Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Baltajā svētdienā atvadās no Baltā tēva
05.04.2005 pl. 14:23

Dina Poriņa, Kurzemnieks.LV

Svētdien arī Kuldīgas ļaudis kopā ar ticības brāļiem un māsām visā pasaulē pieminēja mūžībā aizgājušo Romas katoļu baznīcas galvu Jāni Pāvilu II.

Kuldīgas Sv. Trīsvienības baznīca jau sestdien līdz pat vēlam vakaram pulcējusi vairākus desmitus cilvēku, kuri lūguši par pāvesta veselību, sacīja mācītājs Romans Grantovskis.

Uzzinot skumjo vēsti, garīdznieks pirms pusnakts zvanījis dievnama zvanus. Viņš ir pateicīgs pilsētas vadītājam Edgaram Zalānam, kurš izteicis draudzei līdzjūtību un atbalstījis ideju – svētdien valsts karogu virs domes nolaist pusmastā, bet Kuldīgas karogam pievienot sēru lenti.

Kuplam baznīcēnu pulkam rīta dievkalpojumā R.Grantovskis atgādināja: „Baltā tēva Jāņa Pāvila II misija bija nest mieru pasaulē tādiem līdzekļiem, kas nesagrāva nevienus citus kā tikai dvēseļu mūrus. Viņa moto bija: „Ne ar kara, bet gara spēku.”

Pāvests pilnīgi pārveidoja katolisko baznīcu, lūdzot piedošanu par krusta karu briesmām. Pasaulē, kas baidās no nāves, viņš ar savas dzīves pēdējām dienām atjaunoja kvalitatīvas nāves kultu, parādot, ka tā jāpieņem dabiski, un atgādinot ticīgajiem, kā tuvoties apsolītajam mantojumam debesīs.”

Mācītājs stāstīja, cik atzinīgi svēto vīru novērtējuši dažādu valstu vadītāji un garīdznieki, arī musulmaņi, pareizticīgie un jūdaisti, un sanākušie vārdus tvēra tādā bijībā, ka dievnamā bija dzirdami sienas pulksteņa tikšķi.

Kuldīdzniece Rita vēlāk atzina: „Pēc pāvesta ierašanās Latvijā esmu vairāk pievērsusies ticībai. Skatoties uz viņa fotogrāfiju manās mājās goda vietā, šķiet, Jānis Pāvils joprojām ir vidutājs starp Dievu un mums, parastajiem ļaudīm.”

Svētdien par pāvestu aizlūdza arī luterāņi Sv. Katrīnas un Sv. Annas baznīcā, Lipaiķu draudze Turlavā. Īpaša sēru mise katoļiem notiks Kuldīgā ceturtdien 12.00 un Alsungā piektdien 12.00.

26 gados, kamēr Jānis Pāvils II bija Romas katoļu baznīcas pāvests, viņš viesojās 129 valstīs, tikās ar 1600 politiskajiem vadītājiem, iecēla ap 200 kardinālu, par svētlaimīgajiem padarīja 1338 personas, par svētajiem iecēla 482 cilvēkus, Vatikānā noturēja vairāk nekā 1000 vispārējo audienču, kuras apmeklēja gandrīz 18 miljoni cilvēku.

Dina Poriņa, Kurzemnieks.LV