Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Kas ir ignāciskās klusuma rekolekcijas un kam tās var būt noderīgas?
03.01.2017 pl. 15:16
Pasaulē un arī Latvijā ir pazīstama dažādu rekolekciju pieredze. Viens no to veidiem ir ignāciskās rekolekcijas. To nosaukums veidots no svētā Ignācija no Lojolas – jezuītu ordeņa dibinātāja – vārda.

Jau 16. gadsimtā viņš sāka vadīt šāda veida rekolekcijas un to pieredzi apkopoja rokasgrāmatā ”Garīgie vingrinājumi”. Plašākā kontekstā latīņu valodas izcelsmes vārds ”rekolekcijas” nozīmē ”savākt kopā no jauna”. Tas, ko cilvēks vēlas ”savākt kopā no jauna”, ir attiecības ar Dievu, sevi un citiem cilvēkiem.

Piedalīties rekolekcijās nozīmē izrauties no ikdienas darbiem un steigas. Ja jūsu dzīve ir spraiga un saspringta, pilna raizēm un rūpēm, tad, iespējams, jums varētu noderēt klusuma laiks, kas pavadīts lūgšanās un pārdomās. Iespējams, ka pēc šāda laika jūs mājās atgriezīsieties mierīgāks, sirdī un prātā sakārtotāks. Bet varbūt jūs vienkārši jūtat, ka vēlaties veltīt laiku Dievam un sev. Laiku, kurā lūgties un izrunāt savu dzīves stāstu, notikumus, pieredzi ar rekolekciju pavadītāju, kurš atvērti un nenosodoši ir gatavs jūs uzklausīt.

Dodoties uz šādām rekolekcijām, jūs, iespējams, varat apzināties kādas lietas, kuras jūs kavē būt laimīgam, kuras neļauj dzīvot jēgpilnu un piepildītu dzīvi. Bieži šādus jautājumus mēs izvēlamies nerisināt un izslēgt no dzīves, nododoties televizoram, datoram, darbam vai kādām citām lietām (kas pašas par sevi nav sliktas), jo pretējā gadījumā mēs nezinām, ko sagaidīt no sevis, kas var notikt ar mums un ko ar to darīt. Dodoties uz ignāciskajām klusuma rekolekcijām, jūs atstājat visas citas nodarbes uz kādu brīdi malā, ļaujot atklāties vissvarīgākajam.

Rekolekcijās pamazām norimst iekšējie trokšņi un cilvēks nostājas savas sirds un Dieva priekšā, lai atrastu un apzinātos, cik ļoti ir Dieva mīlēts un uz ko ir aicināts. Mīlestība tiek atklāta, kad mēs pieņemam to, kas mēs esam kā personības ar visu savu personīgo vēsturi. Rekolekcijās jūs varat piedzīvot Dievu, kurš jūs mīl un pavada ikdienas gaitās. Un galvenais: rekolekcijas ir laiks, lai klausītos Dievā, kurš jūs uzrunā jūsu ikdienas dzīvē un rekolekciju klusumā. Rekolekciju pavadītājs jeb vadītājs ir klātesošs, lai palīdzētu, lai jūs uzklausītu un pavadītu jūsu dzīves un garīgajā ceļojumā.

Ignāciskās klusuma rekolekcijas var būt dažāda garuma, vidēji tās ilgst 6 dienas. To pamatā ir svētā Ignācija no Lojolas ”Garīgo vingrinājumu” principi, metodes, lūgšanas un pārdomas. Šāda veida rekolekcijas ir vairāk piemērotas pieaugušajiem (no 18 gadiem), neatkarīgi no konfesionālās piederības, kuriem jau ir izveidojusies zināma dzīves pieredze un lietu uztvere. Jābūt gatavībai pavadīt laiku lūgšanā un klusumā, kaut arī var nebūt iepriekšējas lielas lūgšanu pieredzes. Ignāciskās rekolekcijas var nebūt piemērotas cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem, emocionālo nestabilitāti.

Kā norisinās ignāciskās klusuma rekolekcijas?

To laikā dalībnieki apņemas ievērot pilnīgu klusumu. Dalībnieki lūdzas ar Svēto Rakstu citātiem 3 – 5 reizes dienā apmēram 40 minūtes. Reizi dienā katrs tiekas ar savu garīgo vadītāju, pārrunā iepriekšējās dienas pieredzi un saņem ieteikumus dienas lūgšanai un pārdomām. Parasti ir iespēja piedalīties Svētajā Misē un adorācijā.

Priesteris Jānis Meļņikovs SJ

Ignācisko klusuma rekolekciju 2017. gada kalendārs

Rekolekciju norises datums Norises vieta Rekolekciju vadītāji

4. – 11. februāris

Ignāciskās klusuma rekolekcijas.

 

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

M. Emanuēla SJE,
t. Aļģimants SJ.
Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29395168.

17. – 19. marts

Nedēļas nogales rekolekcijas:

”Caur tuksnesi ejot”. Sv. Rakstu Izceļošanas grāmatas gaismā skatīsimies uz savas dzīves tuksnešiem, meklēsim spēku Dievā tos pārvarēt un tajos mācīties jaunu dzīves pieredzi.

 

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

 

M. Emanuēla SJE.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29395168

23. – 29. aprīlis

Ignāciskās klusuma rekolekcijas.

 

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

 

M. Brigita SJE .

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29387125.

15. – 20. maijs

Deju rekolekcijas ar garīgo vadību.

 

Lietuva, Guronis rekolekciju māja.

 

M. Diāna OP, m. Emanuēla SJE.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 26177063.

25. jūnijs – 1. jūlijs

Ignāciskās klusuma rekolekcijas (poļu un krievu valodā).

 

Betānijas dominikāņu māsu rekolekciju māja. Rīgā, Mārupē.

 

M. Marija SJE, t. Tadeušs SJ.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 28641172.

16. jūnijs – 16. jūlijs

30 dienu ignāciskie ”Garīgie vingrinājumi”. Viss sv. Ignācija ”Garīgo vingrinājumu” cikls – 4 lūgšanu nedēļas.

Starptautiska grupa – latvieši un lietuvieši. Nepieciešama iepriekšēja (nedēļas) ignācisko rekolekciju pieredze.Var pieteikties arī uz 6 – 8 dienu rekolekcijām šajā laikā.

 

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

 

M. Emanuēla SJE, t. Aļģimants SJ.

 Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29395168.

9. – 16. jūlijs

Individuāli vadītas ignāciskās klusuma rekolekcijas.

 

Dzintaru rekolekciju māja.

 

M. Brigita SJE, t. Jānis SJ.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29387125.

24. – 31. jūlijs

Individuāli vadītas ignāciskās klusuma rekolekcijas.

 

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

 

M. Brigita SJE, t. Jānis SJ.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29387125.

28. jūlijs – 4. augusts Piedošanas rekolekcijas ”Mīlēt un piedot”.

Ieteicama ignācisko rekolekciju pieredze un iemaņas lūgšanā ar Svētajiem Rakstiem.

 

Mariāņu klostera rekolekciju māja Viļānos.

 

Organizē ”Labā Samarieša apvienība”, m. Marija SJE, t. Imants MIC.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 28641172.

31. jūlijs  – 6. augusts

Tematiskās ignāciskās klusuma rekolekcijas: ”Sekot Kristum mūsdienu pasaulē”

 

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

 

M. Emanuēla SJE, t. Mindaugs SJ.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29395168.

16. – 23. augusts

Ignāciskās klusuma rekolekcijas.

 

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

 

M. Brigita SJE, t. Aļģimants SJ.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29387125.

25. – 30. augusts

Ignāciskās klusuma rekolekcijas: ”Sākums un pamats”. ”Garīgo vingrinājumu” cikla 1. daļa.

 

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

 

T. Mindaugs SJ, m. Emanuēla SJE, m. Marija SJE.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29395168.

2. – 10. septembris

Tematiskās ignāciskās klusuma rekolekcijas pēc svētā Marka evaņģēlija.

Krievu valodā ar tulkojumu latviski, ja nepieciešams.

 

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

 

T. Mihailo Stančišins SJ no Ukrainas, m. Emanuēla SJE, m. Brigita SJE.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29395168.

7. – 14. oktobris

Individuāli vadītas ignāciskās klusuma rekolekcijas.

 

”Dzīvības Mātes institūta” rekolekciju mājā Sarkaņos.

 

M. Emanuēla SJE, t. Jānis SJ.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29395168.