Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Bīskapu sinode nemainīs Baznīcas doktrīnu
11.10.2015 pl. 10:45
Aizritējusi ģimenei veltītās Bīskapu sinodes pirmā nedēļa. Pāvests arī sestdien piedalījās tās darbu 6. un 7. kongregācijā, kuru laikā dalībnieki uzstājās jau par dokumenta „Instrumentum laboris” otro daļu.

Savukārt piektdien tika sniegta valodu grupu darba sintēze par „Instrumentum laboris” pirmo daļu, kas ir veltīta „ģimenes izaicinājumu uzklausīšanai”.

Pirmie novērojumi liecina, ka sinodes tēvi aicina vairāk pievērsties ne tikai grūtībām, bet arī visam skaistajam un cerībām, kas attiecas uz ģimeni. Pēc viņu domām minētajā dokumentā netiek pietiekoši atspoguļots uz nešķiramo laulību starp vīrieti un sievieti balstītās ģimenes skaistums, tās vitalitāte, fakts, ka ģimene ir cilvēcības skola un sabiedrības pamats. Reizēm, liekas, ka pārāk liela uzmanība tiek pievērsta izaicinājumu socioloģiskajai analīzei, tādā litānijas veidā tiek uzskaitīta virkne problēmu, zināmā mērā aizmirstot ticības skatienu. Bīskapi uzskata, ka vairāk ir jāparāda pozitīvie aspekti, tādējādi iedvešot ģimenēm paļāvību un dodot tām cerību, protams, neignorējot arī grūtības.

Otrkārt, sinodes tēvi īpašu uzmanību pievērš pastorālajam darbam ar ģimenēm. Viņi atzīst, ka ģimenes krīze varētu būt daļēji saistīta ar to, ka ir pietrūcis vajadzīgās ticības audzināšanas. Par to, kādā situācijā šodien atrodas ģimene, zināmā mērā ir atbildīga arī Baznīca, jo reizēm tā savās debatēs ir ieturējusi gandrīz vai „viduslaiku” stilu, savā domāšanā ir bijusi pārāk tālu no realitātes, pārāk diktējoša un bez integrāla skatījuma. Šajā sakarā bīskapi atgādina, ka vienmēr ir jāpatur prātā to, ka Baznīcas uzdevums ir nevis valdīt, bet kalpot ģimenei, jo no ģimenes ir atkarīga tās nākotne.

Treškārt, tiek norādīts, lai sinode savos darbos pārāk nekoncentrējas tikai uz Eiropas lietām un gala dokuments būtu uzrakstīts nevis pārāk tehniskā, bet vienkāršākā un skaidrākā valodā, lai to varētu lasīt visi.

Ceturtkārt, sinodes dalībnieki izsaka vēlmi, lai lielāka vērība tiktu piegriezta „Gendera teorijai” un tās riskiem, kā arī migrantiem un viņu pastorālajai aprūpei. Bez tam, lingvistisko grupu ziņojumos ir izteikts aicinājums vairāk uzmanības veltīt arī veco ļaužu nozīmei ģimenē, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Dažās darba grupās ir līdz šim izskanējuši diezgan specifiski piedāvājumi: piemēram, sinodes gala dokumentā vajadzētu iekļaut stāstus no ģimenes dzīves un svētuma piemērus, kas kalpotu par paraugu ticīgajiem, kā arī citātus no Bībeles. Vajadzētu vairāk runāt par šķīstības tematu un jūtu audzināšanu, sevišķi, jauniešu vidū, par tehnoloģiju ietekmi uz ģimenes dzīvi, īpaši par internetu un pornogrāfiju, kā arī padziļināti pievērsties bioētikas jautājumiem.

Visbeidzot var teikt, ka lingvistisko grupu dalībnieki pauž gandarījumu par līdz šim paveikto darbu un tā metodi. Viņi priecājas par to, ka sinodes tēvu starpā notiek tiešas un konstruktīvas debates, neskatoties uz to, ka tie nāk no ļoti atšķirīgas kultūrvides. Tā ir īsta katolicisma pieredze. Ieteikumu saistībā ar „Instrumentum laboris” pirmās daļas analīzi ir daudz. Sinodes tēvi apzinās, ka tos visus nevarēs ņemt vērā, bet, neraugoties uz to, viņi turpina diskutēt un viens otru uzklausīt. Piektdien, 9. oktobrī, notikušajā preses konferencē Manilas arhibīskaps, kard. Antonio Tagle atgādināja, ka, lai negaidām, ka sinode kaut ko mainīs attiecībā uz Baznīcas doktrīnu. Sinodes tēvu mērķis ir meklēt veidus, kā palīdzēt ģimenei, ņemot par izejas punktu tieši šo doktrīnu.

Radiovaticana.va