Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Iesvēta izremontētās Jaunbornes baznīcas iekštelpas
12.12.2012 pl. 12:14
Otrajā Adventē, 9.decembrī, Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis savā pirmā vizitācijā Daugavpils novadā iesvētīja izremontētās Jaunbornes baznīcas iekštelpas.

Jaunbornes baznīca atrodas pierobežā Salienas pagastā, tāpēc bīskaps bija patīkami pārsteigts, ka ticīgie viņu uzņēma pārpildītā baznīcā.

Bīskapu jau pie durvīm sagaidīja draudzes pārstāvji ar sālsmaizi, tad pēc kopīgas lūgšanas un Svēto Rakstu apceres E. Pavlovskis aicināja piedzīvot Adventa – Dieva piedzimšanas gaidīšanas – īsto prieku, nepazaudēt to, skatoties televizoru, apmeklējot skaļus pasākumus, iestigstot materiālajā pasaulē. Viņš Jaunbornes draudzes ticīgajiem (Jaunbornes baznīcu apmeklē galvenokārt Salienas, Vecsalienas un Kaplavas iedzīvotāji) un prāvestam Janušam Bulašam pateicās par to, ka viņi mīl baznīcu un ka prot sadarboties ar Daugavpils novada domi un Salienas pagasta pārvaldi. To pierāda nokrāsotās sienas, ierīkotā centrālā apkure un no jauna uzklātā ozolkoka grīda.

Šogad remontu lielākais mecenāts bija Krāslavas novada Kaplavas pagasta uzņēmējs E.Baranovskis un Daugavpils novada dome un Salienas pagasta pārvalde. Bīskaps uzņēmējam pateicās, davājot Svētās ģimenes svētbildi. Savukārt Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska pašvaldības Atzinības rakstu pasniedza draudzes priekšniecei Terēzijai Udrei, kura dienu dienā rūpējas, lai baznīcā būtu silti un tīrs, un altāri būtu ietērpti ziedos.

Kā pastāstīja E.Baranovskis, Jaunbornes baznīcā ir gājuši viņa vectēvi, to apmeklē vecāki, kuri visu mūžu nostrādāja par skolotājiem Salienas vidusskolā. Lieli baznīcā gājēji ir arī viņa uzņēmumā strādājošie. „Visi ticīgie ir pelnījuši sakoptu, skaistu baznīcu. Turklāt man pašam ir prieks, ja varu palīdzēt, atbalstīt,” teica uzņēmējs. Arī Terēzijai Udrei Jaunbornes dievnams ir kā mājas – viņas vecvectēvs savulaik atbalstīja baznīcas celtniecību, viņa pati šeit kristīta. Terēzija uzsvēra: „Cilvēks nevar dzīvot bez baznīcas, Dievs mūs dievnamā dziedina, stiprina, nomazgā baltus.” 

Tikmēr bīskapu ar pirmo vizitāciju sveica Salienas vidusskolas vokālais ansamblis, Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore, Izglītības pārvaldes vadītāja, Salienas pagasta pārvaldes vadītājs, Salienas vidusskolas direktore Antoņina Redkova, kā arī bērni un ticīgie.

Latgaleslaiks.lv
Foto: Egita T. Jonāne

Foto: Jaunbornes Sv. Krusta atrašanas katoļu baznīca 2009.g. vasarā (Vietas.lv)