Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Apvienība "Laulāto Tikšanās" atzīmē 25. gadskārtu Latvijā
02.12.2019 pl. 20:27
Šā gada 22. un 23. novembrī Rīgā, Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes namā notika apvienības “Laulāto Tikšanās” Latvijas animatoru 16. kongress. Šogad aprit 25 gadi, kopš minētā apvienība darbojas Latvijā.

Apvienības “Laulāto Tikšanās” garīgums ir dialogs – mīlestības pilna saruna, kas palīdz laulātajiem vienam otru labāk iepazīt, saprast un pieņemt. Apvienības galvenās darbības formas ir nedēļas nogales rekolekcijas laulātajiem un deviņu vakaru cikls tiem, kas ir saderinājušies vai tikai iemīlējušies. Gan Laulāto rekolekcijas, gan Saderināto un iemīlējušos vakarus vada apvienības animatori – laulātie pāri un garīdznieks. Patlaban apvienībā kalpo 30 laulātie pāri, 16 priesteri, viens diakons, divas klostermāsas un trīs bīskapi. 25 gadu laikā novadītas 100 rekolekcijas 786 laulātajiem pāriem un 226 vakaru cikli 2653 saderināto un iemīlējušos pāriem.

Kongresu atklāja apvienības Latvijas centra līderi Jānis un Kristīne Rešņas. Viņi visupirms ielūkojās apvienības vēsturē. Apvienības programma balstās uz kustības Marriage Encounter idejām, kuras 1953. gadā Spānijā aizsāka tēvs Gabriels Kalvo. Minētās kustības programmu uz Poliju atveda Staņislavs Boguševskis. Polijā pirmās eksperimentālās rekolekcijas laulātajiem notika 1977. gadā. Savukārt nākamajās rekolekcijās piedalījās arī Ježijs un Irēna Gžibovski, kuri ir apvienības pamatlicēji. Lietuvā rekolekcijas laulātajiem tika uzsāktas 1992. gadā, bet 1993. un 1994. gada tajās piedalījās arī pāri no Latvijas. Pirms 25 gadiem – 1994. gada rudenī – Jūrmalā notika pirmās rekolekcijas latviešu valodā, kuras vadīja pāri no Lietuvas, Latvijas un Polijas. Tādējādi ar minētajām rekolekcijām aizsākās apvienības darbība Latvijā.

Ieskatu apvienības pirmsākumos Latvijā sniedza Uldis un Daina Žurilo, kuri tajā darbojas kopš 1997. gada un šobrīd ir apvienības Misijas līderi. Viņi secināja, ka Latvijā apvienība kļuva atpazīstama, tieši pateicoties Saderināto un iemīlējušos vakariem – kardināls Jānis Pujats 2003. gadā noteica, ka šie vakari ir obligāti pāriem, kas vēlas laulāties Katoļu Baznīcā Rīgas arhidiecēzē. Uldis un Daina Žurilo arī dalījās, ka sākotnēji viņiem trūkusi izpratne par dialogu pašiem ar sevi, ar Dievu un tuvāko. Tikai pēc daudziem gadiem viņi atklājuši, cik tas ir vienkārši un dabiski, lai gan vienlaikus – nebūt ne viegli. Līdz ar to dialogs ir garīgais ceļš, kurš arvien turpinās.

Kongresā piedalījās arī Ježijs un Irēna Gžibovski. Viņi pauda sajūsmu par to, ka apvienības programma Latvijā ir tik spēcīgi iesakņojusies. Viņi pateicās Ērikam un Taisijai Eglīšiem un Pēterim Aglonietim par apvienības iedibināšanu Latvijā, kā arī Dainim un Baibai Stikutiem un Uldim un Dainai Žurilo par kalpošanu apvienībā ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Ježijs un Irēna Gžibovski atzina, ka viņu pirmie dialogi ļāva viņiem dziļāk ielūkoties sevī un otrā. Taču vēlāk atklājās, ka dialogs izmantojams daudz plašākā mērogā – arī sarunās ar bērniem, darba kolēģiem u.tml. Cilvēkiem ir nepieciešama mīlestība un dialogs. Tāpēc apvienības misija ir rūpēties par dzīvi dialogā un liecināt par dialogu kā dzīvesveidu un ceļu uz svētumu. Arī Romas pāvests savā uzrunā Gaudete et Exsultate norādījis, ka “dzīve – tā ir misija”. Tādējādi mana dzīve dialogā ir mana un visas apvienības “Laulāto Tikšanās” misija. Šī misijas apziņa rada pacilātību un vairo pašcieņu. Tajā pašā laikā rodas arī vilšanās, jo īstenot mūsu misiju ir tik grūti, kā arī mazvērtīguma izjūta, jo nespējam izpildīt savu uzdevumu pilnībā.

Kongresā animatorus sveica Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis un Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, kuri arīdzan ir apvienības animatori. Viņi atzinīgi novērtēja apvienības darbu un pateicās ikvienam animatoram par nesavtīgo kalpojumu.

Ar informāciju par apvienību “Laulāto Tikšanās” var iepazīties tās mājaslapā (www.laulatiem.lv). Tur arī iespējams pieteikties gan Laulāto rekolekcijām, gan Saderināto un iemīlējušos vakariem.

"Laulāto Tikšanās"


Apvienības “Laulāto Tikšanās” animatori un kongresa viesi. Foto: Gints Jēkabsons