Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Vēstījumi

Kard. Klaudio Hummesa vēstījums Arsas prāvesta svētkos
04.08.2008 pl. 19:00

Godinot svētā Jāņa Vianeja piemiņu viņa liturģiskajos svētkos, 4. augustā, Klēra kongregācijas prefekts, kardināls Klaudio Hummess apliecina, ka viņa dzīves piemēram ir liela nozīme arī mūsdienās.

Svētais Jānis Vianejs dzīvoja XVIII un XIX gadsimtu mijā. Savu priesteriskā kalpojuma laiku viņš pavadīja nelielā Francijas pilsētciematā Arsā un tāpēc vēl biežāk nekā vārdā un uzvārdā, tiek saukts par Arsas prāvestu.

„Baznīca šodien zina, ka pastāv misionārā neatliekamība iet ne tikai „pie tautām”, bet arī tur, kur kristīgā ticība ir sludināta jau gadsimtiem ilgi,” vēstījumā Arsas prāvesta svētkos saka kardināls Hummess. Viņš turpina: „šodien ir jāveic misija tai ganāmpulkā, kura locekļus paši esam kristījuši, bet kurus dažādu apstākļu dēļ mums nav izdevies pietiekami labi evaņģelizēt, vai arī, tie ir zaudējuši sākotnējo dedzību un attālinājušies.”

Klēra kongregācijas prefekts norāda, ka arī postmodernā kultūra, būdama relatīviska un agnostiska sekularizētās sabiedrības kultūra, atstāj spēcīgu ietekmi uz daudzu mūsdienu cilvēku ticību.

Turpinot vēstījumu, kardināls atgādina, ka Baznīca jau pēc savas dabas ir misionāra. Tā apzinās, ka nedrīkst palikt inerta un aprobežoties vienīgi ar to cilvēku pieņemšanu un evaņģelizāciju, kas to uzmeklē dievnamos un kristīgajās kopienās. Ir jāceļas un jāiet tur, kur dzīvo un strādā cilvēki. Ir jāiet pie visiem. Cilvēki ir jāuzmeklē uzņēmumos, organizācijās, institūcijās un visās citās sabiedrības kopienās. Šo misiju veikt ir aicināti visi ekleziālās kopienas locekļi – Baznīcas klēram piederīgie, reliģiskie un laji.

Arsas prāvesta svētkos kardināls Hummess īpaši vēršas pie priesteriem. Viņš uzsver, ka no priesteru rīcībspējas ir atkarīga visas Baznīcas rīcībspēja. Tāpēc Klēra kongregācijas prefekts novēl, lai priesteri pieaugtu gara bagātībā, būtu dinamiski, pastorālās un misionārās iedvesmas pilni, un ietu tautas vidū. Bez priesteru apņēmības „doties dziļāk” – „cilvēku zvejā”, uz kuru aicina pats Kristus, nebūs iespējams veikt Baznīcas misiju nedz „pie tautām”, nedz arī tur, kur evaņģelizācija jau ir veikta daudzus gadsimtus.

Dienā, kas ir veltīta priesteru debesīgā aizbildņa, svētā Jāņa Vianeja piemiņai, kardināls Hummess apliecina Baznīcas uzticību priesteriem. Neraugoties uz viņu cilvēciskajām vājībām un ierobežojumiem, daudzi priesteri ik dienas savu dzīvi veltī Dieva valstības sludināšanai. Kardināls atzīst arī, ka, diemžēl, ir daži priesteri, kas smagi grēko. Baznīca cenšas, lai tiktu mazināts viņu paveiktais ļaunums. No otras puses, tā priecājas un ir lepna par tiem saviem priesteriem, kas dzīvo saskaņā ar Evaņģēliju un veic daudz labu darbu.

Atbildīgais par Baznīcas klēra darbību pasaulē, kardināls Klaudio Hummess vēstījumā atgādina, ka šī gada oktobrī Romā notiks Bīskapu sinode par Dieva Vārdu. Tai gatavojoties, viņš mudina visus priesterus veikt aktīvu misiju, ejot pie cilvēkiem.