Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Sākas Lielais Gavēnis
09.02.2005 pl. 17:03

LRKB IC

Ar Pelnu trešdienu Baznīcā sākās Gavēņa laiks - četrdesmit dienu garš ceļš: atgriešanās un lūgšanas ceļš, atturības un žēlsirdības darbu ceļš, kurā atbrīvoties no visa, kas var kavēt arvien uzticīgāk sekot Jēzum.

Pāvests Jānis Pāvils II katru gadu raksta īpašu vēstījumu, ko ticīgie var pārdomāt Gavēņa laikā. Šī gada vēstījuma tēma ir ņemta no Atkārtotā likuma grāmatas 30,20: „Mīlēt Kungu … nozīmē dzīvi un ilgu mūžu”, un tas aicina pievērst īpašu uzmanību tieši tai sabiedrības daļai, ko Dievs ir apveltījis ar ilgu mūžu. Pagājušā gada vēstījumā pāvests aicināja pārdomāt bērnu stāvokli mūsdienu sabiedrībā.

Svētais tēvs savā vēstījumā atgādina, ka veciem cilvēkiem ir svarīga loma visas sabiedrības dzīvē un attīstībā. Ir jāspēj saskatīt, novērtēt un izmantot šo bagātību, kas ir un ko dod vecākā paaudze.

Pāvests aicina izmantot Gavēņa laiku, lai apzinātos svarīgo lomu, kas ir katrai paaudzei, un no jauna atklāt šo savstarpējo bagātināšanos.

Pilnu vēstījuma tekstu latviešu valodā var izlasīt Katoļu Baznīcas Vēstneša 274. numurā, kā arī Katolis.LV ziņu sadaļā.

Sagatavoja LRKB Informācijas centrs