Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Uz Aglonu svētceļnieki dosies ar devīzi 'Svētais Jāzeps – svētās Baznīcas aizstāvis'
02.07.2017 pl. 08:34
Vēl nesen, maijā, daudzi pulcējās mājās, baznīcās vai pie ceļmalu krustiem, lai pagodinātu Dieva Māti, Jaunavu Mariju. Ir skaisti, ka šis laiks ir saistīts ar Lieldienu laiku, kas atgādina, ka apustuļi, gaidot apsolīto Svēto Garu, bija kopā ar Mariju.

Arvien vairāk tuvojas arī citi svētki – Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, kas daudzus pulcina Aglonā – un līdz ar to tuvojas īpašais svētceļojumu laiks. Kaut visa dzīve ir svētceļojums, tomēr liela nozīme ir tiem brīžiem, kad, atstājot mājas un ikdienas darbus, var doties svētceļojumā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad 27. jūlijā Liepājā, pie Sv. Jāzepa katedrāles iesāksies Liepājas diecēzes svētceļojums kājām uz Aglonu. Katrs svētceļojums ir īpašs, un šogad tas notiek Liepājas diecēzes 80. jubilejā. Diecēze ir vietējā Baznīca, ar savu bīskapu – apustuļu pēcteci, kurš ir vienots ar visiem bīskapiem un pāvestu. Ir svarīgi augstu novērtēt šo patiesību un aktīvi piedalīties diecēzes dzīvē, tādā veidā stiprinot ticību, attīstās evaņģelizācija un Baznīca nes Prieka vēsti pasaulei.

Liepājas svētceļojumā satiekas kristieši arī no citām diecēzēm un konfesijām, kā arī tie, kas vēl nav saņēmuši Kristības sakramentu, tomēr šī dažādība netraucē būt kopā, iet un lūgties, klausīties un pārdomāt Dieva Vārdu, slavēt Dievu, gluži pretēji – dod iespēju vēl pilnīgāk atklāt kristīgās ticības skaistumu.

Svētais Jāzeps ir Liepājas diecēzes katedrāles debesu aizbildnis. Bībelē nav rakstīts neviens vārds, ko viņš būtu teicis, tomēr viņa dzīve ir skaista atbilde Dieva aicinājumam. Svētceļojums būs laiks, kurā varēs viņu uzlūkot un mācīties no viņa pildīt Dieva gribu.

 Liepājas diecēzes svētceļojums "Liepāja – Aglona 2017"
"Svētais Jāzeps – svētās Baznīcas aizstāvis"

Svētceļojuma maršruts: Liepāja – Gavieze – Asīte – Nīgrande – Grīvaiši – Auce – Mežmalieši – Eleja – Bauska – Skaistkalne – (brīva diena) – Darbnīcas – Nereta – Aknīste – Bebrene – Nīcgale – Kalupe – Višķi – Aglona.

Tiem, kas nevar piedalīties visā svētceļojumā, ir iespēja pievienoties ceļā.

27. jūlijā (ceturtdiena) pulksten 7.45 īsa lūgšana un bīskapa svētība Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē, pulksten 8.45 dosimies ceļā.

Tie, kas dzīvo ārpus Liepājas, varēs ierasties 26. jūlija vakarā un pārnakšņot draudzes mājā (lūdzu laikus pieteikties). Aglonā ieradīsimies 13. augustā pēcpusdienā.

Dalības maksa – 60 EUR, tā pilnībā nesedz svētceļojuma izdevumus, tāpēc lūdzu pēc iespējām atbalstīt svētceļojumu ar ziedojumiem. Ziedot svētceļojuma vajadzībām var pie priestera – svētceļojuma vadītāja, kā arī savās draudzēs pie prāvesta ar norādi, ka tas ir Liepājas diecēzes svētceļojuma vajadzībām. Jau iepriekš pateicos visiem, kas materiāli atbalstīs svētceļojumu. Savukārt svētceļojuma laikā katru dienu pieminēsim jūs lūgšanā, īpaši Svētajā Misē.

Sapulce tiem, kas dosies svētceļojumā (nav obligāta, bet tā ir iespēja pārrunāt dažus jautājumus, kā arī pieteikties): Liepājā, 23. jūlijā (svētdienā), pie Sv. Jāzepa katedrāles pulksten 17.

Pieteikšanās svētceļojumam (ieteicams līdz 20.07.): pie svētceļojuma vadītāja priestera Mariuša, tālr. 26578580.