Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Atvērties Svētajam Garam
16.05.2018 pl. 07:20

Pr. Eds Brūms (Ed Broom)

Dāvanu dāvana, Paraklēts, Padomdevējs un Mierinātājs, Draugs, Svētdarītājs, viena no trim Vissvētās Trīsvienības dievišķajām Personām – šie ir daži no daudzajiem un dažādajiem tituliem, kas doti Svētā Gara Personai. Mēs esam lasījuši par Svētā Gara spēku pārvērst grēciniekus par dižiem svētajiem, kā tas redzams apustuļu gadījumā, it sevišķi, Sīmaņa – Pētera dzīvē. Svētais Jānis XXIII teicis: “Svētie ir Svētā Gara meistardarbi.” Nākamie svētie varam būt arī tu un es.

Šajā rakstā mēs vēlētos norādīt uz desmit īpašiem veidiem, kādos mēs varam padziļināt savas zināšanas, mīlestību, tuvību un vienotību ar Svēto Garu, un tādējādi ļaut Viņam veikt pārveidošanas darbu, pārvēršot mūs par svētajiem. Tas ir izdarāms, ja mēs kļūstam par pakļāvīgiem instrumentiem Dieva rokās! “Nāc, Svētais Gars, nāc caur Marijas bezvainīgo sirdi!”

1. Lūgšana

Veido ieradumu, bieži un regulāri lūdzoties uz Svēto Garu. Tu vari lūgties tradicionālo, ierasto lūgšanu Svētajam Garam: “Nāc, Svētais Gars, un piepildi savu ticīgo sirdis un tavas mīlestības uguni tajās iededz.” Ja vēlies, pamēģini himnu “Veni, Creator Spiritus” latīniski vai Vasarsvētku sekvenci “Veni, Sancte Spiritus”.

Vai arī vari dziedāt klasisko himnu Svētajam Garam “Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītājs”. Iespējams, tev varētu patikt lūgties litāniju vai novennu Svētajam Garam. Nekad neaizmirsti, ka vari lūgties un sarunāties ar Svēto Garu saviem vārdiem, vienkārši runājot uz Viņu no savas paša sirds dziļumiem.

2. Apustuļu darbi

Lasi Bībeles grāmatu “Apustuļu darbi”. Šī grāmata, ko uzrakstījis evaņģēlists Sv. Lūkass, skaidri parāda Svētā Gara varenos, spēcīgos darbus, ko Viņš paveica apustuļos – sevišķi sv.Pēterī un sv.Pāvilā – kā arī stāsta par Baznīcas izveidošanu. Lasīšanas laikā velti īpašu uzmanību Svētā Gara klātbūtnei un darbībai un lūdz, lai Viņš iedarbīgi un specīgi darbojas arī tavā personīgajā dzīvē – “Nāc, Svētais Gars, nāc!”

3. Svētā Gara dāvanas

Iepazīsti Svētā Gara dāvanas. Tu saņēmi Svētā Gara dāvanas savā Kristības dienā. Šīs dāvanas tika nostiprinātas un spēcinātas tavā Iestiprināšanas dienā. Taču šīs dāvanas jalieto un jāpārbauda. Ja šīs dāvanas netiek lietotas, tās sarūsē, nedarbojas un kļūst neaktīvas. Iegaumē, iepazīsti un izpēti tās. Tās ir:

· Gudrība

· Zināšana

· Saprāts

· Padoms

· Stiprums

· Dievbijība

· Dieva bijāšana

Šīs dāvanas, kā teicis sv. Akvīnas Toms, pilnveido mūsu intelektu un mūsu gribu tā, lai mēs spētu pazīt Dievu daudz skaidrāk un mīlēt Viņu daudz dedzīgāk.

4. Klusums

Mums savā ikdienas dzīvē jāiekopj, jāievieš klusuma zonas, pat ja daudziem no mums harmoniskā līdzsvarā sevī ir jācenšas apvienot Martu un Mariju (aktīvo un kontemplatīvo). Bīstamība pastāv tajā, ka bieži sevi ievelkam drudžainā aktīvismā, kura dēļ paliek maz laika lūgšanai un vēl daudz mazāk – klusumam. Svētais Gars runā uz sirdi, kura ir gatava klausīties klusumā. Kopā ar Samuēlu templī mums būtu jālūdzas: “Runā, ak, Kungs, Tavs kalps klausās!”

5. Paklausība/paklausīšana

Klusums ir priekšnoteikums tam, lai spertu nākošo soli, proti, dotos virzienā uz paklausīšanu Svētajam Garam. Cilvēks, kurš dzīvo žēlastības stāvoklī, godīgi īsteno svētu dzīvi un meklē pilnību, būs pakļauts debesu iedvesmām, kas nāk no Svētā Gara. Galvenais ir spēja saklausīt un ieklausīties šajos maigajos, taču uzstājīgajos pamudinājumos un pamanīt, ka tie nāk no Dieva; un tad pats grūtākais, sarežģītākais ir sekot un paklausīt šīm iedvesmām.

Svētais Gars , ja tā var teikt, ir “džentlmenis” un nekad neuzspiedīs sevi, nebūs uzbāzīgs. Viņš drīzāk pacietīgi gaidīs, lai atsauktos mums, un tikai tad, kad esam klusi, pazemīgi un paklausīgi, Viņš var strādāt ar ļoti lielu spēku.

6. Garīga lasāmviela

Tā ir ļoti ieteicama attiecībā uz mācīšanos būt paklausīgiem Svētaja Garam. Piemēram, izlasīt meistardarbu “Svētā Gara skolā” (“In the school of the Holy Spirit), ko sarakstījis franču garīgais skolotājs tēvs Žaks Filips (Jacques Philippe). Šīs grāmatas galvenais vēstījums ir ļoti skaidrs un vienkāršs: ja vēlamies sasniegt dzīves svētumu, mums jādodas iepazīt Svēto Garu, mīlēt Svēto Garu un izrādīt šo gudrību un mīlestību ar to, ka esam paklusīgi Viņa debesu iedvesmām.

7. Esiet uzmanīgi un modri

Velna darbs ir darīt visu, lai zaudējam drosmi, lai padarītu mūs noskumušus un ievestu mūs pamestības sajūtā, bēdās un izmisumā. Apzinies, kāda ir Svētā Gara darbība! “Mīļais dvēseles viesis” darbojas pilnīgi pretēji velna darbiem.

Kā darbojas Svētais Gars? Sv. Ignācijs no Lojolas savos garu izšķiršanas noteikumos uzskaita un detalizēti apraksta, kā darbojas Svētais Gars. Viņš stiprina mūsu apņēmību sekot Jēzum un spēcina mūsu ticību, cerību un žēlsirdību. Viņš iedveš mūsos mieru, prieku un enerģiju sekot Kungam. Viņš iedrošina mūs pacelt mūsu domas un prātu uz Debesīm. Viņš mierina mūs ar domām par mūsu dvēseles pestīšanu mūžībā. Tāpēc neļauj velnam laupīt tev drosmi, bet ļauj Svētajam Garam iedrošināt un stiprināt tevi.

8. Lūgšana, grēknožēla, spēks, neatlaidība un pilnība

Pamēģini visas šīs 5 īpašības savstarpēji savienot un sasaistīt kopā ar Svēto Garu; visas ir nepieciešamas pastāvīgai un augošai savienībai ar Svēto Garu. Mums jālūdzas uz Svētdarītāju. Ar tādu pašu spēku un apņēmību, kā Marija un apustuļi rīkojās augšistabā, vienprātīgi paliekot kopā lūgšanās, mums jāpraktizē grēknožēla vai pašaizliegšanās. Tomēr šis ceļš var izrādīties garš un apgrūtinošs, bet mums jābūt neatlaidīgiem un, ja pakrītam, vajag rausties atkal augšā. Tad, ja vien esam uzticīgi pirmajām 4 īpašībām, Svētais Gars mūs sekošanā Jēzum vedīs uz pilnību.

9. Vientulība? Problēmas?

Ja tu piedzīvo vientulību un esi paguris zem daudzo problēmu sloga, nekad neaizmirsti ieiet savas dvēseles dziļumos un uzrunāt Svēto Garu, kuru sauc par “Dvēseles maigo viesi”. Tu atklāsi, ka patiesībā neesi viens un ka tavas problēmas un krusts nav tik smags, kā pašam šķiet. Drīzāk, Svētais Gars var palīdzēt atrisināt tavas problēmas vai palīdzēt tev pašam tikt ar tām galā.

10. Marija un Svētais Gars

Marija ir Dieva Tēva meita, Dieva Dēla māte, un viņa ir Svētā Gara Līgava. Sv. Maksimiliāns Kolbe ir lieliski uzrakstījis par intīmi tuvajām attiecībām starp Mariju un Svēto Garu.

Ja tu vēlies spēcīgu Svētā Gara ienākšanu savā sirdī, piedzīvot personīgus Vasarsvētkus savā dzīvē, kāpēc gan nevērsties pie Marijas? Kā Svētais Gars nonāca pār apustuļiem Vasarsvētku dienā arī caur Marijas lūgšanām un klātbūtni, tāpat Viņš arī tavā dvēselē var nonākt caur Marijas lūgšanām un klātbūtni. “Nāc, Svētais Gars, nāc caur Marijas bezvainīgo sirdi!”

Catholicexchange.com
Tulk.: D.Bergmane