Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

"Autoritāte un cieņa" kristīgā skatījumā
12.11.2018 pl. 07:28
Liepājas pilsētas dome, kopā ar Reliģisko lietu komisiju 22. oktobrī rīkoja kristīgo konferenci „Autoritāte un cieņa” kristīgā skatījumā.

Konferenci, kas notika Liepājas Latviešu biedrības namā, atklāja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Ekselence klātesošajiem akcentēja, ka prieks ir redzēt kuplo apmeklētāju skaitu, kuri veltīs šo laiku, lai pārdomātu lietas, kuras mūsdienu sabiedrībā ir svarīgas un aktuālas. Katram konferences laikā būs iespēja paskatīties uz šīm lietām no cita – kristīgā skatpunkta un tas palīdzēs atbildēt uz daudziem neskaidriem jautājumiem, jo mūsdienās cilvēka cieņa ir pazudusi, bet to vienmēr ir iespējams izlasīt un atrast Bībelē, kur Autoritāte ir Dievs. Cilvēkam ir jādzīvo pēc desmit baušļiem un jārespektē Dievs kā Autoritāte. Bīskaps visiem novēlēja Dieva svētīgu laiku.

Konferences turpinājumā Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis uzsvēra, ka šodien dzīvojam steidzīgā laikā, bet informācijas apmaiņa notiek galvenokārt ar tehnoloģijām, tāpēc šajā steigā ir ļoti svarīgi saglabāt savu cilvēcisko cieņu un vērtības, būt vienmēr ar līdzcilvēkiem cieņpilnās attiecībās.

Priekšlasījumus konferencē sniedza doktors praktiskajā teoloģijā Viesturs Reķis un maģistre reliģijā un pedagoģijā Valda Reķe, kuri klātesošajiem interesentiem pastāstīja par autoritāti un cieņu – no ideāla pie realitātes, kā arī apskatīja tēmu, kur dzimst cieņa un mīlestība. Lektori pasvītroja, ka cilvēks par autoritāti nepiedzimst. Izrādot cieņu, uzticēšanos, godprātību, labestību un citas personības morālās īpašības un prasmes veidot attiecības ar cilvēkiem, viņš vai viņa par autoritāti var kļūt kādam cilvēkam vai cilvēkiem ģimenē, darbā, sabiedrībā. Cienot sevi un citus, cilvēks gūst atzinību un veidojas par personību. Kristietis, kam ir autoritāte, ir personība, kas mīl Dievu no visas sirds, dvēseles un spēka, un savus līdzcilvēkus kā sevi pašu.

Sanita Zustere
Vatikāna Radio, Liepāja