Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Attaisno nepatiesi apsūdzētu priesteri
01.03.2019 pl. 19:07
“Vēlos kalpot cilvēkiem un Dievam, bet atgriešanās priesterībā man ir vissvarīgākais,” tā aģentūrai ČTK (Čehijas preses birojs) paziņoja priesteris Ādams Staņislavs Kušajs (Adam Stanisław Kuszaj), kuru tiesa Jesenikā pēc 8 gadiem attaisnoja apsūdzībā par ministranta seksuālu izmantošanu.

Salvatoriāņu kongregācija apstiprināja, ka iesniegs prasību Svētajam Krēslam ar lūgumu atsaukt garīdzniekam uzlikto suspensu (atbrīvošanu no priestera pienākumiem). Viens no ministrantiem, kuram toreiz bija 16 gadu, apvainoja garīdznieku, ka tas 2009. gadā viņu seksuāli izmantojis.
2011. gadā tiesa atzina poļu priesteri par vainīgu un piesprieda sodu: brīvības atņemšanu uz pusgadu un atstādināšanu no amata uz diviem gadiem, aizliedzot viņam darbu ar personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

Izdomāta apsūdzība

Priesteris Ādams tika suspendēts, atcelts no darba draudzē un strādāja kā vienkāršs strādnieks. 2016. gadā parādījās jauni liecinieki šajā lietā.
Trīs personas - ministranta-apsūdzētāja paziņas - atzinās, ka jau priestera notiesāšanas gadā dzirdējušas no jaunā cilvēka, kā viņš privātās sarunās stāsta, ka apsūdzība ir nepatiesa un ka stāstu viņš izdomājis, atriebjoties priesterim, kurš vairs nepalīdzēja viņa ģimenei ar naudu. Tas bija pamats, lai atsāktu izmeklēšanu.

Ministranta atkārtota nopratināšana

Tiesa nolēma galveno liecinieku jeb bijušo ministrantu vēlreiz pakļaut psihiatriskajai pārbaudei. Eksperti atzina, ka viņa liecības nav ticamas. Slēgtā tiesas sēdē tika uzklausīti jaunie liecinieki.
Kā liecina priestera Kušaja aizstāvis, bija vairāki pierādījumi viņa klienta nevainībai. Attaisnojošais spriedums tika pasludināts 2019. gada 13. februārī. Salvatoriāņu kongregācijas Čehijā priekšnieks pr. Lešeks Rakovjaks (Leszek Rackowiak) apstiprināja, ka līdz ar sprieduma stāšanos spēkā kongregācija vērsīsies pie Konsekrētās dzīves un Apustuliskās dzīves institūtu kongregācijas Romā, lai no šī garīdznieka tiktu noņemta suspensa.

Pēc Deon.pl materiāliem
Foto: Shalone Cason / Unsplash.com