Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Aktuāli  Svētceļojums uz Aglonu 2018

“Kungam pieder zeme”

Liepājas diecēzes svētceļojums “Liepāja – Aglona 2018”

Katrs mirklis un viss, kas mums ir apkārt, ir Dieva dāvana, Dievs ir radījis visu pasauli, un Viņam viss pieder. Tā ir pirmā patiesība, kuru atklāj Bībeles pirmās lappuses. Ar vārdiem “Kungam pieder zeme” sākas 24. psalms, viens no tiem, ar kuru katru dienu iesākas stundu liturģija. Ir ļoti svarīgi meklēt patiesību, bet atrasto paturēt prātā, bieži to atcerēties. Jo vairāk cilvēkam pieder šajā pasaulē, jo vairāk jāatceras, ka tas vispirms pieder Dievam un Viņš cilvēkam to ir uzticējis, sākot ar dzīvību, līdz pat vienkāršiem materiāliem labumiem. Dievs negribēja pirmdzimto grēku, bet tas ir cilvēka iekāres auglis. Cilvēks, ļaunā gara kārdināts, gribēja Dievu “apzagt”, piesavināties to, kas Viņam pieder, un pats lemt, ko darīs. Un šis kārdinājums joprojām pastāv pasaulē. Jēzus māca kaut ko citu, Viņš dara to, kas patīk Tēvam, pieņemot cilvēka miesu, Viņš pilda Tēva gribu, slavē Viņu un pateicas Viņam. Kristietim jābūt Kristus sekotājam. Ticības garā, caur nemitīgu atgriešanos, kristietis mācās ne tikai atdot Dievam to, ko ir saņēmis, bet atdot to ar augļiem.

Doties svētceļojumā nozīmē atstāt mājās to, kas mums pieder, lai varētu no jauna uzlūkot to kā mums uzticēto Dieva dāvanu. Tāpēc svētceļojums nav tikai laiks, kas pavadīts ceļā, bet vispirms tas ir laiks, kas piepildīts ar lūgšanu, ieklausīšanos Dieva vārdā, patiesībā, kuru Viņš atklāj.

2018. gads Latvijā un Baznīcā Latvijā ir īpašs ar Latvijas valsts dibināšanas simtgadi, atceramies arī 25. gadadienu, kopš sv. Jānis Pāvils II ieradās svētceļojumā Latvijā, un vienlaicīgi gatavojamies pāvesta Franciska svētceļojumam šī gada 24. septembrī. Visos šajos notikumos daudzi cilvēki ir ieguldījuši daudz darba, daudzi ir veltījuši savas ciešanas un arī dzīvību. Tomēr visu to uzlūkojam kā Dieva dotu un ir jāapzinās sava atbildība par to, pienākums pavairot saņemto “talentu”.

Aicinot piedalīties svētceļojumā kājām no Liepājas uz Aglonu, es ceru, ka tas būs laiks, kad no jauna varēs piedzīvot to, ka “Kungam pieder zeme”, un vēl vairāk uzticēties Viņam.

Svētceļojuma maršruts: Liepāja – Gavieze – Asīte – Nīgrande – Grīvaiši – Auce – Mežmalieši – Eleja – Bauska – Skaistkalne – (brīva diena) – Darbnīcas – Nereta – Aknīste – Bebrene – Nīcgale – Kalupe – Višķi – Aglona.

Tiem, kas nevar piedalīties visā svētceļojumā, ir iespēja pievienoties ceļā.

27. jūlijā (piektdiena) 7.45 īsa lūgšana un bīskapa svētība Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē, 8.45 dosimies ceļā.

Tie, kas dzīvo ārpus Liepājas, varēs ierasties 26. jūlija vakarā un pārnakšņot draudzes mājā (lūdzu laikus pieteikties). Aglonā ieradīsimies 13. augustā pēcpusdienā.

Dalības maksa – 60 EUR. Tā pilnībā nesedz svētceļojuma izdevumus, tāpēc lūdzu pēc iespējām atbalstīt svētceļojumu ar ziedojumiem. Ziedot svētceļojuma vajadzībām var pie priestera – svētceļojuma vadītāja, kā arī savās draudzēs pie prāvesta ar norādi, ka tas ir Liepājas diecēzes svētceļojuma vajadzībām. Jau iepriekš pateicos visiem, kas materiāli atbalstīs svētceļojumu. Savukārt svētceļojuma laikā katru dienu pieminēsim jūs lūgšanā, īpaši Svētajā Misē.

Sapulce tiem, kas dosies svētceļojumā (nav obligāta, bet tā ir iespēja pārrunāt dažus jautājumus, kā arī pieteikties): Liepājā 15. jūlijā (svētdienā), pie Sv. Jāzepa katedrāles 17.00.

Pieteikšanās svētceļojumam (ieteicams līdz 20.VII) pie svētceļojuma vadītāja: priestera Mariuša, tālr. 26578580.

Pēc svētceļojuma – svētceļnieku salidojums – Aizputē, 25./26.augusts.

Priesteris Mariušs Kempa