Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Sakramento bīskaps ekskomunicē priesteri, kurš neatzīst pāvestu Francisku
26.08.2020 pl. 17:28
Sakramento bīskaps Haime Soto (Jaime Soto) 7. augustā paziņoja, ka "ar saviem vārdiem un rīcību" pr. Džeremijs Lezerbijs (Jeremy Leatherby), kurš Sv. Misēs lūgšanā izteica kopību ar pāvestu emeritus Benediktu XVI un instruēja ticīgos pret pāvesta Franciska leģitimitāti, bija sevi nostādījis "šķelšanās stāvoklī ar Romas katoļu Baznīcu".

41 gadu vecais pr. Džeremijs Lezerbijs no Sakramento, kurš tika izslēgts augusta sākumā, apgalvo, ka pāvests emeritus Benedikts XVI ir patiesais pāvests. "Es turpinu uzskatīt, ka Benedikts saglabā Pētera amatu... Tāpēc es neuzskatu Bergoljo par Romas katoļu Baznīcas augstāko pontifiku," pr. Džeremijs rakstīja atklātā vēstulē Sakramento diecēzei. Lezerbijs piebilda, ka, lai arī viņam jau bija liegta publiska kalpošana, viņš pēdējos mēnešos svinēja Mises privātmājās, liturģijā izsakot "kopību ar pāvestu Benediktu, nevis ar pāvestu Francisku".
Bīskaps Soto (attēlā) paziņoja, ka priesteris ticis pakļauts latae sententiae ekskomunikācijai*. "Tas nozīmē, ka viņš pēc paša vēlēšanās ir norobežojies no kopības ar Romas pontifiku, pāvestu Francisku, un citiem katoļu Baznīcas locekļiem," sacīja bīskaps. Viņš aicināja tēvu Lezerbiju "nožēlot nodarīto kaitējumu Baznīcai".

3. augustā privātā vēstulē tēvam Lezerbijam bīskaps Soto mudināja priesteri mainīt savu nostāju, pirms tika izsludināta ekskomunikācija.

Bīskaps Haime Soto vēstulē ticīgajiem par pr. Džeremija Lezerbija situāciju raksta:

"Pr. Džeremijs Lezerbijs ir sevi un citus nostādījis shizmas stāvoklī ar Romas katoļu Baznīcu. Pēc viņa vārdiem un darbībām pr. Lezerbijs ir izraisījis latae sententiae (automātisku) ekskomunikāciju. Tas nozīmē, ka viņš pēc paša vēlēšanās ir norobežojies no kopības ar Romas pontifiku, pāvestu Francisku, un citiem katoļu Baznīcas locekļiem.

Upurējot Sv. Misi un publiski mācot ticīgos, pr. Lezerbijs ir pārkāpis manus norādījumus. Viņš deva viņiem norādījumus pret Viņa Svētības pāvesta Franciska leģitimitāti. Viņš aizstāja Svētā tēva vārdu ar priekšgājēja vārdu (red. Benedikts XVI) un euharistiskās lūgšanas laikā Svētajā Misē izlaida manu vārdu. Pēc uzkrītošās neatbildēšanas uz vairākiem maniem jautājumiem pa tālruni un sarakstē, viņš tagad ir apstiprinājis savu šķelšanās nostāju. Šīs nopietnās rīcības dēļ man neatliek nekas cits kā paziņot publiski par viņa lēmumu sekām: viņš pats sevi ir novedis pie automātiskas latae sententiae ekskomunikācijas."

Pēc paziņojuma par ekskomunikāciju pr. Lezerbijs teica, ka viņš pieņem bīskapa spriedumu. “Esmu pelnījis ekskomunikāciju, ja Bergoljo patiešām ir leģitīms Pētera pēctecis, un es esmu vainīgs lielas šķelšanās izraisīšanā Kristus Mistiskajā Miesā. Tomēr es nevarēju ar labu sirdsapziņu rīkoties citādi… Ja es kļūdos, es pazemīgi nožēlošu savu grēku un kļūdas, jo es mīlu Svēto Romas katoļu Baznīcu,” viņš rakstīja.

*Ekskomunikācija (izslēgšana no Baznīcas kopības) ir vērsta uz to, lai palīdzētu cilvēkam pilnībā apzināties tā vai cita pastrādātā nozieguma smagumu un tādējādi veicinātu viņa atgriešanos un gandarīšanu.

Ncregister.com

04.07.2019 - Benedikts XVI: "Ir tikai viens pāvests, un tas ir Francisks"