Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Kā savienot Dieva žēlsirdību ar Viņa taisnību?
04.02.2016 pl. 20:42
Trešdienas, 3. februāra, pāvesta katehēzes centrālais jautājums bija par to, kā savienot Dieva žēlsirdību ar Viņa taisnību. Svētie Raksti mums atklāj, ka Dievs ir bezgala žēlsirdīgs un reizē Viņš ir arī taisnīgs.

Varētu domāt, ka tās ir divas pretrunīgas lietas, taču, īstenībā, tieši Dieva žēlsirdība ir īstas taisnības piepildījums. Ko tas nozīmē? Par kādu taisnību ir runa? Vispārējās audiences laikā Francisks aicināja mūs atmest savu šauro izpratni par taisnību un taisnīgumu, un atvērt savu sirdi Dieva bezgalīgajai žēlsirdībai, lai mēs, saņēmuši no Dieva piedošanu, varētu izlīgt ar visiem tiem, kuri dzīvo mums līdzās, tai skaitā, ar saviem ģimenes locekļiem.

Kas attiecas uz juridisko tiesvedību, mēs zinām, ka kādā noziegumā cietusī persona griežas tiesā un iesniedz prasību pret noziedznieku. Upuris vēlas taisnīgu lietas izskatīšanu un iznākumu. Viņš grib, lai vainīgais saņemtu attiecīgu sodu saskaņā ar principu katram atdot to, kas tam pienākas. Sakāmvārdu grāmatā norādīts, ka tas, kurš piekopj taisnīgumu, ir lemts dzīvei, bet tas, kurš staigā ļaunuma ceļus, ir nolemts nāvei (sal. 11,9). Pāvests atzina, ka šis ceļš tomēr neved pie īsta taisnīguma, jo tādā veidā, īstenībā, ļaunums netiek uzvarēts, bet tiek tikai ierobežots. Ļauno varam patiesi uzvarēt tikai tad, ja atbildam tam ar labo – uzsvēra pāvests.

Turpinot domu, Svētais tēvs norādīja, ka taisnīga rīcība Bībeles izpratnē ir pats galvenais ceļš, ko mēs esam aicināti veikt. Runa ir par izvairīšanos griezties tiesā un par to, lai panāktu, ka upuris pa taisno vēršas pie vainīgā, aicinot pēdējo atgriezties un palīdzot saprast, ka viņš dara ļaunu. Šādā gadījumā vainīgais, atzīstot savu vainu, var atvērt savu sirdi un pieņemt piedošanu. Pārliecināšana ir skaista lieta, jo cilvēks atver savu sirdi piedošanai – sacīja Francisks, piebilstot, ka tādā veidā varam atrisināt nesaskaņas arī ģimenē, vai tas būtu starp laulātajiem, vai vecākiem un bērniem. Cietušais ir aicināts nebeigt mīlēt pāridarītāju, un pateicoties tam, tiks saglabāta abu pušu saikne un attiecības. Galvenais, lai mēs nepārtrauktu šīs attiecības – uzsvēra pāvests. Ko tas no mums prasa?

Protams, tas ir grūts ceļš – atzina Svētais tēvs. Tas prasa, lai cietušais būtu gatavs piedot un lai vēlētu pāridarītājam labu. Tas prasa, lai cietušais gribētu, ka vainīgais tiek glābts. Taisnība triumfēs tikai tad, ja mēs iesim šo ceļu, jo, ja vainīgais atzīst, ka ir izdarījis ļaunu un izbeidz to darīt, tad ļaunuma vairs nav, un netaisnīgais kļūst taisnīgs. Viņš tiek attaisnots, jo ir saņēmis piedošanu un ar otra palīdzību ir atgriezies uz labā ceļa. Šeit ir ļoti svarīga tieši piedošana, žēlsirdība.

Pāvests paskaidroja, ka tieši tādā veidā Dievs rīkojas ar mums, grēciniekiem. Kungs mums nemitīgi piedod un palīdz pieņemt Viņa piedošanu, kā arī palīdz mums apzināties savu ļaunumu, lai mūs no tā atbrīvotu. Dievs grib nevis mūs pazudināt, bet atpestīt. Dievs nevienu negrib notiesāt vai pazudināt! Dievs ir žēlsirdīgs un grib, lai visi cilvēki būtu glābti. Jautājums ir par to, vai mēs atveram Viņam savu sirdi un ļaujam Viņam rīkoties. Dievam ir Tēva mīlošā sirds. Viņš grib, lai Viņa bērni baudītu labo un taisnību, un tādējādi dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi un būtu laimīgi. Tēva sirds ir tik plaša, ka Viņš grib, lai mēs tiktu pāri savai šaurajai taisnības izpratnei un atvērtos Dieva bezgalīgajai žēlsirdībai. Dievs neatmaksā mums saskaņā ar mūsu grēkiem un pārkāpumiem. Kad dodamies uz konfesionālu, tad gribam sastapties tieši ar šo tēva sirdi. Biktstēvs varbūt mums kaut ko pateiks, lai mēs labāk apzinātos savu ļaunumu un izmainītu savu dzīvi, bet noteikti tur atradīsim tēvu, kurš atgriezīs mums spēku iet uz priekšu un Dieva vārdā dāvās piedošanu.

Šajā kontekstā pāvests atgādināja, ka biktstēva kalpošana saistās ar ļoti lielu atbildību, jo tas dēls vai meita, kas atnāk uz grēksūdzi, grib satikties ar īstu tēvu. „Un tu, priesteri, kuš esi tur, konfesionālā, atrodies Tēva vietā, kurš pauž taisnīgumu caur savu žēlsirdību,” piebilda Francisks. Tieši šeit meklējama atbilde uz sākumā izvirzīto jautājumu par to, kā savienot Dieva žēlsirdību ar taisnību? Pāvests mums atklāja, ka Dieva taisnība ir nekas cits kā piedošana, ko Viņš mums dāvā. Savukārt mēs esam aicināti pieņemt Viņa piedošanu un piedot saviem līdzcilvēkiem.

Radiovaticana.va