Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Birmingema: kardināla Džona Henrija Ņūmena beatifikācijas svinības (video)
20.09.2010 pl. 11:45

Benedikta XVI vizītes Lielbritānijā pēdējās dienas galvenie pasākumi bija Svētā Mise Birmingemā un kardināla Džona Henrija Ņūmena (1801-1890) beatifikācijas svinības.

„Kardināla Ņūmena moto Cor ad cor loquitur (Sirds uzrunā sirdi) atklāj mums viņa izpratni par kristīgo dzīvi kā aicinājumu uz svētumu”, sacīja pāvests, pasvītrojot, ka katra cilvēka sirdī mīt dziļas ilgas pēc vienotības ar Dievu. Svētdienas rītā Svētais tēvs, atvadījies no apustuliskās nunciatūras Londonā personāla, ar helikopteru devās uz 150 km attālo Birmingemas pilsētu. Tā ir daudznacionāla un multikulturāla pilsēta, kurā dzīvo viens miljons iedzīvotāju. Arhidiecēzes teritorijā dzīvo vairāk nekā 5 miljoni cilvēku, no kuriem nepilni 300 tūkstoši ir katoļi. Pāvestu sagaidīja vietējais arhibīskaps Bernards Longlejs un pilsētas mērs. Euharistijas svinības notika Koftonas parkā. Uz tām pulcējās 70 tūkstoši ticīgo. Balstoties uz kardināla Ņūmena mācību, Benedikts XVI klātesošajiem atgādināja, ka ir ļoti svarīgi, lai kristieši labi pazītu savu ticību.

Homīlijā pāvests norādīja uz trīs iemesliem, kāpēc ticīgie tik kuplā skaitā no visas Lielbritānijas, Īrijas un pat citām valstīm šodien pulcējās kopā Koftonas parkā uz viņa vadītajām Euharistijas svinībām. Pirmkārt, tāpēc, ka tā ir svētdiena, tātad, Kunga diena. Šajā dienā Kristus uzvarēja nāvi, piecēlās augšā no kapa un uz visiem laikiem izmainīja vēstures gaitu. Viņš dāvāja mums jaunu dzīvi un jaunu cerību. Tāpēc kristieši visā pasaulē sanāk kopā, lai pagodinātu Dievu un pateiktos Viņam par brīnumdarbiem. Otrkārt, šī diena ir nozīmīga britu tautai. Tā piemin pirms 70 gadiem notikušo smago cīņu pret nacistu režīmu. Pāvests atgādināja, ka arī pats piedzīvoja ciešanas šī režīma valdīšanas laikā Vācijā. Norādīja, ka tagad atceramies „ar kaunu un šausmām”, cik daudz mirušo un cik lielu iznīcību nes sev līdzi karš. Šajā sakarā viņš mudināja katru atjaunot savu apņemšanos darīt visu iespējamo, lai veicinātu mieru un izlīgšanu. Treškārt, ticīgie 19. septembrī pulcējās Birmingemā uz Benedikta XVI vadīto dievkalpojumu, lai piedalītos kardināla Ņūmena beatifikācijas svinībās.

Anglija var lepoties ar daudziem svētajiem mocekļiem, kuri drosmīgi liecināja par Kristu un ar savu piemēru iedvesmoja ticīgos gadu simteņu garumā. Šodien Baznīca piemin kardināla Ņūmena nopelnus. Viņam nevajadzēja izliet savas asinis, taču atstāja spožu liecību ar savu priesterisko kalpošanu, mācību un rakstiem – norādīja pāvests. Ņūmens bija mācīšanas cēlās tradīcijas turpinātājs, izcēlās ar dziļu gudrību un lielu mīlestību uz Kungu. Viņa atstātais mantojums nesa un turpina nest bagātus svētuma augļus. Jaunais svētīgais māca, ka mūsu kristīgā dzīve ir nekas cits kā aicinājums uz svētumu. To īstenojam, pateicoties lūgšanai – nemitīgai draudzības saiknei ar Kungu. Ja esam uzticīgi lūgšanai, tad mēs pakāpeniski pārveidojamies un kļūstam par pilnīgu Dieva attēlu – atgādināja Benedikts XVI. Ņūmena vērība ticības un prāta attiecībām, reliģijas vitālajai nozīmei sabiedrībā un plašām perspektīvām atvērtas izglītības nepieciešamībai bija būtiski nozīmīga ne tikai Anglijai, bet turpina joprojām iedvesmot un apgaismot daudzus visā pasaulē.

Pāvests īpaši uzsvēra jaunā svētīgā ieguldījumu izglītības jomā. Viņš darīja visu, lai šajā laukā ietilptu ne tikai intelektuālā, bet arī morālā un reliģiskā formācija. Savā mācībā atgādināja, ka ticīgajiem lajiem pienākas labi pazīt savu reliģiju. Ņūmens bija arī izcils dvēseļu gans. Viņš bija slimniekiem, trūkumcietējiem un ieslodzītajiem tuvs priesteris. Mācīja, ka priesteri nav eņģeļi. Viņi ir tikai cilvēki. Pēc nāves no izcilā teologa un dvēseļu gana ieradās atvadīties daudzi tūkstoši cilvēku. Kopš tā laika pagājuši 120 gadi. Cilvēki kuplā skaitā atkal pulcējās uz viņa beatifikācijas svinībām. Pēc tam, kad Benedikts XVI nolasīja beatifikācijas formulu, tādējādi pasludinot Ņūmenu par svētīgu, Koftonas parku pāršalca skaļi aplausi.

Par jaunā svētīgā piemiņas dienu izvēlēts 9. oktobris. Tieši šajā datumā, 1846. gadā, slavenais anglikāņu teologs konvertējās katolicismā. Svētās Mises laikā Benedikts XVI izmantoja viņa personīgo biķeri. Euharistijas svinību noslēgumā pāvests vadīja mariānisko lūgšanu „Kunga eņģelis”. Atgādināja, ka kardināls Ņūmens bija liels Dievmātes godinātājs. Gan savu nodibināto Oratoriju veltīja Bezvainīgajai Ieņemšanai, gan arī Īrijas Katoļu Universitāti novēlēja Marijas, kura ir Sedes sapientiae (Gudrības sēdeklis), aizbildniecībai. Sava Dēla Māti Dievs bija apveltījis ar ārkārtējām žēlastībām. Tāpēc mēs viņu šodien godinām. Tieši tādēļ, ka Viņa bija visciešākām saitēm vienota ar Jēzu, mēs ik dienas steidzamies pie Viņas un lūdzam Viņas aizbildniecību savās vajadzībās.

Radiovaticana.org

 

Video: pāvests beatificē kardinālu Džonu Henriju Ņūmenu