Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Bīskaps V.Stulpins Žemaišu Kalvarijā: Laulāto mīlestība ir visneparastākā vīrieša un sievietes mīlestības forma
08.07.2015 pl. 16:56
Ik gadu no 2. līdz 12. jūlijam Žemaišu Kalvarijas Dievmātes svētvietā no visas Lietuvas saplūst ļaudis, lai pagodinātu Dievu un lūgtu brīnumdarītājas Dievmātes aizbildniecību. 7. jūlijā uz šiem svētkiem bija atbraukuši arī svētceļnieki un bīskapi no Latvijas, lai kopā ar apustulisko nunciju Lopesu Kintanu piedalītos svētku Sv. Misē.

Kopā ar svētceļniekiem no Lietuvas un Latvijas dievkalpojumā, kuru svinēja nuncijs L.Kintana, piedalījās Liepājas bīskaps Viktors Stulpins, kurš teica sprediķi, Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis un bīskaps emeritus Antons Justs, Telšu bīskaps Jonas Barutas, Telšu palīgbīskaps Linas Vodopjanovas un priesteri no Lietuvas.

Pēc Svētās Mises, kas notika pulksten 12.00, notika svinīgs Krustaceļa gājiens ar svētā Krusta relikvijām pa ciemata ielām, izstaigājot Krustaceļa kapelas, kurās izvietotas 20 stacijas.

Žemaišu Kalvarijas svētvietai ir sena vēsture. XVI gs. beigās tika uzcelta kapela Svētā Jāņa Kristītāja godam. 1639. gada ciemata gleznainajā un kalnainajā apvidū tika uzbūvētas 19 kapelas un tajās ierīkotas 20 Krustaceļa stacijas. XVII gs. vidū no Romas pārveda svētbildi, kurā Vissvētākā Jaunava Marija ir attēlota ar Bērnu Jēzu. Šo svētbildi 1643. gadā oficiāli atzina par brīnumdarītāju, un patlaban tā atrodas Žemaišu Kalvārijas bazilikas centrālajā altārī. Šai svētbildei 2006. gadā pāvests Benedikts XVI piešķīra Kristīgo Ģimeņu Karalienes titulu.

1649. gadā no Polijas pilsētas Ļubļinas dominikāņu klostera uz Žemaišu Kalvāriju tika atgādātas Svētā Krusta relikvijas - Jēzus Kristus oriģinālā Krusta koka gabaliņš. 1780 - 1822. gadā tika uzbūvēta tagadējā mūra baznīca Vissvētākās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas godam.

Liepājas diecēzes bīskapa Viktora Stulpina sprediķis svētku Svētajā Misē Žemaišu Kalvarijā.

Esot šodien, šeit, Kristīgo Ģimeņu Karalienes svētnīcā, mēs no jauna varam pārdomāt par Dieva nodomu attiecībā uz ģimeni. Šis jautājums ir sevišķi svarīgs mūsdienās, kad aizvien vairāk un vairāk tā tiek apdraudēta.

Kopš paša cilvēka eksistēšanas iesākuma Dievs atklāja, ka Viņš ir Mīlestība. Viņš ne tikai radīja cilvēku pēc sava attēla un līdzības, bet arī personīgi rūpējas par katra mūsu likteni. Tieši tādēļ Viņš, kā vislabākais Radītājs un Draugs, caur sirdsapziņu un Svētajiem Rakstiem nemitīgi atklāj mums, kāds ir mūsu dzīves labākais ceļš. Viņš vēlas, lai mūsu prieks jau šeit virs zemes būtu liels, bet mūžībā - pilnīgs. Pierādījums šīm Dieva rūpēm ir uzdevums, kuru cilvēces iesākumā Viņš uztic Ādamam un Ievai: „Esiet auglīgi un vairojieties un piepildiet zemi ”(sal. Rad. 1, 28). Ja jau tādi ir pirmie Dieva mīlestības vārdi cilvēkam, tad tas nozīmē, ka no šī Radītāja uzdevuma izpildīšanas ir atkarīgs arī ikviena cilvēka un visas cilvēces liktenis. Vārdi „esiet auglīgi un vairojieties” mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā nozīmē: nobriestiet līdz laulāto un vecāku mīlestībai. Tieši tāds ir pirmais uzdevums, ko Radītājs uzticēja cilvēkiem.

Un, tas, ka tieši tāds ir pirmais Radītāja uzdevums nav nejaušība, bet izriet no Dieva dabas. Radītājs nav vientuļnieks, bet Personu kopiena. Mīlestība ir dāvana, un būšana priekš kāda par dāvanu realizējas caur satikšanos ar šo kādu. Cilvēks radīts pēc Dieva - Mīlestības attēla ir divkārt atkarīgs: viņam ir nepieciešami ne tikai tie, kas viņu mīl, bet arī tie, kuriem viņš var dāvāt savu mīlestību. Cilvēkam, kurš mīl, vislielākā drāma ir zaudēt tos, kurus ir iemīlējis. Tomēr pati vēlme mīlēt, nav pietiekoša, lai mīlētu patiesi. Mīlestība ir ne tikai vislielākās labestības izpausme, bet arī visaugstākās gudrības izpausme. Tas kurš mīl ir gatavs ne tikai visskaistākajām attiecībām, bet arī viskomplicētākajām. Tādēļ Dievs ne tikai aicina mūs uz līdzdalību mīlestībā, bet arī izskaidro, uz kā balstās patiesa mīlestība.

Visizteiksmīgāk šeit virs zemes mīlestība starp cilvēkiem atklājas laulībā. Laulāto mīlestība ir visneparastākā vīrieša un sievietes mīlestības forma, kādu Dievs varēja ieplānot un piedāvāt cilvēkam. Laulība ietver uzticīgu, neatsaucamu, auglīgu, drosmīgu un īpašu mīlestību. Laulāto mīlestība tā ir mīlestība ar visaugstāko jeb dievišķo kvalitātes zīmi. Tā ir pārdroša mīlestība, jo izrādās ir stiprāka par visām mūsu vājībām, ierobežojumiem un vilšanām. Tā ir tik stipra mīlestība, ka vīrietis un sieviete pieņem lēmumu atstāt savus vecākus, brāļus un māsas, nepārstājot tos mīlēt, lai kļūtu viena miesa, lai uzticētu viens otram katrs savu likteni, savu bērnu likteni, kurus viņiem uzticēs Dievs. (sal. Mt. 19,5)

Tas, kurš nobriest noslēgt svētu laulību un nodibināt laimīgu ģimeni, tas līdzdarbojas Dieva plānam jaunas pasaules un jaunas realitātes veidošanā. Laulība balstīta Dieva mīlestībā ir ģimenes kopienas veidošana, kopienas, kurā valda mīlestība, uzticība, paļaušanās un drošība. Tādā kopienā cilvēkam ir iespēja mācīties gudri domāt, patiesi mīlēt un centīgi stādāt. Nodibināt laimīgu ģimeni, tas ir it kā atgriezties paradīzē jeb citiem vārdiem sakot, atgriezties pasaulē, kurā saskaņā ar Radītāja vārdiem viss ir labs.

Nobriešana līdz svētai laulībai un laimīgas ģimenes izveidošana, kā arī laulāto un vecāku mīlestības sargāšana ir noteikums, lai cilvēks varētu attīstīties un sabiedrība dzīvotu labklājībā. Tas ir noteikums, lai cilvēce eksistētu.

Tādēļ lūgsim mūsu Debesu māti - Kristīgo Ģimeņu karalieni, lai Viņa, kurai Dievs uzticēja savu vienpiedzimušo Dēlu, izlūdz visiem, kas dzīvo ģimenēs - laulātajiem, vecākiem un bērniem - kā arī jaunajiem cilvēkiem, kas vēl domā par savas ģimenes dibināšanu, žēlastību patiesi un gudri mīlēt tos, ar kuriem ir saistīta viņu dzīve un liktenis.

AMEN.
O.A.M.D.G.

Katedrāle.lv