Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Priestera Ilmāra Tolstova pirmā Mise
09.02.2005 pl. 15:32

Andris Vasiļeviskis, RTI, speciāli Vatikāna Radio

Svētdien, 6. februārī, jauniesvētītais priesteris Ilmārs Tolstovs svinēja savu pirmo Svēto Misi Lielvārdes katoļu baznīcā.

Tajā piedalījās vairāki priesteri, semināra audzēkņi, ticīgie, kas bija sapulcējušies no tuvākas un tālākas apkaimes, kā arī primicianta tētis Āris, mamma Ingrīda un māsa Ilze.

Pavisam no Lielvārdes draudzes nāk trīs jaunieši, kas sadzirdējuši dievišķā aicinājuma balsi un nolēmuši sevi ziedot augstākajam mērķim – priesterībai: Andrejs Kazakevičs, Ilmārs Tolstovs un Ingars Stepkāns. Pērn Andrejs Kazakevičs pēc sešu gadu studijām beidza Rīgas Teoloģijas Institūtu un tika nozīmēts strādāt Rīgas sv. Jēkaba katedrālē. Ingaram Stepkānam vēl viens gads jāstudē Rīgas Garīgajā Seminārā.

Kā iepriekš Vatikāna Radio jau izskanēja, ka šī gada 30. janvārī V.E. Kardināls Jānis Pujats par priesteri ordinēja diakonu Ilmāru Tolstovu, kurš tad nu šajā dienā svinēja savu pirmo Svēto Misi. Svētajā Misē homīliju teica Dvietes prāvests Eduards Zakss, tajā izceļot priesterības sakramenta nozīmību un tā universālo raksturu: ka Euharistija iet nesaraujami kopā ar priesterības sakramentu, ka Euharistija ir dibināta reizē ar priesterību, ko iedibināja Kristus, lai priesterībā realizētu Labā Gana ideālu sevī. Būt par labiem algādžiem un Kunga kalpiem Kristus ganāmpulkam – Dieva tautai. Mises dziedājumus izpildīja Lielvārdes un Ogres apvienotais koris. Pēc Svētās Mises jaunais priesteris deva primicianta svētību visiem klātesošajiem: priesteriem, semināristiem, vecākiem, konsekrētajām personām un dievkalpojuma dalībniekiem.

Pēc Svētās Mises palūdzu priestera Ilmāra vecākus, Ingrīdu un Āri Tolstovus, pastāstīt par dēla aicinājumu vairāk.

Kādas ir jūsu izjūtas redzot savu dēlu jau kā priesteri pie altāra?
Ā: Esmu ļoti apmierināts un gandarīts par to, ka viņš ir izvēlējies tādu grūtu, bet cilvēkiem un ticīgiem tik ļoti vajadzīgu darbu. Lai viņam būtu izturība un viņš spētu līdz mūža galam to visu izdarīt un kalpot Dievam un tautai.
I: Jā, tie mums ir lieli svētki. Tagad ir jālūdz Dievs, lai viņš varētu izturēt un savu darbu darīt Dievam par godu.

Vai jūs jau lolojāt kādu cerību vēl Ilmāram mazam esot, ka viņš aizies garīdznieka ceļu?
I: Godīgi sakot, nē, jo kā vairumam mums tas viss nāca vēlāk. Tas notika tā, ka mēs visa ģimene iesaistījāmies, un mūs visus vilka augšup.
Ā: Viņš tāpat kā vairums jauniešu no bērnības bija pilns ar visādām nerātnībām. Dieva paaicinājums viņam nāca vēlāk, kad viņš no dzīves bija jau šo to pārcietis. Mācoties augstskolā, Dievs viņu paaicināja un viņš atsaucās.

Ko jūs novēlētu jauniešiem, kas atrodas izvēles priekšā?
I: Nebaidīties to tā, ja tiešām Dievs uzrunā viņus. Tā arī bija Ilmāram, ka Dievs uzrunāja. Viņš iegāja baznīcā un viņš bija kā spārnos. Un tad nevajag tam pretī turēties, bet gan iet kopsolī ar Dievu un iet uz aicinājumu. Jo kad Dievs ir aicinājis, tad ir jāiet.
Ā: Ja kādu Dievs ir paaicinājis, tad viņam ir uz to jāatsaucas, un dzīve pēc tam rādīs, vai tas tiešām ir viņa aicinājums, vai viņš pareizi sapratis Dievu vai nē, jo tikai laiks un dzīve rādīs. Lai viņam veicās viņa kalpošanā!

Lai Dievs palīdz jaunajam priesterim Ilmāram Tolstovam visās priesterības gaitās un grūtībās! Lai viņam izdodas paveikt to, ko Dievs Radītājs no viņa gaida!