Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests: Dievmāte mums atklāj, ka debesis ir rokas stiepiena attālumā
16.08.2022 pl. 15:42
Marija dzied slavas dziesmu cerībai un atkal iededzina tās liesmu mūsu sirdīs. Viņa mums parāda, ka debesis ir tepat, rokas stiepiena attālumā – sacīja pāvests Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas Debesīs svētkos, 15. augustā, pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”, ko, kā parasti, skaitīja kopā ar Svētā Pētera laukumā sanākušajiem ticīgajiem.

Saskaņā ar Vatikāna žandarmērijas datiem, klātesoši bija aptuveni 10 tūkstoši.

Šajā svētku dienā Francisks pievērsās Evaņģēlija fragmentam, kurā atrodams dialogs starp Mariju un viņas māsīcu Elizabeti. Pēdējā viņai saka: “Svētīta tu esi starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis” (Lk 1, 42). Šie vārdi ir ietverti “Esi sveicināta…” lūgšanā. Katru reizi, kad tos izrunājam, “mēs sveicinām un slavējam Mariju, jo viņa mums nes Jēzu” – sacīja pāvests.

Marija atbild Elizabetei ar Magnificat slavas dziesmu, ko, kā norādīja Svētais tēvs, varam dēvēt par “cerības dziedājumu”. Dievmāte slavē Kungu gan par lielajiem darbiem, ko Viņš ir veicis viņā, gan arī – kontemplē Dieva darbus visā savas tautas vēsturē. Ko viņa ar to grib pateikt? To, ka Dievs caur viņu iesāka vēsturisku pavērsienu, Viņš uz visiem laikiem iedibināja jaunu lietu kārtību – skaidroja pāvests. Viņa, maza un pazemīga, tika paaugstināta, un to mēs šodien svinam. Viņa tika uzņemta debesu godībā, taču pasaules varenajiem ir lemts palikt ar tukšām rokām. Pietiek padomāt par Svēto Rakstu līdzību par bagātnieku, kura durvju priekšā ubagoja nabaga Lācars. Kā beidzās bagātnieka dzīve? Tukšām rokām.

Citiem vārdiem, Marija pasludina radikālas pārmaiņas, to, ka vērtības tiek apgrieztas otrādi. Viņa jau iepriekš pasaka to, ko teiks viņas Dēls, kad par svētīgiem pasludinās nabadzīgos un pazemīgos. Marija pravieto. Viņa atklāj, ka galvenais ir nevis vara, panākumi un nauda, bet kalpošana, pazemība un mīlestība. Uzlūkojot viņu godībā, saprotam, ka īstā vara pastāv kalpošanā un ka valdīt nozīmē mīlēt. “Neaizmirsīsim šo”, piekodināja Francisks, “īstā vara pastāv kalpošanā. Un tas ir ceļš uz debesīm”.

Turpinājumā pāvests mūs aicināja uzdot sev dažus jautājumus: “Vai šī pravietiskā apgriešana otrādi, ko pasludina Marija, skar manu dzīvi? Vai es ticu, ka mīlēt nozīmē valdīt un īstā vara pastāv kalpošanā? Vai es ticu, ka manas dzīves mērķis ir Debesis, paradīze, vai arī domāju tikai par šīs zemes, materiālajām lietām? Bez tam, vai vērojot notiekošo pasaulē, padodos pesimisma slazdam, vai arī, kā Jaunava, protu pamanīt to, ko dara Dievs, kurš caur lēnprātību un pazemību paveic lielas lietas?”

Noslēgumā Francisks uzsvēra, ka Marija šodien dzied slavas dziesmu cerībai un atkal iededz mūsos cerību. Viņā mēs saskatām savu ceļa mērķi. Viņa mums atklāj, ka debesis ir “pa rokai”, ja vien arī mēs nepadodamies grēkam, pazemīgi slavējam Dievu un nesavtīgi kalpojam citiem. “Nepadoties grēkam… Kāds varbūt iebildīs: «Bet, tēvs, es taču esmu vājš». Taču Kungs vienmēr ir Tev tuvu, jo Viņš ir žēlsirdīgs”, atgādināja pāvests. “Nekad neaizmirsti, kāds ir Dieva stils: tuvība, līdzjūtība, maigums. Viņš savā stilā vienmēr ir mums līdzās”. Un Marija ir mūsu Māte, kura ņem mūs pie rokas, pavada mūs ceļā uz debesu godību un aicina priecāties, domājot par paradīsi. Slavēsim Mariju ar savām lūgšanām un lūgsim pravietisku skatienu, kas spētu ieraudzīt debesis virs zemes – mudināja Francisks.

Vaticannews.va