Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Izgaismoja Vārkavas katoļu baznīcu
02.06.2008 pl. 08:02

10. maijā Preiļu rajonā atklāja Vārkavas katoļu baznīcas izgaismošanas projektu. Svētku dievkalpojumu vadīja Vārkavas un Jasmuižas draudzes prāvests Onufrijs Pujats.

Pēc tam visi pulcējās baznīcas dārzā, lai, Aglonas bazilikas kora dziedājumu pavadīti, pateiktos Vārkavas baznīcas izgaismotājiem.

Vārkavas pagasta padomes priekšsēdētājs Arturs Štagars uzsvēra, ka dievnama izgaismošanas akcijā piedalījusies Vārkavas pagasta padome, Vārkavas novada dome, Vārkavas vidusskolas skolotāji, “Hipotēku banka”, z/s “Dolgi-Bors” un daudzi draudzes ticīgie. Viņš, būdams elektriķis, vēlējies turpināt sava tēva Ludviga Štagara aizsākto Vārkavas dievnama elektrifikācijas darbu, jo izgaismots dievnams mudinās cilvēkus biežāk sirdis un lūgšanas pacelt pie Dieva.

Daudzi ciemiņi pateicās O. Pujatam, A. Štagaram un vārkaviešiem par ievērības cienīgo projektu, jo ne katra lauku draudze var lepoties ar apgaismotu baznīcu. Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs teica, ka novada dome izgaismojusi Preiļu baznīcu un šogad tiks izgaismots arī Jasmuižas dievnams Aizkalnes pagastā.

Arturs Štagars “Latgales Laikam” pastāstīja, ka baznīcas dārzā uzstādīti 15 prožektori, kas apgaismo dievnamu un krucifiksu baznīcas dārzā, savukārt uz priestera mājām aizejošais ceļš izgaismots ar dārza laternām. Nocirsti vecie, cilvēkus apdraudējušie koki un sastādīta jaunaudze.