Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Sinode: Vai šodien priesteri nejūtas noguruši?
13.10.2005 pl. 11:33

Bīskapu Sinodes 13. sesijā Sarajevas arhibīskaps kardināls Vinko Puljičs runāja par ticīgo atbildības un dievbījības veicināšanu draudzes dzīvē.

Šodien, šķiet, ka daudzi priesteri jūtas noguruši. Viņi pastorālo darbu veic bez entuziasma un prieka. Kā jaunieši var kļūt par priesteriem, ja savā ceļā satiek pārgurušus, vienaldzīgus un noskumušus prāvestus? Vai draudžu gani ir spiesti celebrēt trīs Mises dienā? – jautā Bosnijas un Hercegovinas Bīskapu konferences vadītājs.

Daudzi priesteri savu misiju uzskata par ikdienas darbu, kas, diemžēl, nenes vēlamos rezultātus. Kardināls uzskata, ka noguris priesteris var pazaudēt sava aicinājuma un misijas nozīmi. To atgūt varam lūgšanā un Vissvētākā Sakramenta adorācijā. Ir nepieciešams labi sagatavoties Svētās Mises svinēšanai. Euharistija ir pateicība par Kristus Vārda un Miesas galdu, par vienību starp Dievu un cilvēku.

Euharistijā mēs sasniedzam garīgās dzīves un ticības briedumu. Kardināls atgādināja, ka Kristus mums uzticēja uzdevumu lūgties par aicinājumiem. Referents pasvītroja, ka katra aicinājuma sākums rodams tieši ģimenē. Baznīca kā liela ģimene ir ne tikai aicinājumu skola, bet arī vieta, kur tiek glabāts vislielākais dārgums. Jaunieši, kuri apzinās tā vērtību, izvēlas priesterības ceļu – teica kardināls Vinko Puljičs.

RadioVaticana.org