Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Kurzemes bīskapijas priesteru konference Kuldīgā
15.02.2005 pl. 14:23

Kurzemes priesteri uz kārtējo priesteru konferenci pulcējās 24. janvārī Kuldīgā. Tā jau ir tradīcija, ka konferences notiek dažādās bīskapijas draudzēs.

Tā ir iespēja priesteriem viesoties kādā draudzē, vērot – kā kalpo viņa kolēģis un iegūt jaunu pieredzi savam darbam. Arī bīskaps, apmeklējot draudzes ne tikai svētkos, var labāk iepazīties ar draudzes vajadzībām.

Šoreiz vairāk tika veltīts laiks pārrunām par instrukciju „Redemtionis sacramentum”. Prāvests Viktors Grebeško šo instrukciju bija iztulkojis no poļu valodas un nolasīja klātesošajiem.

Savukārt priesteri kopā ar bīskapu Vilhelmu Lapeli pārrunāja, kā instrukcijā minētās normas darbojas mūsu bīskapijā un kam jāpievērš uzmanība, lai priestera kalpošana pie altāra būtu atbilstoša Baznīcas prasībām.


Daži pārrunātie jautājumi:

 1. Euharistijas svinībām jābūt labi sagatavotām.
 2. Evaņģēliju drīkst lasīt tikai diakons vai priesteris.
 3. Misē sprediķo priesteris, kurš svin Sv. Misi, to nevar darīt privāta persona, vai tas, kurš necelebrē Sv. Misi.
 4. Sprediķis ir vēlams katrā Sv. Misē.
 5. Homīlijā nedrīkst pievērsties tikai politikai u.c. līdzīgām lietām.
 6. Bīskapam jārūpējas, lai viņa bīskapijā tiktu izpildīti visi priekšraksti, kas attiecas uz homīlijām, jārūpējas par to saturu.
 7. Sv. Mises laikā centrā ir galda altāris, uz kura notiek Sv. Mises Upuris.
 8. Pirms Sv. Mises jāsagatavo viss nepieciešamais liturģijai.
 9. Miera sveiciens jādod, kā teikts Romas Misālē – mērenā veidā, nestaigājot pa baznīcu, vai arī neizplūstot emocijās. Priesteris to dod pa labi un pa kreisi, bet ne vairāk, arī ticīgie pasniedz miera zīmi tikai tuvāk stāvošajiem.
 10. Tie, kuri nav pilnīgā vienotībā ar Katolisko Baznīcu var saņemt svētību – Komūnijas laikā, uzliekot labo roku uz kreisā pleca. Tā ir zīme, kas parāda cerību un velēšanos būt pilnīgā vienotībā ar Kristu un Baznīcu, tomēr priesteriem ir jāskaidro, ka svētība neatsver Sv. Komūniju.
 11. Priesteriem jāatgādina ticīgajai tautai par Grēksūdzes saņemšanu attiecīgajos liturģiskā gada laikos un jārada iespēja šo sakramentu saņemt.

Attēlā: Kurzemes priesteri kopīgā Misē 2004. g. 2. jūlijā Kurzemes jauniešu dienu laikā Kuldīgā