Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Vatikāns rīko kursus biktstēviem
23.03.2023 pl. 07:20
No 20. līdz 24. martam notiek Apustuliskā Penitenciārija rīkotie kursi priesteriem un tiem, kuri drīzumā saņems Ordinācijas sakramentu. Kursu galvenie temati – indulgenču dāvana un rūpes par psiholoģisko un garīgo dimensiju.

Kursi notiek gan klātienē Romā, gan arī attālināti. Šī jau ir 33. reize. Ceturtdien to dalībniekus pieņems audiencē pāvests Francisks. “Penitenciārijs nav cietums”, atklājot tikšanos, sacīja Apustuliskā Penitenciārija reģents, poļu priesteris Kšištofs Niķels. Tas ir Romas Kūrijas vissenākais dikastērijs, kura darbība ir pievērsta Baznīcas pašai galvenajai misijai, proti, dvēseļu pestīšanai. Priesteris runāja par tā sauktā “Žēlastības un žēlsirdības tribunāla” kompetencēm un darbību. Viņš skaidroja, ka Penitenciārijs nodarbojas ar Dieva un ticīgā attiecību iekšējo lauku gan kas attiecas uz Grēksūdzes sakramenta sfēru, gan garīgo vadību.

Jēdziens “sirdsapziņas gadījumi” ietver sevī dažādas grūti definējamas problēmas – skaidroja priesteris Niķels, vienlaikus precizējot, ka Penitenciārijs piešķir dispensas, apžēlo un atbrīvo no dažādiem kanoniskajiem sodiem. Aplūkojot dažādu situāciju plašo klāstu, viņš īpaši izcēla piecus noziegumus, kas minēti pašreiz spēkā esošajā Kodeksā: Vissvētākā Sakramenta profanāciju, Grēksūdzes noslēpuma laušanu, absolūcijas piešķiršanu grēka pret sesto Dekaloga bausli līdzdalībniekam, fizisku uzbrukumu pāvestam un bīskapa konsekrēšanu bez Svētā Krēsla mandāta. Priesteris Niķels piebilda, ka nesen kanoniskajā likumdošanā tika ieviests vēl viens smags pārkāpums: mēģinājums ordinēt sievieti. Visbeidzot, viņš savā uzrunā mudināja biktstēvus sekot pāvesta Franciska daudzkārt izteiktajiem aicinājumiem grēksūdzē izturēties pret penitentu tā, kā izturas pats Kungs, proti, nevis bārt, bet būt žēlsirdīgam, iedvest paļāvību, lai tādējādi cilvēks varētu pieņemt lēmumu mainīt savu dzīvi.

Vaticannews.va
Foto: Cathopic.com/@VytasSDB