Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Pievienojies Memorandam ģimenes vērtību stiprināšanai
03.12.2020 pl. 12:26
Virkne NVO, kuras parakstījušas Memorandu ģimenes vērtību stiprināšanai, tās pārstāvji, kā arī citas privātpersonas, kas apvienojušās kopīgā domnīcā, izsaka atbalstu iniciatīvai “Par dabiskas ģimenes aizsardzības nostiprināšanu Latvijas Republikas Satversmē”.

Atgādinām, ka 2020. gada 12. novembrī izsludinātais Satversmes tiesas (ST) spriedums par tēva atvaļinājuma piešķiršanu bērna mātes partnerei, ir radījis sabiedrībā lielu satricinājumu un raisījis neizpratni par ST lēmuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes burtam un garam. Stājoties amatā, tiesnesis sniedz svinīgo solījumu jeb tiesneša zvērestu būt godīgam un taisnīgam, uzticīgam Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, tiesu spriest saskaņā ar Satversmi un citiem likumiem. Sabiedrībai rodas pamatotas šaubas par to, vai tiesas lēmums ir bijis politiski neatkarīgs, liekot lēmējvarai paplašināt ģimenes līdzšinējo izpratni, “ielasot” tajā jebkuru sociālo realitāti un ignorējot Satversmē jau noteiktās konstitucionālās vērtības.

Uzskatām, ka sabiedrībai tik svarīgā jautājumā Latvijas tautai un tās likumiski ievēlētajiem pārstāvjiem Saeimā ir tiesības izteikt savu galavārdu.

Nevalstisko organizāciju sektoram un privātpersonām ir iespēja parakstīt un pievienoties Memorandam ģimenes vērtību stiprināšanai.

Memorands ģimenes vērtību stiprināšanai.

Ģimene - tā ir mūžīga dzīvības vainaga pinēja tautai, cilvēcei, mūžībai.
Gudrie viņas daiļuma priekšā paklanās, valdnieks to cildinot, noliecās.
Ģimene - mūžīgā dzīvības nesēja cauri paaudžu kārtām,
stipru vīru audzinātāja....
(Doc. Jēkabs Vītoliņš. 1939.g.1.maijs)

Latvijai ieejot otrajā simtgadē, jūtot atbildību savu bērnu, mazbērnu un nākamo paaudžu priekšā, apzinoties nepieciešamību stiprināt demokrātiju, būt pilsoniski aktīviem un apvienot spēkus ģimenes vērtību un patiesas cilvēka cieņas stiprināšanai, mēs, zemāk minēto biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību, profesionālo, reliģisko un citu organizāciju pilnvarotie pārstāvji un individuālie atbalstītāji, parakstām šādu Memorandu:

1. Latvijas kā stipras un ilgtspējīgas valsts pamats ir ģimene, kas balstīta laulībā starp vīrieti un sievieti. Tā ir labvēlīgākā un drošākā vide bērnu attīstībai. Šādas ģimenes aizsardzība jānodrošina, veidojot valsts politiku, izstrādājot normatīvos aktus un plānošanas dokumentus.

2. Latvijas pamatvērtības – ģimenes – aizsardzība īstenojama, veidojot un atbalstot izglītības politiku, kas vērsta uz bērnu un jauniešu tikumisko un vērtību audzināšanu, patriotisko jūtu stiprināšanu un augstu morāles standartu izvirzīšanu.

3. Laulības noslēgšana un ģimenes attiecību kopšana bērnu un pieaugušo emocionālās veselības interesēs ir atbalstāma un veicināma, tostarp caur valsts veidotām un finansētām atbalsta sistēmām.

4. Cilvēka dzimums (vīrietis vai sieviete) tiek konstatēts, bērnam piedzimstot. Ir jāatzīst un jāciena kā fiziskās, tā emocionālās dzimumu atšķirības, vienlaikus nepieļaujot diskrimināciju.

5. Cilvēka dzīvība ir aizsargājama no ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei.

6. Lai stiprinātu iepriekš minētās vērtības, tās popularizējamas valstiskā līmenī, tostarp veidojot sabiedrisko pasūtījumu plašsaziņas līdzekļiem.

Pievienoties Memorandam (spied šeit).

Parakstīt Memorandu var tikai vienu reizi. To var izdarīt kā privātpersona vai juridiska persona (Biedrība, Nodibinājums, Uzņēmums, Draudze).