Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Vēstījumi

Benedikta XVI vēstījums Pasaules Sociālo komunikāciju dienā
24.01.2013 pl. 20:53
„Sociālie tīkli – patiesības un ticības durvis; jaunas telpas evaņģelizācijai” – tāds ir Benedikta XVI vēstījuma 47. Pasaules Sociālo komunikāciju dienā temats.

Tā tiks atzīmēta 12. maijā. Taču jau sv. Franciska no Sales liturģiskās piemiņas dienā, 24. janvārī, Vatikānā notika dokumenta prezentācija. Vēstījumā pāvests atzīst, ka digitālā telpa nav paralēla vai tīri virtuāla pasaule. Daudziem, sevišķi jauniešiem, tā ir kļuvusi par ikdienas dzīves sastāvdaļu. Svētais tēvs tajā saskata „lielu potenciālu”. „Sociālie tīkli piešķir jaunus veidolus komunikācijas dinamikai,” viņš raksta. Tie var būt ne tikai „evaņģelizācijas instruments”, bet arī „cilvēciskās attīstības faktors”. Tuvojoties Pasaules Sociālo komunikāciju dienai, Benedikts XVI piedāvā pievērst uzmanību kādai ļoti svarīgai mūsdienu realitātei.

Pāvests aicina pārdomāt, kādā veidā šodien notiek cilvēku savstarpējā komunikācija. Šajā sakarā vēstījumā pāvests pievēršas sociālajiem tīkliem un to attīstībai. Digitālā pasaule kļuvusi par atklātu sabiedrisko telpu, kurā notiek ideju, informācijas un viedokļu apmaiņa, un kur veidojas arī jaunas attiecības – viņš norāda. Ja šajā telpā valda līdzsvars un ir pareizi saprasta tās nozīme, tad veidojas dialogs, stiprinās saikne starp cilvēkiem un sabiedrība kļūst aizvien harmoniskāka. Taču tā visa pamatā ir cieņa citam pret citu, privātās dzīves respektēšana, atbildība un kalpošana patiesībai. Pāvests uzskata, ka informācijas apmaiņa var kļūt par īstu komunikāciju, savstarpēji sakari var pāraugt draudzībā un attiecības var veicināt vienotību. Īstenībā, minētajā vidē notiek pat kaut kas vairāk par dalīšanos ar idejām un informāciju. Tur notiek sevis atdeve.

Sociālo tīklu attīstība pieprasa darbu un pūliņus. Šajā kontekstā Benedikts XVI runā par šo tīklu kultūru un komunikācijas formu un stila izmaiņām. Tas ir nopietns izaicinājums īpaši tiem, kuri grib runāt par patiesību un vērtībām. Dažādu izteiksmes veidu nozīme un produktivitāte bieži vien ir atkarīga vairāk no to popularitātes, nekā no viņu pašu vērtības. Informācijas pārpilnības radītais troksnis reizēm gūst virsroku pār kluso saprāta balsi. Tāpēc ir nepieciešama visu to cilvēku iesaistīšanās sociālajos medijos, kuri apzinās dialoga nozīmi un saprot, cik svarīgas ir racionālas debates un loģiska argumentācija.

Benedikts XVI aicina kristiešus būt klātesošiem digitālajā pasaulē un dalīties ar Kristus vēsti un Evaņģēlija vērtībām ar saviem laikabiedriem. Ticīgie aizvien vairāk jūt, ka, ja Labā Vēsts netiks atklāta arī digitālajā vidē, tad daudzi cilvēki, kuriem šodien šī vide ir svarīga, to tā arī neiepazīs – atzīst pāvests. Digitālā pasaule šodien ir kļuvusi par dzīves realitāti. Tāpēc ir svarīgi to padziļināti iepazīt un izprast. Tas ir priekšnosacījums produktīvas klātbūtnes nodrošināšanai.

Spēja izmantot jaunos komunikācijas veidus tiek prasīta no kristiešiem nevis tādēļ, lai ietu līdzi šodienas modei, bet lai spētu bezgalīgi bagāto Evaņģēlija mācību tā pasniegt, ka tā uzrunātu visu cilvēku sirdis un prātus. Jāņem vērā, ka digitālajā vidē rakstīto vārdu bieži vien pavada attēli un skaņas. Aicinot cilvēkus iepazīt Dieva mīlestības noslēpumu, svarīgi vērsties arī pie viņu iztēles un jūtām. Ne par velti kristīgā tradīcija ir bagāta ar dažādām zīmēm un simboliem. Šeit pāvests min krustu, ikonas, Dievmātes attēlus, Betlēmes silīti, vitrāžas. Nozīmīgu cilvēces mākslas mantojuma daļu ir radījuši mākslinieki un mūziķi, kuri savā veidā centās izteikt ticības patiesības – lasām dokumentā.

Benedikts XVI norāda, ka kristieši ir aicināti dalīties sociālajos tīklos savā ticībā ne tikai ar vārdiem, bet arī ar dzīves piemēru. Viņi ir aicināti būt par lieciniekiem, raugoties, kādā veidā notiek viņu komunikācija. Viens no liecības veidiem būs vēlme veltīt citiem savu laiku un palīdzēt rast atbildes tiem, kuri meklē patiesību un dzīves jēgu. Pāvests atgādina, ka atbilde uz cilvēka jautājumiem par mīlestību, patiesību un dzīves jēgu, ir meklējama paša Jēzus personā. Eksistenciālos jautājumus uzdod daudzi arī sociālajos tīklos. Tas ir pilnīgi dabiski, ja ticīgais, ievērojot cieņu un smalkjūtību, dalās ar citiem savā ticībā arī digitālajā vidē. Svētais tēvs atgādina arī to, ka mūsu darbības auglīgums ir atkarīgs vispirms no paša Dieva žēlastības. Tāpēc esam aicināti paļauties uz Viņa Vārda spēku. Bez tam, mums jāņem vērā, ka ilgas mīlēt un būt mīlētam, meklēt patiesību un atrast dzīves jēgu, ir visa pamatā un liek visiem mūsdienu vīriešiem un sievietēm būt zināmā mērā atvērtiem ticības gaismai.

Vēstījumā Pasaules Sociālo komunikāciju dienā pāvests atzīst, ka sociālie tīkli var būt nozīmīgs cilvēciskās attīstības faktors. Piemēram, attālos apgabalos, kur kristieši jūtas nogriezti no pasaules, šie tīkli var viņiem palīdzēt saglabāt vienotības ar universālo Baznīcu dzīvu apziņu. Tie var atvieglināt pieeju garīgajiem un liturģiskajiem materiāliem un veicināt lūgšanas dzīvi. Šajā sakarā Benedikts XVI uzsver, ka, daloties ar tiem, kuri ir tālu no ticības, mēs paši esam aicināti augt savā ticībā, lūdzoties un meditējot Dieva Vārdu, un attīstīt sevī tuvākmīlestību. Noslēgumā Svētais tēvs atgādina, ka sociālie tīkli var pavērt ļoti plašus ticības apvāršņus. Pateicoties sākotnējai komunikācijai digitālajā telpā, cilvēki atklāj tiešo sakaru nozīmi un atrod ceļu uz dažādām lūgšanu grupām vai liturģiskajām svinībām dievnamos. Neatkarīgi no tā, kur mēs dalāmies savā ticībā – vai tā būtu digitālā telpa vai tiešās attiecības – mums jāatceras, ka esam aicināti atklāt citiem Dieva mīlestību – raksta Benedikts XVI.

Radiovaticana.org
Foto: News.va