Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Konference "Zinošs, saprotošs, garīgs"
17.10.2017 pl. 07:30
23. oktobrī no pulksten 11.00 līdz 15.00 Liepājas Latviešu biedrības namā (Rožu laukumā 5/6) notiks kristīgā konference ik vienam interesentam, vecākiem, skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem.

Konferencē piedalīsies:

Jānis Vanags, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps.

Arhibīskapa priekšlasījuma tēma “Priekš kam man baznīca?”

“Mūsdienu parādība ir brīvmācītājs, kas pārdod Brīvticību® - reliģiskus pakalpojumus ārpus reliģiskām organizācijām. 3. gadsimta baznīctēvs Kartāgas Kiprians teica: “Dievs nevar būt Tēvs nevienam, kam Baznīca nav māte.” Kuram taisnība?”

Skaidrīte Gūtmane, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore, Prof., Dr.philol.

Skaidrīte Gūtmane sagatavojusi priekšlasījumu par tēmu Nozagtais tēls jeb pusaudža identitātes plastiskums

“Kā zināms, mūsdienās ir akūta pusaudžu audzināšana un kā skolotāji, tā arī ģimenēs cilvēki nespēj atbildēt, kas notiek ar bērnu – kāpēc mainās viņu uzvedība, kāpēc rodas konflikti un kā tos risināt. Atbildes nav ne skolotājiem, ne vecākiem. Tāpēc ir svarīgi saprast, kāpēc pusaudžu identitāte ir kļuvusi plastiska un nevadāma.

Lekcijā kopā domāsim par to, kā pareizi saprast cilvēku, kāpēc cilvēks ir noslēpums un atziņas par cilvēka izpratni virzīsim kristīgās antropoloģijas gultnē. Analizēsim cilvēka antropoloģisko struktūru.”

Ieejas maksa konferencē – 2 EUR.

Katrs dalībnieks saņems apliecinājumu par dalību konferencē.

Brigita Dreiže