Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Aktuāli  Ignācisko klusuma rekolekciju un 2018. gada kalendārs

 

Kas ir ignāciskās klusuma rekolekcijas, un kam tās var būt noderīgas?

Pasaulē un arī Latvijā ir pazīstama dažādu rekolekciju pieredze. Viens no to veidiem ir ignāciskās rekolekcijas. To nosaukums veidots no svētā Ignācija no Lojolas – jezuītu ordeņa dibinātāja – vārda. Jau 16. gadsimtā viņš sāka vadīt šāda veida rekolekcijas un to pieredzi apkopoja rokasgrāmatā ”Garīgie vingrinājumi”. Plašākā kontekstā latīņu valodas izcelsmes vārds ”rekolekcijas” nozīmē ”savākt kopā no jauna”. Tas, ko cilvēks vēlas ”savākt kopā no jauna”, ir attiecības ar Dievu, sevi un citiem cilvēkiem.

Piedalīties rekolekcijās nozīmē izrauties no ikdienas darbiem un steigas. Ja jūsu dzīve ir spraiga un saspringta, pilna raizēm un rūpēm, tad, iespējams, jums varētu noderēt klusuma laiks, kas pavadīts lūgšanās un pārdomās. Iespējams, ka pēc šāda laika jūs mājās atgriezīsieties mierīgāks, sirdī un prātā sakārtotāks. Bet varbūt jūs vienkārši jūtat, ka vēlaties veltīt laiku Dievam un sev. Laiku, kurā lūgties un izrunāt savu dzīves stāstu, notikumus, pieredzi ar rekolekciju pavadītāju, kurš atvērti un nenosodoši ir gatavs jūs uzklausīt.

Dodoties uz šādām rekolekcijām, jūs, iespējams, varat apzināties kādas lietas, kuras jūs kavē būt laimīgam, kuras neļauj dzīvot jēgpilnu un piepildītu dzīvi. Bieži šādus jautājumus mēs izvēlamies nerisināt un izslēgt no dzīves, nododoties televizoram, datoram, darbam vai kādām citām lietām (kas pašas par sevi nav sliktas), jo pretējā gadījumā mēs nezinām, ko sagaidīt no sevis, kas var notikt ar mums un ko ar to darīt. Dodoties uz ignāciskajām klusuma rekolekcijām, jūs atstājat visas citas nodarbes uz kādu brīdi malā, ļaujot atklāties vissvarīgākajam.

Rekolekcijās pamazām norimst iekšējie trokšņi un cilvēks nostājas savas sirds un Dieva priekšā, lai atrastu un apzinātos, cik ļoti ir Dieva mīlēts un uz ko ir aicināts. Mīlestība tiek atklāta, kad mēs pieņemam to, kas mēs esam kā personības ar visu savu personīgo vēsturi. Rekolekcijās jūs varat piedzīvot Dievu, kurš jūs mīl un pavada ikdienas gaitās. Un galvenais: rekolekcijas ir laiks, lai klausītos Dievā, kurš jūs uzrunā jūsu ikdienas dzīvē un rekolekciju klusumā. Rekolekciju pavadītājs jeb vadītājs ir klātesošs, lai palīdzētu, lai jūs uzklausītu un pavadītu jūsu dzīves un garīgajā ceļojumā.

Ignāciskās klusuma rekolekcijas var būt dažāda garuma, vidēji tās ilgst 6 dienas. To pamatā ir svētā Ignācija no Lojolas ”Garīgo vingrinājumu” principi, metodes, lūgšanas un pārdomas. Šāda veida rekolekcijas ir vairāk piemērotas pieaugušajiem (no 18 gadiem) neatkarīgi no konfesionālās piederības, kuriem jau ir izveidojusies zināma dzīves pieredze un lietu uztvere. Jābūt gatavībai pavadīt laiku lūgšanā un klusumā, kaut arī var nebūt iepriekšējas lielas lūgšanu pieredzes. Ignāciskās rekolekcijas var nebūt piemērotas cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem, emocionālo nestabilitāti.

Kā norisinās ignāciskās klusuma rekolekcijas?

To laikā dalībnieki apņemas ievērot pilnīgu klusumu. Dalībnieki lūdzas ar Svēto Rakstu citātiem 3 – 5 reizes dienā apmēram 40 minūtes. Reizi dienā katrs tiekas ar savu garīgo vadītāju, pārrunā iepriekšējās dienas pieredzi un saņem ieteikumus dienas lūgšanai un pārdomām. Parasti ir iespēja piedalīties Svētajā Misē un adorācijā.

Priesteris Jānis Meļņikovs SJ


Ignācisko klusuma rekolekciju 2018. gada kalendārs

 

Rekolekciju norises datums Norises vieta, ieteicamais ziedojums Rekolekciju vadītāji, pieteikšanās
16. – 24. augusts ”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos. 180 EUR

T. Jānis Meļņikovs SJ
Tālr.  20040721

25. augusts – 1. septembris

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

M. Brigita SJE
Tālr. 29387125

  6. – 14. oktobris ”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos

M. Emanuēla SJE
Tālr. 29395168

2018. g. 1. oktobris – 2019. g. 10. maijs

Rekolekcijas ikdienā 8 mēnešu garumā. 320 EUR

T. Jānis Meļņikovs SJ
Tālr.  20040721

Atkarībā no dalībnieku skaita būs pieejami vairāki rekolekciju vadītāji. Lūdzam norādīt, ja jums ir ļoti svarīgs kāds konkrēts vadītājs. Ļoti ieteicama savlaicīga pieteikšanās. Vieta rekolekcijās tiek garantēta pēc pirmās iemaksas, kas netiek atmaksāta, ja dalībnieks no tām atsakās.

 

Piedošanas rekolekcijas ”Mīlēt un piedot”

Piedošanas rekolekcijas ir iespēja piedzīvot patiesu satikšanos ar mīlošo Dievu, lai atjaunotos Dieva bērna būtībā un spētu iet piedošanas ceļu. Tā ir tikšanās ar Dieva žēlsirdību savos visdziļākajos un intīmākajos ievainojumos: noslēgtībā, vientulībā, nesapratnē, bezcerībā, bailēs, naidā...

Šo rekolekciju mērķis ir palīdzēt pieņemt Dieva Tēva mīlestību ar miesu, psihi un dvēseli – atbildot Dieva aicinājumam, ko Viņš dāvā katram savam bērnam. Saņemt Dieva piedošanas dāvanu un spēju tajā dalīties ar citiem.

22. – 29. jūnijs Kopienas “Chemin Neuf” māja Liepājā (Atmodas bulvāris 15) M. Marija SJE, t. Tadeušs SJ Tālr. 28641172
13. – 20. jūlijs Mariāņu klostera rekolekciju māja Viļānos M. Marija SJE, t. Imants MIC Tālr. 28641172

Garīgo pavadītāju (līdzgaitnieku) sagatavošanas kursi.

Mērķis: iepazīstināt ar garīgās dzīves principiem un praksēm, lai cilvēks varētu apzināti dzīvot savu garīgo dzīvi, spētu atbalstīt un pavadīt otru cilvēku viņa/viņas garīgajā ceļā. Šī kursa ietvaros tiks sniegtas teorētiskas, praktiskas zināšanas un iemaņas, lai kļūtu par garīgo pavadītāju/ līdzgaitnieku. Laiks: 2018./2019. mācību gads. Reģistrācija un informācija pie t. Jāņa SJ, tālr. 20040721.

Formācijas kursa datumi: 

20. – 21. oktobris

24. – 25. novembris

15. – 16. decembris

Reģistrācija un informācija pa norādītajiem tālruņiem. Atkarībā no dalībnieku skaita būs pieejami vairāki rekolekciju vadītāji, lūdzam norādīt, ja jums ir ļoti svarīgs kāds konkrēts vadītājs. Savlaicīga pieteikšanās ir ļoti ieteicama un vieta tiek garantēta pēc pirmās iemaksas, kas netiek atmaksāta ja dalībnieks atsakās no rekolekcijām.