Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Zīmējot mēs sarunājamies. Dievs ievelk svītriņu. Es pievelku svītriņu.
24.12.2005 pl. 11:34

22. decembrī Liepājas katoļu pamatskolā ar Ziemassvētku uzvedumu „Zīmējumi laika upē” noslēdzās mācību pusgads.

Uzvedumā tika saliktas kā lielā kolāžā katras klases sarakstītās pasakas, sākot ar sešgadniekiem, kas sacerēja pasaku „Kā padarīt laimīgas rotaļlietas?”, kā arī no pirmās līdz devītajai klasei, katrai bija pasaka ar savu tematiku, bet ar vienu moto: „kā padarīt laimīgu…kokus, putnus, pasauli, mammu, tēti un sevi”.

Šos literāros darbus jaunie literāti sāka gatavot jau novembrī, ar kulmināciju šī vakara uzvedumā, kur šie darbi prezentējās vienā saliedētā veselumā, izceļot skolēnu spēju daudzpusību: saplūstot vienotā dejas ritmā, zvanu kora skaņā- ieskandinot uzticēto zvanu īstajā taktī, pantomīmā un aktieriskajā saspēlē.

Jaunieši, iesākot uzvedumu, skatītājus ieveda laika upes gaisotnē ar vārdiem, ka Pasaule ir pilna ar zīmējumiem. Lai kur mēs neraudzītos, varam atrast Dieva un cilvēka rokas rakstītas zīmes.

Mēs katrs atrodamies kāda zīmējuma vidū. Zīmējuma, kuru veido divi autori - Dievs un es pats.

Tas ir ļoti interesants zīmējums, un tā tapšana ir vienmēr aizraujoša.

Zīmējot mēs sarunājamies. Dievs ievelk svītriņu. Es pievelku svītriņu. Dievs kaut ko uzraksta un skatās, ko es tam pierakstīšu klāt. Tā ir mūsu saruna.

Arī šovakar mēs zīmējam. Visi kopā.

Zīmējam sevi, skolu, pilsētu, savus draugus.

Un top pasaka. Pasaka par mums pašiem šai pasaulē un laikā, kad adventa vainagā jau deg četras liesmiņas, un Ziemassvētku brīnums ir tuvu.

Noslēdzot Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis teica, ka ikgadu apbrīno skolotāju un skolēnu spējas, bet šoreiz šķiet paši sevi pārspējuši.

Īpašs paldies direktorei Ivetai Kalniņai, skolotājām, skolotājiem, klostermāsām un kapelānam. Katram bija liels prieks, tētim, mammai, omītei, kas šeit ir klāt, redzot savus bērnus, kā viņi uzstājas. Tas jau ir īpaši, ka prot runāt, dziedāt, kustēties un dejot, bet viņi mācēja šīs visas lietas kopā izdarīt. Un, tas jau ir ļoti daudz

Ziemassvētkos izmanto simbolu gaisma, kas ir Jēzus, kura priekšā atkāpjas tumsa un naids. Bīskaps novēlēja, lai šie ziemassvētki mums katram ir tādi, kas mūs katru dara arvien priecīgāku un laimīgāku baznīcā, nesot šo prieku visai pasaulei.

Andris Vasiļevskis, RTI

  • Attēlu galerija •
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)