Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Aktuāli  Ignācisko rekolekciju 2019. gada kalendārs

 

Kas ir ignāciskās klusuma rekolekcijas, un kam tās var būt noderīgas?

Pasaulē un arī Latvijā ir pazīstama dažādu rekolekciju pieredze. Viens no to veidiem ir ignāciskās rekolekcijas. To nosaukums veidots no svētā Ignācija no Lojolas – jezuītu ordeņa dibinātāja – vārda. Jau 16. gadsimtā viņš sāka vadīt šāda veida rekolekcijas un to pieredzi apkopoja rokasgrāmatā ”Garīgie vingrinājumi”. Plašākā kontekstā latīņu valodas izcelsmes vārds ”rekolekcijas” nozīmē ”savākt kopā no jauna”. Tas, ko cilvēks vēlas ”savākt kopā no jauna”, ir attiecības ar Dievu, sevi un citiem cilvēkiem.

Piedalīties rekolekcijās nozīmē izrauties no ikdienas darbiem un steigas. Ja jūsu dzīve ir spraiga un saspringta, pilna raizēm un rūpēm, tad, iespējams, jums varētu noderēt klusuma laiks, kas pavadīts lūgšanās un pārdomās. Iespējams, ka pēc šāda laika jūs mājās atgriezīsieties mierīgāks, sirdī un prātā sakārtotāks. Bet varbūt jūs vienkārši jūtat, ka vēlaties veltīt laiku Dievam un sev. Laiku, kurā lūgties un izrunāt savu dzīves stāstu, notikumus, pieredzi ar rekolekciju pavadītāju, kurš atvērti un nenosodoši ir gatavs jūs uzklausīt.

Dodoties uz šādām rekolekcijām, jūs, iespējams, varat apzināties kādas lietas, kuras jūs kavē būt laimīgam, kuras neļauj dzīvot jēgpilnu un piepildītu dzīvi. Bieži šādus jautājumus mēs izvēlamies nerisināt un izslēgt no dzīves, nododoties televizoram, datoram, darbam vai kādām citām lietām (kas pašas par sevi nav sliktas), jo pretējā gadījumā mēs nezinām, ko sagaidīt no sevis, kas var notikt ar mums un ko ar to darīt. Dodoties uz ignāciskajām klusuma rekolekcijām, jūs atstājat visas citas nodarbes uz kādu brīdi malā, ļaujot atklāties vissvarīgākajam.

Rekolekcijās pamazām norimst iekšējie trokšņi un cilvēks nostājas savas sirds un Dieva priekšā, lai atrastu un apzinātos, cik ļoti ir Dieva mīlēts un uz ko ir aicināts. Mīlestība tiek atklāta, kad mēs pieņemam to, kas mēs esam kā personības ar visu savu personīgo vēsturi. Rekolekcijās jūs varat piedzīvot Dievu, kurš jūs mīl un pavada ikdienas gaitās. Un galvenais: rekolekcijas ir laiks, lai klausītos Dievā, kurš jūs uzrunā jūsu ikdienas dzīvē un rekolekciju klusumā. Rekolekciju pavadītājs jeb vadītājs ir klātesošs, lai palīdzētu, lai jūs uzklausītu un pavadītu jūsu dzīves un garīgajā ceļojumā.

Ignāciskās klusuma rekolekcijas var būt dažāda garuma, vidēji tās ilgst 6 dienas. To pamatā ir svētā Ignācija no Lojolas ”Garīgo vingrinājumu” principi, metodes, lūgšanas un pārdomas. Šāda veida rekolekcijas ir vairāk piemērotas pieaugušajiem (no 18 gadiem) neatkarīgi no konfesionālās piederības, kuriem jau ir izveidojusies zināma dzīves pieredze un lietu uztvere. Jābūt gatavībai pavadīt laiku lūgšanā un klusumā, kaut arī var nebūt iepriekšējas lielas lūgšanu pieredzes. Ignāciskās rekolekcijas var nebūt piemērotas cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem, emocionālo nestabilitāti.

Kā norisinās ignāciskās klusuma rekolekcijas?

To laikā dalībnieki apņemas ievērot pilnīgu klusumu. Dalībnieki lūdzas ar Svēto Rakstu citātiem 3 – 5 reizes dienā apmēram 40 minūtes. Reizi dienā katrs tiekas ar savu garīgo vadītāju, pārrunā iepriekšējās dienas pieredzi un saņem ieteikumus dienas lūgšanai un pārdomām. Parasti ir iespēja piedalīties Svētajā Misē un adorācijā.

Priesteris Jānis Meļņikovs SJ


Ignācisko klusuma rekolekciju 2019. gada kalendārs

 

Rekolekciju norises datums Norises vieta, ieteicamais ziedojums Rekolekciju vadītāji, pieteikšanās

21. – 31. augusts

Rekolekciju mājā Jūrmalā, Dzintaros

m. Brigita 29387125

Atkarībā no dalībnieku skaita būs pieejami vairāki rekolekciju vadītāji. Lūdzam norādīt, ja jums ir ļoti svarīgs kāds konkrēts vadītājs. Ļoti ieteicama savlaicīga pieteikšanās. 

Piedošanas rekolekcijas ”Mīlēt un piedot”

Piedošanas rekolekcijas ir iespēja piedzīvot patiesu satikšanos ar mīlošo Dievu, lai atjaunotos Dieva bērna būtībā un spētu iet piedošanas ceļu. Tā ir tikšanās ar Dieva žēlsirdību savos visdziļākajos un intīmākajos ievainojumos: noslēgtībā, vientulībā, nesapratnē, bezcerībā, bailēs, naidā...

Šo rekolekciju mērķis ir palīdzēt pieņemt Dieva Tēva mīlestību ar miesu, psihi un dvēseli – atbildot Dieva aicinājumam, ko Viņš dāvā katram savam bērnam. Saņemt Dieva piedošanas dāvanu un spēju tajā dalīties ar citiem.

26. jūlijs – 2. augusts Liepājā. m. Marija 28641172