Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Jēzus piedzimst kā mazs bērns
25.12.2021 pl. 14:36

Svētais Alfonss Liguori (1696–1787)

Stādieties priekšā, ka pirmā zīme, ko eņģelis deva ganiem par to, kā atrast jaundzimušo Mesiju, bija norāde, ka tie atradīs Viņu maza bērna izskatā: “Jūs atradīsiet Bērnu, autiņos ietītu un silē ieliktu (invenietis infantem pannis involutum, et positum in praesepio (Lk 2, 12).”
Jēzus piedzimst kā mazs bērns
Kāda ir Ziemassvētku būtība?
24.12.2021 pl. 16:30

Ja šodien kāds mūsu draugs vai paziņa vaicātu: „Ko tev nozīmē Kristus dzimšanas svētki?”, ko mēs viņam atbildētu?
Kāda ir Ziemassvētku būtība?
Advents: Jēzus piedzimšanā cilvēkiem parādījusies Dieva mīlestība
22.12.2021 pl. 08:06

Svētais Alfonss Liguori (1696–1787)

“Jo Dieva, mūsu Pestītāja žēlastība parādījusies visiem ļaudīm, pamācīdama mūs, lai mēs, [..] dzīvotu šinī pasaulē, gaidīdami svētīgo cerību un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus godības atnākšanu(Tit 2, 11-13)

Iedomājieties, ka runājot par žēlastību, par kuru šeit sacīts, ka tā parādījusies visiem, ir domāta Jēzus Kristus maigā mīlestība pret cilvēkiem - mīlestība, kuru mēs neesam pelnījuši, un tāpēc to sauc par “žēlastību”.

Advents: Jēzus piedzimšanā cilvēkiem parādījusies Dieva mīlestība
Advents: Svētais Jāzeps kopā ar savu svēto sievu iet uz Betlēmi
19.12.2021 pl. 08:01

Svētais Alfonss Liguori (1696–1787)

“Un arī Jāzeps [..] nogāja [..], lai pierakstītos ar Mariju, savu saderināto sievu, kas bija grūta” (Ascendit autem et Joseph [..] ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore prægnante (Lk 2, 4-5))

Dievs bija jau iepriekš nolēmis, ka Viņa Dēlam jāpiedzimst nevis Jāzepa mājā, bet gan kalnu alā, lopu stallī, pašā nabadzīgākajā un sāpīgākajā veidā, kādā bērns vien var piedzimt; un tādēļ saskaņā ar šo Viņa lēmumu Cēzars izdeva ediktu, kurā bija noteikts, ka ļaudīm jāiet un jāpierakstās katram savā pilsētā, no kuras nākusi tā dzimta.

Advents: Svētais Jāzeps kopā ar savu svēto sievu iet uz Betlēmi
Advents: Jēzus ir mūsu dvēseļu žēlsirdīgais ārsts
15.12.2021 pl. 08:05

Svētais Alfonss Liguori (1696–1787)

“Bet jums [..] uzlēks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas”(orietur vobis [..] sol justitiae, et sanitas in pennis ejus (Mal 3, 20))

Jūsu ārsts nāks, saka pravietis, dziedēt vājos un nespēcīgos; un viņš nāks ātri kā lidojošs putns un kā saule, kas, uzaustot pie horizonta, acumirklī sūta savu gaismu otram polam. Bet, lūk, Viņš jau ir atnācis. Mierināsim sevi un pateiksimies viņam.

Advents: Jēzus ir mūsu dvēseļu žēlsirdīgais ārsts
Advents: Jēzus ir žēlastību avots
12.12.2021 pl. 11:16

Svētais Alfonss Liguori (1696–1787)

“Un jūs smelsiet ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem” (Is 12,3)

Padomāsim par četriem žēlastību avotiem, kas mums ir Jēzu Kristū, kā to apcerēja svētais Bernards (Serm. I. In Nat.).

Advents: Jēzus ir žēlastību avots
Advents: Jēzus lielākās ciešanas
09.12.2021 pl. 16:25

Svētais Alfonss Liguori (1696–1787)

“Kāds labums Tev būtu no manām asinīm, ja es grimtu kapā?” (Ps 30, 10)

Jēzus Kristus atklāja godājamai Agatei no Krusta, ka laikā, kad Viņš atradās savas Mātes miesās, vairāk par visām citām ciešanām Viņu sāpināja cilvēku sirds nocietināšanās, jo tās [sirdis] pēc Viņa Pestīšanas nicinās žēlastības, kuras Viņš ir nācis nest visā pasaulē.

Advents: Jēzus lielākās ciešanas
Šķīstais Jaunavas sargātājs
08.12.2021 pl. 08:02

Sagatavoja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins

Noslēdzot Sv. Jāzepa gadu (08.12.2020. - 08.12.2021.), pārdomāsim vēl kādu žēlastību, ko saņēmis šis svētais. Svētie Raksti atklāj Jāzepu kā taisnīgu vīru. Taču mūs vairāk interesē šķīstības tikums, ar kuru tika apveltīts Jāzeps.
Šķīstais Jaunavas sargātājs
Advents: Dievs sūta savu Dēlu nāvē, lai atgrieztu mūs dzīvē
05.12.2021 pl. 08:09

Svētais Alfonss Liguori

“Bet Dievs, bagāts būdams savā žēlastībā, savas lielās mīlestības dēļ, ar kuru Viņš mūs mīlējis, Kristū atdzīvināja mūs, kas bijām miruši savos grēkos.” (Ef 2, 4-5)
Ielāgojiet, ka grēks ir dvēseles nāve; jo šis Dieva ienaidnieks atrauj mūs no dievišķās žēlastības, kas ir dvēseles dzīve. Tāpēc mēs, nožēlojamie grēcinieki, esam savu grēku dēļ jau miruši un nolemti ellei. Dievs, caur milzum lielo mīlestību, ko Viņš nes mūsu dvēselēm, nolēma atjaunot mūs dzīvē; un kā Viņš to izdarīja? Viņš savu vienpiedzimušo Dēlu sūtīja pasaulē nomirt, lai ar šo nāvi Viņš varētu atjaunot mūs dzīvē.
Advents: Dievs sūta savu Dēlu nāvē, lai atgrieztu mūs dzīvē
Advents: Vārds kļuva par Miesu, kad laiks bija piepildījies
02.12.2021 pl. 08:06

Svētais Alfonss Liguori

"Bet Dievs, laikam piepildoties, sūtīja savu Dēlu." (Gal 4, 4)
Iedomājies, ka Dievs ļāva paiet četriem gadu tūkstošiem pēc Ādama pārkāpuma, līdz sūtīja savu Dēlu virs zemes pasaules atpestīšanai. Bet tajā laikā, ak, kāda fatāla tumsa valdīja pār zemi! Patiesais Dievs nebija ne pazīstams, ne arī pielūgts nekur, kā vien kādā mazā pasaules nostūrī. Visur valdīja elkdievība: velni, zvēri un akmeņi tika pielūgti kā dievi.

Advents: Vārds kļuva par Miesu, kad laiks bija piepildījies
Lapas:iepriekšējā1234...565758nākamā