Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Jauni nomināti trim Liepājas diecēzes priesteriem
05.09.2018 pl. 21:48

Augusta pēdējās dienās dažus Liepājas diecēzes priesterus skāra pārmaiņas, kas saistītas ar kalpošanas vietu.

 

Šo maiņu pamatā bija divi nozīmīgi notikumi. Vispirms ordinācijas sakramentu jūnijā saņēma Kristaps Oliņš (attēlā pa labi). Viņš pabeidza iesākuma formāciju un studijas Latvijas starpdiecēžu augstākajā Garīgajā seminārā un Laterāna Universitātes afiliētajā Rīgas Teoloģijas institūtā. Savukārt priesteris Toms Priedoliņš uzsāk studijas Pontifikālajā Gregora Universitātē Romā. Līdz šim pr. Toms apkalpoja Saldus, Brocēnu, Ezeres, Lutriņu, Kalnu un Zirņu draudzes. Tā kā draudzes nevar palikt bez prāvesta, tad pēc pārrunām ar priesteriem bīskaps veica zemāk minētās izmaiņas:

pr. Gatis Mārtiņš Bezdelīga, līdzšinējais Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes prāvests, tika pārcelts uz Saldus draudzi un turpmāk apkalpos visas minētās draudzes, kuras apkalpoja priesteris Toms Priedoliņš;

pr. Edijs Silevičs, līdzšinējais Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles un Sv. Meinarda draudžu vikārs, turpmāk kalpos Alsungas, Gudenieku un Jūrklanes draudzēs.

Jaunais priesteris Kristaps Oliņš ir Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles un Sv. Meinarda draudžu vikārs.

Lai Dievs svētī priesterus gan viņu jaunajās kalpošanas vietās, gan pr. Tomu Priedoliņu viņa studijās!