Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Pāvesta Benedikta XVI bulla Rīgas arhibīskapam Z.Stankevičam
21.08.2010 pl. 20:20

Bīskaps Benedikts, Dieva kalpu kalps mīļajam dēlam Zbigņevam Stankevičam, Rīgas Metropolijas klēra loceklim, līdz šim Garīgajam Tēvam priesteru Seminārā, izvēlētajam Rīgas Metropolītam sveiciens un Apustuliskā svētība.

Atbildīgais pienākums, ko pildām, esot par Ganu visam Kristus ganāmpulkam, starp citu Mums prasa, lai pienācīgi parūpētos par seno un slaveno Rīgas arhidiecēzi, kuras vadītāja vieta ir vakanta sakarā ar Mūsu godājamā Brāļa, Svētās Romas Baznīcas Kardināla Jāņa Pujata, emeritūras gadiem.

Ievērojot, ka tu, mīļais Dēls, esi apveltīts ar vajadzīgām spējām un pieredzējis pastorālā darbā, tu esi atzīts par cienīgu vadīt arhidiecēzi. Pēc konsultācijas Bīskapu Kongregacijā, izmantojot Mūsu Apustulisko varu tevi nominējam par Rīgas Arhibīskapu Metropolītu ar visām tiesībām un pienākumiem.

Bīskapa svētības tev atļaujam saņemt no jebkura katoļu bīskapa ārpus Romas saskaņā ar liturģiskajām normām, iepriekš apliecinot katolisko ticību un dodot uzticības zvērestu Mums un Mūsu pēctečiem Pontifikātā saskaņā ar Baznīcas kanoniem.

Pie tam pavēlam, lai šī raksta saturs kļūtu zināms Arhidiecēzes klēram un tautai, kurus aicinu tevi labprāt pieņemt un ar tevi palikt vienotiem.

Bet tev, mīļais dēls, novēlam Aglonas Dievmātes svētību, un lūdzam bagātīgas Dieva Svētā Gara dāvanas, lai tu varētu tev uzticētos ticīgos ganīt ar visu dedzību, īpaši paļaujoties uz Dievu, kurš (svētā Augustīna vārdiem runājot) ,,vienīgais nepieviļ, vienīgais nemaldās, vienīgais nemaldina" (Sermo 96,7,9: PL 38,588).

Lai Dieva žēlastība un miers ir vienmēr ar tevi un ar mums dārgajiem Rīgas Arhidiecēzes ticīgajiem.

Dots Romā, pie Svētā Pētera, 19. jūnijā, Kunga 2010. gadā,

6. Mūsu Pontifikāta gadā.

PĀVESTS BENEDIKTS XVI

  • Bullas oriģinālu var lejupielādēt šeit