Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Latvijas Bīskapu konferences sapulcē notikušas pārvēlēšanas
16.12.2021 pl. 12:42
13. decembrī notika Latvijas Bīskapu konferences plenārsēde, kurā piedalījās arī apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Petars Antuns Rajičs. Sapulces laikā notika Bīskapu konferences priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētāja un ģenerālsekretāra pārvēlēšana.

Par Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētāju uz nākamajiem trim gadiem atkārtoti tika ievēlēts Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins.

Bīskapu konferences priekšsēdētāja vietnieka amatā tika ievēlēts Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, savukārt ģenerālsekretāra pienākumus veiks Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Bīskapu konferences Liturģiskās komisijas priekšsēdētājs arī turpmāk būs J. Bulis. Rīgas palīgbīskaps Andris Kravalis Latvijas Bīskapu konferenci pārstāvēs COMECE (Eiropas Savienības Bīskapu konferenču komisijā).

Latvijas Bīskapu konference ir dibināta 1997. gada 15. novembrī un tajā ietilpst visas četras Latvijas diecēzes. Līdz šim Bīskapu konferences priekšsēdētaja amatā ir bijis kardināls Jānis Pujats, bīskaps A. Justs un bīskaps J. Bulis.

Latvijas Bīskapu konference