Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Baznīca svin: Svētās ģimenes svētki (30.decembris)
30.12.2005 pl. 12:03

Dievs, kas esi katras auglības avots debesīs un virs zemes, Tēvs, kas esi Mīlestība un Dzīvība, liec, lai caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu, dzimušu no sievietes, un caur Svēto Garu, dievišķās mīlestības dāvātāju, katra ģimene uz šīs zemes kļūst par patiesu dzīvības un mīlestības svētnīcu paaudzēm, kas nemitīgi atjaunojas.

Lai Tava žēlastība virza laulāto domas un darbus uz arvien lielāku viņu ģimeņu labumu, lai mīlestība, sakramentu žēlastības stiprināta, ir spēcīgāka par katru vājumu un grūtību brīdi. Un lai Baznīca spēj auglīgi piepildīt savu misiju ģimenēs un caur ģimenēm! Amen.

Jānis Pāvils II

Svētais Jānis Hrizostoms (ap 345 – 407), Antiohijas bīskaps, vēlāk Konstantinopoles bīskaps, Baznīcas Doktors    

„Cilvēks saistīsies ar savu sievu, un viņi abi būs viena miesa” (Mt 19:5)

Kas tev ir jāsaka savai sievai? Ar lielu maigumu viņai saki: „Es tevi izvēlējos, es tevi mīlu, mīlu vairāk par savu paša dzīvi. Pašreizējā eksistence nav nekā vērta, tādēļ manas lūgšanas, ilgas un visa mana darbība veltīta tam, lai mums ir dots pavadīt šo dzīvi tā, lai mēs būtu vienoti arī nākamajā dzīvē – vairs bez kādām bailēm par šķiršanos. Laiks, ko mēs dzīvojam, ir īss un trausls. Ja mums ir dots patikt Dievam šajā dzīvē, tad būsim mūžīgi kopā ar Kristu un viens ar otru bezgalīgā laimē. Tava mīlestība mani ielīksmo vairāk par jebko citu, un man nebūtu nepanesamākas nelaimes, kā būt šķirtam no tevis. Ja man nāktos visu pazaudēt, kļūt nabagākam par pēdējo ubagu, šķērsot briesmīgāko postu un panest jebko, visu es pacietīšu, kamēr tava mīlestība uz mani pastāvēs.”

Un apstiprini savus vārdus ar rīcību. Parādi savai sievai, cik ļoti tu novērtē dzīvi kopā ar viņu un ka viņas dēļ tev vairāk tīk būt mājās un nevis uz laukuma. Mīli savu sievu vairāk par visiem draugiem un pat par bērniem, kurus viņa tev devusi; un mīli bērnus viņas dēļ.

Lūdzieties kopā! Ejiet uz baznīcu un pārrunājiet viens ar otru – lai vīrs prasa sievai un sieva lai prasa vīram, kas tika runāts vai lasīts. Mācieties Dieva bijību; un viss pārējais plūdīs kā no avota, un jūsu mājas piepildīsies neskaitāmiem labumiem.

Ilgosimies pēc nezūdošiem labumiem, un arī pārējā mums netrūks. „Meklējiet vispirms debesu Valstību,” saka Evaņģēlijs, „un viss cits jums tiks dots līdz ar to.” (Mt 6:33).

Sadarbībā ar