Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Ā.A.Brumaņa sprediķis bīskapa V.Lapeļa piecdesmitās jubilejas pateicības Misē
30.12.2011 pl. 19:27

Pirms pus gada lepni nosvinējām Viņa Ekselences bīskapa Vilhelma Lapeļa priesterības sudraba jubileju, kad cildināja viņa jaunības, semināra un priestera gadus. Tas izsauca apbrīnu. Šodien viņa piecdesmitās gadskārtas jubilejā, lai man atļauts apbrīnot jubilāra bīskapa kalpošanas laiku.

Bīskapā varam saskatīt debesu Tēva lidzību. Spilgti tas vērojams jubilāra personā un viņa apustuliskajā darbībā. Ar pateicību varam apbrīnot brīnumdarbus ne tikai viņa darbībā Kurzemē, bet arī visā Latvijas bīskapu darbības lokā, pirmā vietā liekot varonīgo uzticību Dievam un Baznīcai. Esam liecinieki Dieva varonībai un par to ir pienākums liecināt. Baznīcas vēlēšanšās ir, lai bīskapi koleģiāli, kopīgi sadarbotos un risinātu apustulisko darbību saskanīgi. Tur jubilārs ir īpaši atsaucīgs un pašreiz pilda Latvijas bīskapu konferences ģenerālsekretāra pienākumus. Jubilārs ir dominikāņu klostera Liepājā dibinātajs un tur uzceltās skaistās baznīcas uzsācējs. Dominikāņu māsas darbojas Liepājā un Kuldīgā, tur ir izveidota rekolekciju māja. Iesvētīta svētā Meinarda baznīca un sv. Dominika baznīca Liepājā, kā arī baznīcas Grobiņā, Bārtā, Kandavā, Aizputē, Kalnos un Saldū. Celtniecība sekmīgi turpinās Rojā, Ugālē un Māras baznīcā Liepājā. Karostā darbojas Chemin Neuf kopiena, kas veidojas par kulta vietu. Projektēta baznīca ar klosteri Ventspilī. Par to varam priecāties, augsti novērtējot jubilāra rūpes celtniecībā.

Ziņu portāls Katedrāle informē jau vairākus gadus un vairāk nekā 10 gadu sekmīgi iznāk jubilāra dibinātais diecēzes laikraksts „Nāc”, kura izdošanā īpaši sekmīgi piedalās jubilārs. Jāpiemin būtu arī rūpes par Liepājas Katoļu pamatskolu, izcila draudzība ar citām konfesijām un par daudz citiem veiktiem pasākumiem.

Kurzeme var būt lepna un priecāties par savu bīskapu. Viņš nav tikai labs diecēzes administrators, bet pāri visam īsts ticīgās tautas dvēseļu gans. Priesteru skaits Kurzemē nemitīgi aug. Kopā ar savu bīskapu priesteri regulāri sastopas, lai kopā lūgtos un padziļinātu garīgo dzīvi. Jubilārs regulāri apmeklē draudzes un reizē izplata garīgo literatūru, par ko ticīgie ir pateicīgi.

Jubilārs kā apustulis Pēteris mudina būt modriem, sekot Kristum, sekot svētuma ideālam un būt tikumīgiem. Trāpīgi ir svētā Pētera vārdi viņa vēstulēs: „Es turu par savu pienākumu uzturēt jūs modrus ar atgādinājumiem....” Garīdzniekiem saka: „Ganiet Dieva ganāmpulku..., esiet priekšzīme ganāmpulkam” ( 2. Pēt 2. 1,13; 1.Pēt 5, 2-3). Līdzīgi apustulim to cenšas jubilārs.

Cerībā, ka jubilāra atgādinājumi visus vestu uz svētumu, novēlam jubilāram veiksmīgi turpināt svētīgo darbu Dieva druvā.

• Attēlu galerija •
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)

  
  
  
  
  
  

Katedrale.lv