Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Dievs ienāk laulībā, kad mēs viņu ieaicinām
22.05.2019 pl. 13:09
Saulainā, ceriņu smaržas piepildītā 17. maija vakarā, vienā no skaistākajām un romantiskākajām Kurzemes pilsētām, Kuldīgā, uz "Laulāto Tikšanās" apvienības rīkotajām pamata rekolekcijām bija ieradušies 5 laulātie pāri no dažādām Latvijas vietām: Rīgas, Valmieras, Liepājas.

Arī animatoru pāri bija no dažādām Latvijas vietām: Ludmila un Ilvars no Kuldīgas, Sandra un Raimonds no Bebrenes un Daina un Juris no Jelgavas. Garīgo kārtu pārstāvēja tēvs Juris Krisūns OSPPE no Ventspils un māsa Mārīte no Kuldīgas. Ne velti pieminēju dažādās Latvijas vietas, no kurām Dievs mūs visus bija savedis kopā. Mēs katrs bijām veikuši īsāku vai garāku ceļu, lai sākot no piektdienas vakara, tālāk dotos pa vienu ceļu - laulāto dialoga ceļu. Kā teikts "Laulāto Tikšanās" animatoru rokasgrāmatā, dialoga principi, saistībā ar izvēlētajiem starppersonu komunikācijas elementiem, atvērti uz dalīšanos mīlestībā, ir ceļš, kā pilnīgāk izpildīt Dieva un tuvāko mīlestības likumu. Tas bija mūsu kopīgais mērķis un Svētais Gars mūs visus vienoja saliedētā komandā.

Dalībnieku pāru vidū bija gan katoļticīgie, gan luterāņi, gan nekristīti cilvēki, laulājušies baznīcā vai sarakstījušies dzimtsarakstu nodaļā. Dažāds bija laulību stāžs un dažāds bērnu skaits ģimenē. Bija arī divas māmiņas bērniņa gaidībās, kas rekolekciju gaisotni darīja īpašu, Svētā Gara klātbūtnes sargājošu. Viņus visus vienoja vēlēšanās uzlabot attiecības ar savu mīļoto cilvēku, savu “otru pusīti”. Savukārt mūsu uzdevums bija darīt visu, lai palīdzētu viņiem to īstenot - iepazīt un vairāk iemīlēt sevi; iepazīt un iemācīties saprast un pieņemt savu laulāto; piedodot sev un savam laulātajam; izprast Dieva klātbūtni un darbību laulībā; sajust Mūžīgās Mīlestības klātesamību un vienotību laulībā, jo, kā savā animācijā teica māsa Mārīte, Dievs ir mīlestības avots un šis avots ir tavā sirdī. Dievs ienāk mūsu laulībā tikai tad, kad mēs Viņu ieaicinām. Par laulāto dialogu atbildīgi ir abi laulātie, tā sadalot šo atbildību uz pusēm - 50 un 50 procenti. Bet katrs laulātais ir simtprocentīgi atbildīgs par saviem 50.

Tēvs Juris vēstīja, ka pirmā liecība citiem par to, ka esam kristieši ir mūsu savstarpējā mīlestība. Ticība ir ceļš un ticība ir katrā cilvēkā, tā ir Dieva dāvana, ko varbūt neesmu vēl atklājuši. Katrs pāris, kurš pieņēmis Laulības sakramentu, jau stāv uz ticības ceļa, tāpēc dziļu saviļņojumu radīja arī iespēja svētdienas Sv. Mises laikā atjaunot laulību solījumus.

Sirsnībā atvadoties no rekolekciju dalībniekiem, mēs palikām cerībā, ka viņu kopīgais ceļš uz dialogu ir aizsācies un turpinājums sekos! Kāds pāris, izsakot savu pateicību, vērsa mūsu uzmanību uz to, ka viņiem radusies sajūta un vēlme darboties kā animatoriem, piedalīties rekolekciju vadīšanā, lai palīdzētu citiem laulātajiem labāk iepazīt vienam otru, atjaunot savas attiecības mīlestībā.

Pateicamies it visiem, kuri šajā nedēļas nogalē bija kopā ar mums lūgšanās, īpaši, Jānim un Kristīnei, Edgaram un Sigitai, kuri mūs atbalstīja ar sirsnīgiem sveicieniem un vēlējumiem arī telefoniski!

Daina un Juris

Laulības solījumu atjaunošanas brīdis