Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Paša sarakstītā grāmata pārliecina episkopāli kļūt par katoli
05.01.2019 pl. 12:09
Episkopāļu* mācītājs nolēma uzrakstīt grāmatu par to, kā atrast un saprast Evaņģēlija patiesību. Tagad, kad autors un viņa ģimene ir konvertējusies katoļticībā, viņš apgalvo, ka viņi to ir atraduši.

Endrjū Petiprins (Andrew Pettiprin), viņa sieva Embera un abi viņu bērni Alekss un Eimija 1. janvārī saņēma Iestiprināšanas sakramentu Katoliskajā baznīcā Sv. Patrika draudzē Našvilā, ASV.

“Esmu pateicīgs par pavadītajiem 16 formācijas gadiem, kad biju anglikānis, un 8 gadiem, kad biju episkopāļu mācītājs, vēl nesen kalpojot kā Ordinārija kanoniķis Tenesijas diecēzē. Taču es esmu dziļi saviļņots par to, ka Kungs ir aicinājis mani, manu sievu un mūsu bērnus būt pilnā vienotībā ar Romu,” E. Petiprins rakstīja tviterī.

E. Petiprins sacīja ziņu aģentūrai Catholic News Service, ka viņa konversiju stipri ietekmēja jautājumi, kas radās, rakstot savu grāmatu “Truth Matters: Knowing God and Yourself” (Patiesībai ir nozīme: pazīt Dievu un sevi), kura iznāca pagājušā gada aprīlī.

“Lai gan es rakstīju par doktrīnām, kas attiecas uz dažādiem kristiešiem dažādās konfesijās, grāmatas pabeigšana bija īstais punkts, lai vēlreiz pārbaudītu jautājumu, vai man būtu jābūt katolim.”

Grāmatā tiek apskatīti kristīgās doktrīnas pamatelementi: Trīsvienība, kristoloģija, Svētais Gars, piedošana un Pestīšana. E. Petiprins sacīja, ka pēc grāmatas pabeigšanas viņam radās nozīmīgs jautājums – no kurienes nāk autoritāte, vara apstiprināt šo lietu patiesību?

“Tas patiešām atgrieza mani atpakaļ pie jautājumiem, kurus biju uzdevis sev ilgu laiku, proti, kur galu galā ir rodama patiesība?” viņš sacīja.

Manā gadījumā tās [patiesības] meklējumi nonāca atpakaļ pie pāvestības, nonāca atpakaļ pie Baznīcas...  Romas Katoliskā baznīca ir sākotnējā Baznīca, kura šo gadsimtu laikā doktrīnu ir attīstījusi uzticami un pareizi.”

E. Petiprins bija nolēmis uzrakstīt grāmatu kā projektu saviem draudzes locekļiem, taču grāmatas mērķis kopš tā laika ir mainījies. Tagad viņš cer, ka tā vedinās ļaudis meklēt vairāk katoļu resursus: “Es patiešām ceru, ka tagad cilvēki lasa šo grāmatu un tad cenšas dabūt Katoliskās Baznīcas katehisma izdevumu, lai varētu sākt iepazīt katoļticību.”

E. Petiprins pastāstīja ziņu aģentūrai ACI Prensa, ka viņu ļoti iespaidojusi sv. Jāņa Pāvila II nāve un veltīšanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai: “2005. gadā, kad nomira pāvests Jānis Pāvils II, man bija ļoti spēcīga sajūta, ka esmu saistīts ar viņu un Baznīcu un ka kādreiz varētu būt katolis. Tas, izrādās, prasīja vairāk kā 13 gadus.”

“Pēdējos mēnešus esmu sācis lūgties Rožukroni un lūgt pēc Marijas aizbildniecības. Mīlēt Mariju nozīmē mīlēt Jēzu. Viņas mātišķā mīlestība manī raisa dziļāku mīlestību uz viņas dēlu, manu Pestītāju.”

E. Petiprins sacīja, ka ir pārsteigts par uzņemšanu, ko saņēmis no katoļiem. “Viņu ticība ir īsta, un viņi nevar neizraisīt entuziasmu tādos cilvēkos kā es, kuri ir aicināti tajā [ticībā] dalīties ar viņiem. Es ceru, ka ar laiku arī es varēšu tieši tāpat sveikt citus, kas nāks pie ticības.”

Tā kā precētiem anglikāņu garīdzniekiem, kuri konvertējušies katoļticībā, ir atļauts turpināt kalpot kā priesteriem, E. Petiprins apgalvo, ka pagaidām vēl nav izlēmis, vai izvēlēsies ordināciju. Viņš esot atvērts tam, lai atpazītu un izšķirtos par iespējamo formāciju kļūšanai par katoļu priesteri, taču vairāk vēlas atrast labu darbu un alkst izdzīvot katoļticību ar savu ģimeni kā lajs.

* Episkopālā baznīca ASV ir pasaules anglikāņu kopienas biedru baznīca.

Catholicnewsagency.com
Tulk.: D.Bergmane
Foto: Pixabay.com/Dariusz Sankowski