrošināšanas līdzeklis, "mājas baznīca", laju loma kristīgās ticības izplatīšanā – šos punktus atrodam pāvesta 13. novembra katehēzes mācībā.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Jaunākais no citām sadaļām

Svētā Gara augļi (II)

(Turpinājums)
Svētais Gars dod brīvību no iekšēja satraukuma vai jūtu sfēras bangām. Miers ir auglis un sekas pilnīgam priekam un mīlestībai. Neviens nevarētu pilnībā priecāties, ja būtu iekšēji nemierīgs, tas nozīmē, ja vispirms nebūtu brīvs no dumpīgām, neapvaldītām jūtām un impulsiem. Pilnīga mīlestība un prieks pēc savas būtības izslēdz cilvēka iekšējo nesakārtotību un nemieru.

Lasīt tālāk

Steigsimies mīlēt cilvēkus

Novembra sākumā, kad dabā nolasām atgādinājumu par aiziešanas nenovēršamību, ticīgie Latvijā biežāk apmeklē kapsētas, lai atcerētos savus dārgos tuviniekus, lūgtos par viņiem un apliecinātu tiem savu mīlestību. Skumjas, ko rada tuvinieka aiziešana no šīs dzīves, tomēr nespēj nomākt ticību mūžīgajai dzīvei un augšāmcelšanās cerību.

Lasīt tālāk

Pasaule mūs nepazīst, tādēļ ka tā nepazīst Viņu (1 Jņ 3, 1)

Priestera komentārs Visu svēto dienas svētkos (01.11.2019).
Mēs katrs arī nākam no pasaules un pakāpeniski iepazīstam Dievu, sevi un to, kas ir Svētais un kāds ir ceļš uz svētumu. Kad piedzimām, mēs to nezinājām. Savas dzīves laikā esam ļoti daudz atklājuši, uzzinājuši, iemācījušies, saņēmuši… Bet vēl vairāk mūs gaida.

Lasīt tālāk